sympo
Jono Kuprio nuotraukos

XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumui pasibaigus

Dalyvių atsiliepimai

Praėjus trims mėnesiams po XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos (PLMK) simpoziumo Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL), šio renginio organizatorius – JAV Lietuvių Bendruomenė – sulaukė ne vieno simpoziumo dalyvio atsiliepimo. Kaip rašo vienas iš Mokslo ir kūrybos simpoziumo pirmininkų Stasys Bačkaitis, ,,išskyrus porą, visi kiti atsiliepimai yra Lietuvos dalyvių. Jie aiškiai išreiškia šio įvykio svarbą Lietuvos mokslo bendruomenei ir jos pageidavimą šį bendravimą tęsti ateityje.”

• Iš tikrųjų įvyko gražus renginys, padarytas didelis darbas. Tiek pats pasiruošimas, tiek patys žmonės JAV Lietuvių Bendruomenėje, tiek pati Amerika man paliko labai didelį įspūdį. Pirmiausiai, niekada neįsivaizdavau, kad kitame pasaulio krašte gali būti tiek daug lietuvių. Iki simpoziumo labiausiai nerimavausympo, kad mes, atvažiavę iš Lietuvos, būsime vieninteliai simpoziumo dalyviai. Bet tiek žmonių, kalbančių lietuviškai, sutikti PLC patalpose niekada nesitikėjau. Bendraudama su JAV lietuviais pajutau, tarsi gyvendami svetimoje šalyje jie yra ,,tikresni lietuviai” nei tie, kurie gyvena Lietuvoje. Susidarė įspūdis, kad daugumas jų geriau žino Lietuvos istoriją, simboliką, lietuvių literatūrą ar situaciją Lietuvoje nei mes patys, būdami čia, Lietuvoje.

• Esu apstulbintas simpoziumo organizavimu. Viskas sukosi kaip laikrodis. Tikrai stipri Lietuvių Bendruomenė Jungtinėse Valstijose. O kai dar pagalvoji, kad visa tai padaryta entuziastų laisvu nuo pagrindinių darbų laiku! Kai matai, kaip entuziastingai, nuoširdžiai, atsidavusiai žmonės dirba, supranti, kokia didelė jų meilė tautai, Tėvynei. Tokie, taip organizuoti simpoziumai, yra atspindys, įrodymas, užtvirtinimas jūsų meilės LIETUVAI. Tai tiesiog paminklas, išreiškiantis tą meilę.”

• Iš tiesų, mūsų kelionė buvo sėkminga. Nors Amsterdame reikėjo laukti kito lėktuvo 9 val., tačiau patirti įspūdžiai pranoko visas laukimo minutes. Dar kartą dėkojame visiems, kas prisidėjo prie šio renginio organizavimo. Šiandien savo fakultete dalinausi įspūdžiais ir pati negalėjau atsidžiaugti.

• Sveikinu Jus su pasisekusiu simpoziumu! Taip pat reikia pasveikinti už sumanumą, kaip įtraukėte išeivijos studentišką jaunimą į filmavimą, bent vienos ar kitos sesijos lankymą ir į pokylį! Taip pat labai gerai sugalvojote svečiams mokslininkams išvyką trečiadienį prieš susipažinimo vakarą. Ne vieną kartą simpoziumo metu, ir iš savo giminaičio girdėjau pagyrimų, kiek tas buvo naudinga ir įdomu. Manau, kad sesijos gerai pavyko, tik gal kai kuriose techninėse galėjo būti šiek tiek daugiau žiūrovų (galvoju apie vieną gamtos mokslų, kur buvo mažai žmonių, gal tik 2-3 apart kalbėtojų). Šiaip, simpoziumas už Lietuvos ribų turėjo nuostabų pasisekimą – buvo didelis susidomėjimas, bendravimas.”
sympo
• Noriu Jums padėkoti už puikų simpoziumo organizavimą. Buvo labai malonu vėl susitikti JAV, kur, tiesa, jaučiuosi visai kaip namuose, tarsi grįžau į senuosius namus.

• Ir man atrodo, kad viskas gerai ir sklandžiai praėjo. Mūsų svečiai buvo labai patenkinti. Ačiū už jūsų milžinišką darbą ir už jūsų paramą  ,,mano” sesijoje ir ,,mano” pranešėjoms.

