Nauja apylinkė jauna, bet pasiryžimo netrūksta. Jurgitos Markauskienės nuotr.


North Carolina turi savo LB apylinkę

LORETA TIMUKIENĖ

Šių metų vasario 16 d. Charlotte, North Carolina valstijoje, įkurta nauja JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkė. Jos pirmininke išrinkta Irma Rovaitė-Harpley, vicepirmininke – Lida Semėnas, iždininke – Jurgita Švedienė, sekretore – Dalia Shaffer. Kol kas apylinkė turi 22 užsiregistravusius narius, bet yra ir daugiau, norinčių dalyvauti apylinkės veikloje. Pirmame susitikime dalyvavo JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Navickienė, pateikusi daug naudingos informacijos apie LB veiklą, įstatus bei struktūrą.

Ta proga pakalbinome naujos apylinkės pirminkę Irmą Rovaitę-Harpley. Ji Jungtinėse Valstijose gyvena jau šešerius metus ir sako, kad čia gyventi jai patinka. ,,Esu atvira šios šalies papročiams ir kultūrai, tačiau tuo pačiu nenoriu pamiršti ir savo šaknų”, – sako Irma. Ji prisipažįsta, kad, gyvenant Lietuvoje, jos patriotiškumo jausmas buvo mažesnis – jis pradėjo augti, keletą metų pagyvenus JAV. ,,Gal dėl amžiaus, gal iš ilgesio Lietuvai, o gal dėl to, kad dabar jau turiu vaikų”, – svarsto lietuvė. Turbūt dėl visų šių priežasčių ji pradėjusi galvoti apie lietuviškos apylinkės ir mokyklėlės įkūrimą Charlotte.

Pasak Irmos Rovaitės-Harpley, ji tada suprato, kad tikriausiai yra tas žmogus, kuris pažįsta daugiausiai lietuvių, gyvenančių Charlotte. Kadangi moteris pažinojo keletą atskirų lietuvių grupių, ji nusprendė, kad atėjo laikas jas suvesti ir suburti draugėn. Taigi ėmėsi organizacinio darbo – turėjo porą bendraminčių ir įkvėpėjų: viena iš jų – Silvija Butkeraitytė, artima Irmos draugė, su kuria studijų laikais kartu pirmą kartą skrido į JAV. Likimas taip lėmė, kad po kelerių metų abi lietuvės grįžo gyventi į JAV – jau visam. Silvija įkūrė lietuvių apylinkę Roanoke, Virginia valstijoje. Per tos apylinkės įkūrimą Irma susipažino su Sigita Šimkuviene, kita savo darbų įkvėpėja. Veikli lietuvaitė sako labai džiaugėsi, kai, išsiuntusi pirmąjį elektroninį laišką su pasiūlymu įkurti apylinkę ir mokyklėlę, sulaukė tokio didelio susidomėjimo bei paskatinimo.

Taigi visų pastangomis bei Daivai Navickienei padedant, šių metų vasario 16 dieną Charlotte buvo įkurta JAV LB apylinkė. ,,Mes čia visi jauni, yra daug vaikų, nekantraujame atverti lietuviškos mokyklėlės Charlotte duris šį rugsėjį”, – dalijasi planais naujos apylinkės pirmininkė. Šiuo metu vyksta organizaciniai darbai, darbo daug, tačiau Irma turi nemažai pagalbininkų. Tikimės, kad ši jaunatviška apylinkė augs ir klestės, o į gražų būrį susibūrusių lietuvaičių vaikai užaugę didžiuosis esantys lietuviai!