ČLM XXI laidos abiturientai.     Laimos Apanavičienės nuotraukos

Jau baigės paskutinė pamoka, kurios tema - išsiskyrimas..."

Abiturientų išleistuvės Čikagos lituanistinėje mokykloje

KARILĖ VAITKUTĖ

Štai ir vėl gegužis, ir vėl žydi pienės, svaiginančiai kvepia alyvos, vėl saulė vilioja į kiemą, į laukus, nebesinori nei prie vadovėlių, nei prie kompiuterių sėdėti. Ir mokslo metų pabaiga jau čia. Atrodo, nespėjome nė mirktelėti, o metai pralėkė, praskriejo, nuplasnojo... Čikagos lituanistinės mokyklos dešimtokams šie metai – paskutiniai. Tie, kurie mokyklą lankė nuo Kiškių darželio klasės turėtų stebėtis: kaip mes sugebėjome trylika metų kiekvieną šeštadienį praleisti čia – mokyklos klasėje? Kaip greitai praėjo trylika metų!

Mokslo metų užbaigimo ir abiturientų išleistuvių šventė prasidėjo ryte Tėvų jėzuitų koplyčioje, kur mokyklos dvasios vadovas kun. Antanas Gražulis, SJ patarė dešimtokams bei visiems kitiems kasdien išeinant iš namų su savimi nepamiršti pasiimti tiesos, meilės, gerumo. Taip pat kunigas palinkėjo vaikams niekada gyvenime nesusirgti viena baisiausių ligų – egoizmo liga, kai visas žmogaus gyvenimas ima suktis tik apie ,,aš, mano ir man”. Kunigas pasidžiaugė, kad dešimtokai baigė mokyklą ir joje daug išmoko, tačiau palinkėjo neužmiršti, kad žmogus mokosi visą gyvenimą, o išmoksta tik mažytę dalelytę to, ką galima išmokti.

Jaunimo centro didžiojoje salėje susirinko mokinukai nuo trečios klasės iki abiturientų. Atėjo mokytojai, tėveliai, svečiai, norėjusieji pasveikinti mokyklą baigiančiuosius. Iškilmingoji dalis prasidėjo vėliavų įnešimu bei Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos himnų giedojimu. Paskutinį skambutį ir abiturientų atestatus į salę atnešė pirmokėliai. Mokyklos direktorė Laima Apanavičienė, kuri pernai perėmė vadovavimą šiai, šiemet jau dvidešimt pirmąją abiturientų laidą išleidusiai mokyklai, savo kalboje pastebėjo, kad mokykla, tai gyvas organizmas, kuris auga ir nuolat keičiasi. Auga vaikai, keičiasi mokytojai. Tačiau šis organizmas visada gyvas ir nuostabus. Direktorė taip pat įteikė pagyrimo raštus ir apdovanojimus JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos rašymo konkurso laimėtojams ugnei Jurgaitytei bei Dominykui Kondratui. Smagu, kad šioje mokykloje mokosi vaikai, kurių lietuvių kalbos įgūdžiai yra vieni geriausių visoje Amerikoje. už šimtaprocentinį lankomumą pagyrimo raštus gavo trys mokyklos mokiniai – Klaidas, Vincentas ir Aistė. Beje, Vincentas mokyklą be praleidimų lankė trejus metus iš eilės. Taip pat buvo įteiktos JAV LB Švietimo tarybos dovanėlės mokykloje penkerius, dešimtį, penkiolika ir dvidešimt metų dirbančioms mokytojoms, kurių buvo net šešios. Mokinius sveikino Jaunimo cetro valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė ir buvusi mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė. Abiturientams buvusi direktorė įteikė po skaisčiai geltoną žiedą, kuris priminė saulę. Šie žiedai, J. Dovilienės žodžiais, turėtų niūrią dieną mokiniams priminti, kad jie yra mylimi, jais yra didžiuojamasi. Gražius prisiminimus apie mokyklą abiturientai galės nešiotis kaip saulę širdyje visą savo gyvenimą.

