Į ,,Juventus 2013” festivalį kviečia ,,Švyturio” šokėjai.
    Ričardo Širvinsko nuotr.

Kviečia jaunimo šokių festivalis „Juventus 2013”

BEATA ČIURLIONIENĖ

Prieš septynerius metus pradėtas koncertinių „Draugystės vakarų” ciklas augo ir brendo, kiekvienais metais įgaudamas vis kitokį veidą, bet išlaikydamas pagrindinę mintį – šokis ir draugystė yra dvi neatskiriamos dalys. Taip 2010 metais gimė sumanymas į draugų ratą pasikviesti Toronto, Čikagos ir Lemont šokėjus į pirmąjį jaunimo festivalį „Juventus”. Tokiuose renginiuose jau užsimezgusios draugystės sustiprėja ir gimsta naujos. Renginio pavadinimas neatsitiktinis. „Juventus”, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia niekada nemirštanti jaunystė. Kas, jei ne jaunimas, nušviečia mūsų širdis tekančios saulės šviesa, kas, jei ne jaunimas pripildo mūsų širdis džiaugsmo!?

Praėjus vos keliems metams, energingieji ,,Švyturio”, kuris šiais metais švenčia savo veiklos 10 metų jubiliejų, vadovai ėmėsi ruošti antrąjį „Juventus 2013” festivalį. Trumpai norime pristatyti šių metų programą ir dalyvaujančias šokių grupes.
 
Programa

Jaunimo šokių festivalis „Juventus 2013” vyks balandžio 19–21 d. Festivalio programoje: balandžio 19 d. 5 val. – 8 val. v. – generalinė repeticija; balandžio 19 d. 8 val. v. – susipažinimo vakaras Lietuvių namų viršutinėje salėje; balandžio 20 d. 1 val. p. p. – šventinis koncertas „Juventus – 2013” Šv. Kazimiero parapijos didžiojoje salėje (bilietų kainos – 15–20 dol.); balandžio 20 d. 6 val. v. – šventinis pokylis „Marriott Cleveland East Grand Ballroom” (bilietų – kaina 50 dol.); balandžio 21 d. 10 val. r. – šv. Mišios Šv. Kazimiero parapijos šventovėje; po Mišių – pusryčiai parapijos menėje.

Smulkesnę informaciją apie ateinantį renginį galite rasti „Juventus” tinklalapyje adresu: http://juventus 2013.sitecube.com/Šių metų festivalyje dalyvaujančios grupės

„Gintaras” (Toronto, Ontario) – „Gintaro” ansamblį 1955 m. įsteigė A. Liškūnaitė Milienė. Po 2005 m. įvykusio „Gintaro” 50-mečio koncerto, išėjus ilgametei ansamblio vadovei Ritai Karasiejienei, vadovo pareigas perėmė eiti Romas Jonušonis. Šiuo metu grupėje šoka apie 120 šokėjų. Mokytojai: Violeta Kašina, Vaida Zenkevičienė, Vilija Yčaitė, Ramona Kaminskaitė ir Romas Jonušonis.

„Grandis” (Chicago, Illinois) – Skautė Irena Šilingienė 1953 m. subūrė skautus į tautinių šokių vienetą, kurį pavadino „Grandis”. 1964 m. Irena Smieliauskienė „Grandį” atgaivino. Nuo 1995 m. ansambliui vadovauja Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich. Mokytojai: Dalia Bilašaitytė-DeMuth, Rima Birutienė, Vida Brazaitytė, Monika Mikulionytė, choreografai Gintaras Grinkevičius ir Vitalija Ivinskienė.