• Tikrai, simpoziumas buvo labai įdomus ir reikalingas, ačiū Jums, kad puikiai jį suorganizavote. Mano nuomone, lituanistikos sekcijos buvo labai pavykusios, daug šiltų atsiliepimų girdėjau.

• Kadangi esu didelė konferencijų/simpoziumų mėgėja, esu ,,už” jų tęsimą. Nežinau, kokiu pavidalu. Tikrai, simpoziumai Lietuvoje bus skirtingi, nes žmonės per arti namų, gal nesidomi bendravimu. O čia, Čikagoje, psichologai kalbėjosi su pedagogais ir t.t.

• Sveiki XIV MKS organizatoriai, nuoširdus ačiū už puikiai suorganizuotą simpoziumą, galimybę išklausyti daugybę pranešimų, pristatyti savo temą ir sutikti daugelį kolegų.

• Ačiū Jums už tokį įdomų, informatyvų ir prasmingą renginį, kuris buvo ne tik įdomus, bet ir labai naudingas. Daug naujo sužinota, daug įdomaus pamatyta... Ačiū!

• Dėkoju, kad Tamsta įkalbėjote dalyvauti. Renginys buvo puikus. Labai maloniai nuteikė užjūrio lietuvių energija ir meilė savam kraštui. Dėl simpoziumo sėkmės visi pripažino Tamstos nuopelnus. Tai man buvo malonu girdėti. Daug kur maloniai talkino Donatas T., sudarė sąlygas apsilankyti mokslo įstaigose. Lietuvos delegacija buvo gausi ir visų įspūdžiai patys geriausi.

• Noriu padėkoti už triūsą, kurį įdėjai man padedant ,,atgaivinti” prarastas ppt skaidres prieš pat simpoziumą. Jūs puikiai tvarkėte simpoziumą, greit ir veiksmingai pašalindami visokias netikėtas kliūtis,sympo kurios galėjo pakenkti simpoziumui. Geresnės organizacinės komandos tarp lietuvių nerasi!

• Noriu tik pasidžiaugti, kad simpoziumas praėjo labai sėkmingai, visų trijų lituanistikos sesijų pranešėjai sėkmingai dalyvavo, sukėlė susidomėjimą ir daug gavo klausimų. Atrodo, simpoziumas buvo labai prasmingas.

• Sveiki, ačiū už puikiai organizuotą simpoziumą! Linkiu kuo geriausios sėkmės tolesniame darbe.

• Simpoziumas praėjo puikiai – buvo nepaprastai gražus rudeniškas oras (matot, palaukė iki paskutinės dienos, sekmadienio, ir tuomet oras sugedo), žmonių sesijose taip pat netrūko. Jūsų pastangos ir darbas padarė tiesiog stebuklus – net Maciūnas vaikščiojo išsišiepęs nuo ausies iki ausies, baisiai patenkintas.

• Simpoziumas vyksta sėkmingai ir, manau, kad reikia tik pagalvoti, kaip jį toliau rengti.

• Pasibaigė ir viskas labai gerai pavyko. Technika (Ulevičius) t. y. nešiojami kompiuteriai, prožektoriai, buvo nuostabiai gerai įvykdyta. Interneto svetainė PLC – dalyviams labai padėjo, vienoje paskaitoje buvo naudojamas ,,skype” su Lietuva.

• Pirmiausia noriu padėkoti už didžiulį darbą, kurį atlikote organizuodamas šį renginį. Pasaulio lietuvių simpoziume aš buvau pirmą kartą ir įsitikinau, kokie svarbūs jie yra lietuviams, gyvenantiems abejose Atlanto vandenyno pusėse. Taip pat nuoširdus ačiū visiems Jūsų kolegoms, kurie įdėjo daug darbo, paaukojo begalę savo laisvalaikio, kad renginys praeitų sklandžiai ir būtų įdomus ir naudingas.

• Ačiū už nuostabų priėmimą ir visą simpoziumo Čikagoje programą. Man išties padarė įspūdį, kiek visgi daug pranešėjų ir dalyvių susirinko. Buvo smagu pasidalinti mintimis su aplinkos srityje dirbančiais mokslininkais.

Parengė
Stasys Bačkaitis

sympo