Nors šventės metu daugiausiai dėmesio buvo skiriama dešimtokams, tačiau taip pat buvo įvertinti šeštokai, nes jie baigė pradinę mokyklą. Šeštokų mokytoja Asta Katulytė perskaitė ČLM pedagogų tarybos nutarimą, o mokyklos direktorė ir tėvų komiteto pirmininkė Marytė Adamonis įteikė mokiniams lankymo diplomus ir knygas. Tikėsimės, kad po ketverių metų visi šiemetiniai šeštokai sėdės abiturientų suoluose.

Dešimtokams diplomus ir atminimo dovanas teikė mokyklos direktorė Laima Apanavičienė ir pavaduotojos Audronė Sidaugienė ir Loreta Timukienė. Šiais metais abiturientų laida neįprastai didelė – mokyklą baigė net dvidešimt keturi mokiniai.

Abiturientų programa prasidėjo dešimtokų koncertiniu numeriu. Po to į sceną buvo sukviesti visi mokytojai, kuriems yra tekę mokyti šiemetinius dešimtokus. Susirinko didžiulis pulkas mokytojų, kuriems dešimtokai negailėjo gražių žodžių, sveikinimų ir įteikė gėlių. Na o patiems dešimtokams dovanėles įteikė jų  auklėtojos Lina Tumasonienė ir Jovita Bičkienė. Mokiniai gavo po simbolinę dovaną – molinį paukštelį. Gražiausią eilėraštuką abiturientams pasakė pirmokai: ,,Čia jūs šokot ir dainavot, pirmą penketuką gavot, daug lietuviškai išmokot, o dabar jūs – dešimtokai.” Tikrai, nei pridėsi, nei atimsi.

Dešimtokai tradiciškai perdavė mokyklos raktą devintokams. Taip pat įteikė testamentą visų klasių mokiniams. Kiškių darželio vaikučiams linkėjo neraudoti atsiskyrus nuo mamyčių ir įteikė dėžę juoko, Vaikų ratelio vaikučiams linkėjo turėti daug užgaidų, Darželio vaikams – išmonės, pirmokams linkėjo stiprybės, antrokams – drąsos, trečiokams – nepamiršti rašyti nosinių, ketvirtokams – sužinoti kuo daugiau žodžių, penktokams – išmokti visus linksnius, šeštokams dešimtokai paliko naujieną – mokykla dar nesibaigė, mokytis teks dar ketverius metus. Septintokams dešimtokų prisakymas buvo laikytis ramumo, aštuntokams – mokytis istoriją, o devintokams abiturientai paliko teisių dėžę, kad šie žinotų savo teises mokykloje. Na o didžiausią dėžę savo testamente abiturientai paliko mokytojams. O šioje dėžėje – kantrybė, kurios mokytojams dar tikrai reikės, nes mokinukų laukia dar labai daug.

Po programos visi mokinukai, pasiėmę pažymių knygeles, ėjo namo, o dešimtokai rinkosi Jaunimo centro kavinėje, kur žiūrėjo savo gyvenimo nuotraukas, šoko ir vaišinosi. Mokinius specialiai jiems paruošta žaisminga programa linksmino visų mokinių ypatingai mėgstamas istorijos mokytojas Juozas Malickas ir mokytoja Milda Razumaitė. Beje, reikia pasakyti, kad mokyklos koridorius, salę ir kavinę dar penktadienio vakarą puošė visur suspėjančios mokyklos mokytojos ir abiturientų tėveliai.

Linkime mokyklai dar daug daug abiturientų laidų. Tegul pasididžiavimu švyti mokinių ir jų tėvelių veidai, tegul džiaugsmas skleidžiasi mokytojų širdyse. Ir visa tai – vardan tos Lietuvos.Išeidami iš mokyklos abiturientai padovanojo tautiškas lėles.


s.Atestatus į sceną atnešė ir paskutiniu skambučiu dešimtokus pasveikino pirmokėliai