Ruošiantis VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms

LORETA TIMUKIENĖ

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės (PLSŽ) turi gilias tradicijas. Pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada įvyko 1938sportas m. Kaune. Vėliau žaidynes ilgam nutraukė Antrasis pasaulinis karas. Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) sumanymu po 40 metų pertraukos buvo atkurtos senosios tradicijos ir 1978 m. Toronto mieste buvo surengtos pirmosios pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kuriose dalyvavo 1,101 sportininkas. 1983 m. Čikagoje įvyko antrosios, o 1988 m. Adelaide – trečiosios žaidynės. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 1991 m. Lietuvoje įvyko ketvirtosios PLSŽ, kuriose dalyvavo apie 3,000 lietuvių kilmės sportininkų iš 12 pasaulio šalių. 1995 m. Lietuvoje vykusiose penktose žaidynėse dalyvavo 4,870 sportininkų. Nuo to laiko žaidynės rengiamos tik Lietuvoje: 1998 m. surengta II Lietuvos tautinė olimpiada ir šeštosios žaidynės, kuriose sulaukta 4,367 dalyvių, 2005 m. – VII PLSŽ, kuriose dalyvavo 5,134 lietuviai (541 iš užsienio) iš 18 šalių. Prieš VII PLSŽ, 2005 m. birželio 30 d., Kūno kultūros ir sporto departamente įvykusiame Pasaulio lietuvių forume buvo nutarta PLSŽ rengti kas 4 metai ir tik Lietuvoje.

Apie šių metų sporto šventę paprašėme papasakoti VIII PLSŽ Darbo grupės atsakingąją sekretorę, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės Kūno kultūros strategijos skyriaus vedėją Mildą Laurutėnaitę.

 Renginio organizatoriai

VIII PLSŽ vyks šių metų birželio 25–28 d. Vilniuje. Žaidynių atidarymas – birželio 27 d. Vilniaus Kalnų sportparke. Šių metų žaidynės skiriamos Lietuvos vardo paminėjimo 1000-čiui ir „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” paminėjimui. VIII PLSŽ globoja LR prezidentas Valdas Adamkus, kuris, beje, buvo II pasaulio lietuvių sporto žaidynių, vykusių 1983 m. JAV, organizacinio komiteto pirmininkas, o vadovauja LR ministro pirmininko patvirtinta darbo grupė. Darbo grupės pirmininku patvirtintas Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas.

Baigiamąsias varžybas organizuoja Darbo grupė kartu su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie LR Vyriausybės, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, sąjunga „Sportas visiems”, Lietuvos aeroklubu. Tiesiogiai žaidynių varžybas vykdo sporto šakų ir sporto visiems federacijų, sąjungų sudarytos teisėjų kolegijos. Praktinius pasirengimo PLSŽ ir jų vykdymo klausimus sprendžia Darbo grupės sudarytas direktoratas, kuriam vadovauja Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas.
Žaidynių dalyviai

PLSŽ gali dalyvauti neprofesionaliojo sporto atstovai – bet kokio amžiaus lietuviai, mišrių šeimų atstovai iš visų pasaulio žemynų, Lietuvos sportininkai mėgėjai, neįgalūs žmonės, pageidaujantys pagal savo sugebėjimus pasivaržyti vienos ar kitos žaidynių programoje numatytos sporto šakos varžybose. Užsienio šalies sportinių žaidimų komandoje trečdalis žaidėjų gali būti ne lietuvių kilmės, bet turi būti žaidžiantys jų sporto klubų komandose.

Paraiškas dalyvauti jau atsiuntė iš Latvijos, Baltarusijos, Rusijos (Altajaus krašto, Maskvos, Kaliningrado, Murmansko), Kanados, Liuksemburgo, Lenkijos, Prancūzijos, Estijos, Australijos ir JAV. Dar tikimasi sulaukti paraiškų paštu. Iš viso yra užsiregistravę daugiau kaip 500 užsienio lietuvių.

Žaidynėse tikimasi sulaukti nemažai sportininkų iš Jungtinių Valstijų. Laukiama didžiausios krepšininkų iš JAV delegacijos, tikimasi pamatyti golfo bei plaukimo atstovus. Kanadiečiai dalyvaus krepšinio (5 komandos), kėglių, plaukimo, šaudymo ir teniso varžybose. Kanadiečių delegaciją sudaro 120 žmonių. Šiais metais tikimasi sulaukti daugiau užsienio lietuvių nei paskutinį kartą, prieš ketverius metus, surengtose žaidynėse. Užsienio lietuvius atvykti į Lietuvą tomis dienomis vilioja ne tik ši sporto šventė, bet ir Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo bei „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” renginiai.

 Sporto žaidynių programa
sport

Į žaidynių programą užsienyje gyvenantiems lietuviams pasiūlius ir Lietuvos sporto federacijoms pageidaujant įtrauktos 26 sporto šakų varžybos. PLSŽ programą sudaro žaidynių atidarymas, aviacijos sporto šakų atstovų pasirodymai, bėgimas ir ugnies nešimas „Aplink Lietuvą”, įvairių sporto šakų varžybos, kultūrinė programa, žaidynių uždarymas bei Pasaulio Lietuvių Bendruomenių atstovų ir Lietuvos pagrindinių sporto organizacijų vadovų forumas.


Renginio organizatorių pasiteiravome, ar žaidynių programos nepakeis visus užklupęs sunkmetis. Pasak jų, kai ką gali tekti keisti, galvojama atskirose sporto šakose sumažinti rungčių skaičių, o tas sporto šakas, kuriose nedalyvaus užsienio lietuviai, galbūt iš viso išbraukti. Sporto šakų skaičius gali kisti priklausomai nuo to, ar bus dalyvių iš užsienio šalių. Kovo mėnesį planuojamas surengti darbo grupės posėdis, tuomet bus nuspręsta, kurias sporto šakas galbūt tikslinga išbraukti.

Žaidynių dalyviai dalyvaus eisenoje į Kalnų parką, Arkikatedroje bus šventinama vėliava. Todėl tikimasi, kad žaidynių atidarymo sporto šventėje dalyvausiančios užsienio ir LR sportininkų delegacijos vilkės šventine arba sportine apranga, turės savo sporto organizacijų vėliavas. Kaip sakė renginio organizatoriai, jei leis lėšos, numatoma surengti bendrą dalyvių vakaronę.

Apie VIII PLSŽ ir JAV lietuvių sportininkų dalyvavimą jose skaitykite kituose ,,Draugo” numeriuose.