Mūsų didžiausias iššūkis – menkas Lietuvos žinomumas


Vasario viduryje JAV lankėsi ,,Investuok Lietuvoje“ (www.investlithuania.com) generalinė direktorė Milda
Milda Dargužaitė, į Lietuvą sugrįžusi po 17 metų gyvenimo Amerikoje, kur ji dirbo tokiuose JAV investiciniuose bankuose kaip „Goldman Sachs” ir „Donaldson, Lufkin & Jenrette”. Kelionės JAV metu Dargužaitė susitiko su bendrovėmis, kurios galėtų domėtis savo veiklos plėtra Lietuvoje, oficialiai atidarė „Investuok Lietuvoje” atstovybę Silicon Valley, dalyvavo apskritojo stalo diskusijose su JAV Kongreso nariais, įvairių organizacijų atstovais, vasario 16 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasados JAV surengtame verslo forume „AmericanLithuanian Economic Partnership: Opportunities for the International Businesses”. Šios kelionės metu Dargužaitė susitiko ir su aktyviais lietuvių bendruomenių nariais, gyvenančiais Seattle, San Francisco, Los Angeles, New York miestuose. ,,Investuok Lietuvoje” gen. direktorė įsitikinusi, jog ,,visi lietuviai, gyvenantys svetur, galėtų būti Lietuvos ‘ambasadoriais’, skleidžiančiais žinią apie ekonomines ir investicines galimybes Lietuvoje savo darbovietėse, savo pažįstamų ir draugų rate”.

– Kokiais tikslais vykote į Jungtines Amerikos Valstijas?

– JAV yra didžiausia investuotoja pasaulyje, kas trečias tiesioginių investicijų (TUI) projektas pasaulyje yra įgyvendinamas JAV investuotojų. Todėl Amerika yra viena iš tikslinių rinkų, iš kur siekiame pritraukti investicijų į Lietuvą. JAV bendrovės daugiausiai TUI projektų užsienyje įgyvendina informacinės technologijos (IT), verslo paslaugų, finansinių paslaugų, telekomunikacijų ir kitose srityse. Lietuva šiose srityse yra itin stipri ir konkurencinga, todėl planuojančioms plėtrą arba investicinių galimybių ieškančioms bendrovėms būtina pristatyti mūsų privalumus. Esame vieni iš pasaulyje pirmaujančių pagal interneto spartą ir mobiliųjų technologijų naudojimą. Dauguma Lietuvoje dirbančių žmonių yra labai aukštos kvalifikacijos, kalba mažiausiai dviem užsienio kalbomis. Esame politiškai stabili valstybė. Mūsų šalyje išplėtota kelių ir transporto sistema, leidžianti užsienio bendrovėms lengvai prieiti tiek prie Vakarų Europos, tiek prie Rusijos ar kitų NVS šalių rinkos. Lietuvoje jau įsikūrė daugybė žinomų tarptautinių bendrovių, ir jų sąrašas kasmet ilgėja. Akivaizdu, kad mūsų šalies privalumai pasaulinėms bendrovėms daro didelį įspūdį.

– Kaip vertinate šią savo kelionę į JAV?

– Džiugina tai, kad didelės ir žinomos JAV bendrovės parodė nemažą susidomėjimą Lietuvos verslo aplinka ir kitais šalies pasiekimais. Šios kelionės metu labai gerai supratome, kad mūsų didžiausias iššūkis – menkas Lietuvos žinomumas. Mūsų šalies privalumai yra labai gerai vertinami, mums tik reikia atsidurti bendrovių investicijų žemėlapyje. Todėl mums gali būti labai reikšmingas užsienyje gyvenančių lietuvių vaidmuo. Nepaisant nedidelio mūsų žinomumo, Lietuvoje jau yra įsikūrusių ir daugiau JAV bendrovių – IBM, ,,Microsoft”, ,,Intel”, ,,HewlettPackard”, ,,General Electric”, ,,Cisco Systems”, ,,Johnson&Johnson”, ,,Motorola”, ,,Coca-Cola” ir kt. Daugelis šių sėkmės istorijų rodo, kad šios ir kitos užsienio bendrovės Lietuvoje randa puikias sąlygas investuoti.

– Šios Jūsų kelionės JAV metu sausio 16 d. Silicon Valley atidaryta antroji Lietuvos verslo atstovybė užsienyje, kur Lietuvai atstovaus JAV konsultacinė įmonė ,,Noah Mamet&Associates LLC”. Kokius tikslus keliate šiai atstovybei, į kokias sritis nukreiptas jos pagrindinis dėmesys?

