newhaven

Algio Navikausko nuotr.

Šventėme Nepriklausomybės dieną


LAIMA REISS
New Haven apylinkès vicepirmininkèė

Mieli skaitytojai, noriu su jumis pasidalinti tuo šilumos ir vienybės jausmu, kuris tvyrojo vasario 21 dieną jaukioje Woodbridge, CT miestelio bibliotekos susirinkimų salėje. Mūsų apylinkė seniai nebeturi savo bažnyčios, ir buvome laimingi svetingai priimti kaimynystėje esančios bibliotekos darbuotojų.

Pasikvietėme garbės svečius pasakyti kalbas mums visiems brangios šventės proga. Tai – gerbiamą Yale University profesorę Eloną Vaišnienę bei Lietuvos Vyčių Waterbury kuopos pirmininką Liną Balsį. Linas Balsys įdomiai dviem kalbomis papasakojo, ką reiškia jam, gimusiam JAV, tačiau puikiai kalbančiam tėvų kalba ir nuo vaikystės aktyviai dalyvaujančiam lietuvių veikloje, būti lietuviu. Svečio pastebėjimai, manau, neliko neapmąstyti kiekvieno iš mūsų. Jei kiekvienas nors po truputį skirsime savo asmeninio laiko, padėsime išlaikyti mūsų protėvių kultūrą ir kalbą. Elona Vaišnienė mums perskaitė Jono Meko 1947 metais parašytas eiles apie gimtinę pavadinimu „Turgus”, kurias profesorė skaitė anksti mus palikusiai Vaivai Vėbraitei-Gust paskutinėmis jos gyvenimo dienomis.

Minėjimą pradėjome tautiška giesme. Marcinkevičiaus eiles skaitė Gabrielė Inkrataitė. Pradėję A. Matelio ir A. Stonio filmo „Skrydis per Lietuvą” vaizdais, toliau susidomėję žiūrėjome garsųjį dokumentinį filmą „Sovietų pasaka” (The Soviet Story). Skirtingos kartos girdėjo skirtingus faktus apie sovietų genocidą ar iš viso apie jį mažai ką žino. Garsus latvių sukurtas dokumentinis filmas nepaliko abejingų. Juk beveik kiekviena šeima Lietuvoje buvo paliesta komunizmo šmėklos. Skirstėmės tą gražią popietę, išsinešdami su savimi tą tėvų ir protėvių atkovotą nepriklausomybės ir vienybės jausmą.

Džiaugiuosi, kad mano šaunūs draugai iš Lietuvos parūpino man šį filmą, ir aš degu noru parodyti jį kuo platesniam lietuvių ir jų draugų būriui, kadangi filmas yra suprantamai įgarsintas lietuviškai ir angliškai kalbantiems.

Dėl minėto dokumentinio filmo peržiūros prašome kreiptis į šio straipsnio autorę tel.: 203-550-4092 ar el – paštu: laimareiss@yahoo.com.