Houston, TX
Houston lietuviai laukia svarbių svečių

RŪTA ALDONYTĖ
JAV LB Houston apylinkės vardu


Ateinančią savaitę Texas lietuviai Houston mieste laukia  atvykstant svarbių svečių. Houston universitetus ir bendruomenę ruošiasi aplankyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausiasis specialistas Artūras Malysis bei Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorių delegacija – Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius dr. Alfonsas Daniūnas, Kauno medicinos universiteto rektorius prof. Remigijus Žaliūnas. Juos lydės Lietuvos Respublikos ambasados JAV misijos vadovo pavaduotojas Simonas Šatūnas. Ministras sakė atvykimo laukiantis su dideliu entuziazmu: ,,Džiaugiuosi galėdamas apsilankyti Texas valstijoje, Houston mieste, kur susitiksime su viena dinamiškiausių ir profesionaliausių akademinių bendruomenių pasaulyje. Lietuvos atstovams tenka didelė garbė pristatyti Lietuvos pasiekimus mokslo ir švietimo srityse (tokiose kaip sveikatos, biomedicinos ir informacinių technologijų) žymiems mokslo ir tyrimų specialistams, dirbantiems Jungtinėse Valstijose. Tikiuosi, penki specializuoti mokslo slėniai, kuriuos vystome Lietuvoje, sulauks mokslo visuomenės dėmesio.”

Ministro ir jo komandos vykdoma aukštojo mokslo pertvarka Lietuvoje siekia ambicingų tikslų, kelyje sutinkama nemažai iššūkių. Patirtis ir žinios, sukaupti Houston mokslo centruose, yra tikrai įkvepiantis pavyzdys augančiai ir jaunai Lietuvos mokslo bendruomenei bei institucijoms. O labiausiai – jų naujiems dariniams, mokslo ir technologijų slėniams, kurių sėkmė ir svarba JAV mokslo gyvenime puikiai atsiskleidžia Houston mieste. Linkime ministrui vaisingos ir įkvepiančios viešnagės.

Lietuvos ir JAV mokslo institucijų bendradarbiavimą ir viešnagę Houston mieste koordinuoja University of Houston ass. profesorius Jokūbas Žiburkus ir Lietuvos garbės konsulas Texas valstijai William Altman. J. Žiburkus pabrėžia, kad šios viešnagės tikslas – praplėsti turimus ryšius ir užmegzti naujas pažintis, tartis su JAV universitetais dėl bendradarbiavimo ir jungtinių programų. Kelionės metu, be Houston, svečiai dar lankysis Washington, Boston ir Čikagoje. Houston mieste ministro laukia įtempta dviejų dienų darbotvarkė – jis dalyvaus diskusijose su University of Houston ir Rice University vadovybe, su Methodist medicinos ir mokslo institucijų (Methodist DeBakey Heart and Vascular Center ir Methodist Hospital Research Institute) vadovybe, susitiks su Greater Houston Partnership atstovais, pristatys Lietuvoje besikuriančius mokslo ir technologijų slėnius Texas Medical Center auditorijai, mokslininkams, verslo ir biotechnologijų įmonėms.

Delegacijai viešint, visi kartu švęsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Ta proga JAV Lietuvių Bendruomenės Houston apylinkė (LACH) kovo 8 dieną Šv. Pauliaus bažnyčioje surengs vargonų muzikos koncertą, kuriame groti pakviestas Albinas Prižgintas, lietuvių kilmės vargonininkas, gyvenantis ir kuriantis New Orleans mieste. Koncertų bus ne vienas. Daugiau įspūdžių laukite po renginių. Gražios visiems Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventės!

Rūta Aldonytė – Biomedicinos krypties mokslininkė, šiuo metu namuose vaikus auginanti mama. Užaugo ir universitetą baigė Kaune, Lietuvoje. Medicinos mokslų daktaro laipsnį apsigynė Švedijoje, po to dirbo JAV, University of Florida. Domisi Lietuvos gyvenimo įvykiais, švietimo ir mokslo pertvarka, yra užsienio lietuvių mokslininkų asociacijos ,,Futura Scientia” Valdybos narė. Daug laiko skiria šeimai, vaikų lavinimui, mėgsta keliauti, kasmet kone pusę metų praleidžia Lietuvoje. Gyvena Houston, Texas valstijoje.