– Lietuva yra apibrėžusi kelias svarbiausias sritis, į kurias norima pritraukti investicijų. Aukštą pridėtinę vertę kuriantys sektoriai, kurie ženkliai prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo, yra viena iš tokių sričių, siekiant Lietuvai būti konkurencingai pasaulio ekonomikoje. Silicon slėnis – aukštos pridėtinės vertės įmonių ,‚kalvė”. Čia telkiasi 3,000 aukštųjų technologijų įmonių. Tikimės, kad čia įkurta atstovybė užtikrins, jog čia Lietuva būtų žinoma. Bus pristatyti mūsų specialūs pasiūlymai investuotojams, kurie siekia kurti aukštą pridėtinę vertę. Turėdami pasaulinio lygio informacines ir komunikacijų technologijas bei kasmet parengdami daug aukšto lygio informacinių technologijų ir kitų sričių specialistų, esame ypač patrauklūs šiuo metu visame pasaulyje itin suaktyvėjusiems investicijų projektams į paslaugų centrus. Tikimės, kad mūsų aktyvūs veiksmai atkreips čia veikiančių bendrovių dėmesį ir pritrauks papildomas itin didelę pridėtinę vertę kuriančias investicijas.

– Gal galite įvardinti Lietuvos stipriausias ir silpniausias vietas, pritraukiant užsienio investicijas?

– Mes pabrėžiame, kad parengiame daug aukšto lygio įvairių sričių gabių, darbščių ir įperkamų specialistų, turime pasaulinio lygio informacines ir komunikacijų technologijas, gerą infrastruktūrą. Esame pasaulyje aukštai vertinami kaip šalis, iš kurios patartina pirkti verslo procesų paslaugas. Turime suprasti, kad užsienio bendrovės Lietuvoje steigiasi dėl patogumo iš Lietuvos aptarnauti savo klientus visame pasaulyje. Dauguma dirbančių žmonių kalba ir anglų, ir rusų ar kitomis kalbomis. Gamybos projektams plėtoti geras sąlygas siūlo laisvosios ekonominės zonos bei pramonės parkai. Šiandieninė padėtis rodo, kad Lietuvą renkasi ir gamybos, ir paslaugų sričių investuotojai. Be abejo, Lietuva susiduria su objektyviomis problemomis, siekdama pritraukti žinomus vardus, visų pirma dėl to, kad Lietuvos rinka yra labai nedidelė. Natūralu, kad eidamos į tam tikrą šalį bendrovės siekia parduoti savo produktus arba paslaugas ir vietos rinkoje. Lietuva šiuo požiūriu tinka ne visoms didelėms įmonėms. Be to, kaip jau minėjau, neigiamai veikia nepakankamas Lietuvos ir jos privalumų žinomumas pasaulyje. Tačiau užsienio investuotojai problemas linkę spręsti kompleksiškai ir naudą gali įžvelgti visai kitur, nei galime įsivaizduoti, pvz., konkrečių verslo sričių specialistų kvalifikacija, jų požiūris į darbą, lojalumas, kūrybiškas mąstymas ir pan.

– Buvęs ,,Investuok Lietuvoje” gen. direktorius Mantas Nocius neseniai teigė, jog dėl ekonominio nuosmukio visoje Europoje numatomas investicijų srauto sulėtėjimas. Ar, Jūsų nuomone, šie spėjimai pildosi?

– Nepaisant rinkose tvyrančių rizikos nuotaikų, užsienio investuotojai linkę stiprinti turimas verslo pozicijas. Ekonominio atvėsimo metu užsienio bendrovės noriai ateina į Lietuvą, čia perkeldamos savo IT, klientų aptarnavimo padalinius. Kad Lietuva yra patikima verslui vystyti, rodo rezultatai: per pastaruosius metus mūsų šalyje įsikūrė ne viena žinoma tarptautinė bendrovė, tokia kaip „Barclays”, „Western Union”, „Moog Medical Devices”, „Computer Sciences Corporation” ir kt. Sulaukta daugybės mažesnių investuotojų. 2011 m. per „Investuok Lietuvoje” pritraukti 29 TUI projektai, arba trečdaliu daugiau nei 2010 m. Šviežiausia naujiena – „IKEA” atėjimas. Tai rodo, kad mūsų šalyje užsienio verslininkai randa tinkamą aplinką. Remiantis mūsų sukaupta patirtimi, bendraujant jau su investavusiomis užsienio įmonėmis (pvz., „Barclays”), matome, kad ateidama į Lietuvą ji planavo vienus darbuotojų skaičius (200–300 darbuotojų), tačiau, įvertinus aukštą lietuvių kvalifikaciją, bendrovės planai keitėsi – plėtra paspartėjo, darbuotojų ženkliai daugėjo (iki 800 žmonių), į centrą perkeliamos sudėtingesnės operacijos. Tokių įmonių įsikūrimas ir plėtra paskatina grįžti į Lietuvą ir užsienio lietuvius. Tai sudaro jiems puikias galimybes panaudoti užsienyje sukauptą patirtį ir kelti Lietuvos ekonomiką bei didinti jos tarptautinį konkurencingumą.
 
 Kalbino Dalia Cidzikaitė