„Nemunas” (Berisso, Argentina) – Ansamblis įsikūrė 1970 m., pasivadindamas iki šiol gyvuojančios Argentinos lietuvių draugijos „Nemunas” vardu. Ši draugija yra seniausia lietuvių organizacijų Pietų Amerikoje, šiais metais švenčianti savo 104 metų jubiliejų. Lietuvių jaunimo šokių ansamblis „Nemunas” kiekvienais metais dalyvauja ir koncertuoja įvairiuose renginiuose ir šventėse Buenos Aires, La Platos, Mar del Plata, Navarro, Necochea bei gimtajame Berisso miestuose. Ne kartą savo koncertinėmis programomis jis džiugino kaimyninio Urugvajaus lietuvius. Su džiaugsmu ir pasididžiavimu prisijungia prie Lietuvos šokių švenčių sūkurio. Nuoširdžiai tikimės, kad šiais metais nemuniečiai papildys Šiaurės Amerikos šokėjų draugų ratą.
 
„Saulėtas krantas” (Palm Beach, Florida) – 2011 m. spalio 30 d. susirinkę Florida pietrytinėje pakrantėje gyvenantys šokio ir dainos mylėtojai nusprendė įkurti šokių grupę „Saulėtas krantas”. Nuo tos dienos grupei vadovauja Audrius Bakanas, jam talkina Giedrė Karinauskaitė ir Rita Wizman.

„Spindulys” (Lemont, Illinois) – „Spindulį” 1976 m. įkūrė vadovė bei akompaniatorė Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė, kuri po ilgos kovos su vėžiu mirė 2009 m. Šiuo metu „Spinduliui” vadovauja Rasos jaunesnysis brolis Kąstytis Šoliūnas. Grupės mokytojai: Audra Lintakienė, Aušra Narušytė, Rima Barkauskaitė, Ramunė Barkauskaite-Kirshner ir Rima Lintakaitė.

„Švyturys” (Cleveland, Ohio) – Šokių grupė „Švyturys” įsikūrė 2003 m. susirinkus 16-kai jaunuolių, pasirengusių šokti XII Lietuvių tautinių šokių šventėje. Šiuo metu grupėje šoka 80 šokėjų. „Švyturiui” nuo jo įsikūrimo vadovauja Aušrinė ir Ričardas Širvinskai, techniniuose ir administraciniuose reikaluose talkina Marius Juodišius, Beata Čiurlionienė ir Virginija Rubinski. Mokytojauja Eglė Jokšienė, Julija Newberry ir Edvinas Vaičikauskas, padėjėjas Aras Klimas. Šiais metais „Švyturys” švenčia savo veiklos 10 metų jubiliejų.

* * *

Tokio masto renginys reikalauja ne tik pasiaukojančio darbo iš organizatorių, bet ir labai nemažų finansinių išlaidų. „Švyturio” organizacinis komitetas, šokėjai, jų tėveliai ir vadovai praeitą rudenį pakvietė visus Cleveland lietuvius į „Kugelio ragavimo” konkursą. Kas atėjo – nenusivylė, nes turėjo progos paskanauti net 10 kulinarų pagamintų kugelių, gaivių gėrimų ir įvairaus lietuviško alaus. Visi turėjo progos išbandyti laimę turtingoje ir gausioje loterijoje, pasižiūrėti „Švyturio” šokėjų vestų žaidimų ir šokių. Tariame nuoširdų ačiū gausiai susirinkusiems dalyviams ir taip dosniai prisidėjusiems prie organizuojamo jaunimo šokių festivalio ,,Juventus 2013” išlaidų sumažinimo. Džiaugiamės, kad Cleveland turime tiek daug dosnių, jaunimą ir jo sumanymus palaikančių žmonių.

Labai kviečiame į ratą įsijungti ir kitų miestų rėmėjus. Jūsų visų parama ir aukos padės lengviau įgyvendinti planuojamą jaunimo šokių festivalį ir galbūt užtikrinti jo tęstinumą. Jau dabar galite siųsti sveikinimus ir reklamas renginio programai.

Dėl smulkesnės informacijos ir užsisakant bilietus kreipkitės į Ričardą Širvinską tel.: 440-749-2121 arba el. paštu: rsirv@roadrunner.com

Beata Čiurlionienė – Jaunimo šokių festivalio „Juventus 2013” organizacinio komiteto narė.