gaidys
A. Mončio ,,Gaidys” Prancūzijos kurorte Saint Gilles Croix de Vie.


gaidys
Skulptūros atidengimas. Kalba miesto meras Patrick Nayl (pirmas iš dešinės).

Prancūzijoje atidengta Antano Mončio skulptūra

LAIMA APANAVIČIENĖ

Penktadienį, kovo 11 d. redakcijos paštu atėjo laiškas iš Palangos. Antano Mončio namomuziejus direktorė Loreta Birutė Turauskaitė rašė: ,,Šiuo pranešimu norėčiau pranešti ir pasidžiaugti, kad š. m. kovo 5 d. Prancūzijos kurorte Saint Gilles Croix de Vie buvo atidengta lietuvių skulptoriaus Antano Mončio (1921–1993) bronzinė skulptūra ‘Gaidys’, sukurta 1957 m. Prancūzijoje. Kurorto meras Patrick Nayl, sužinojęs, kad Palangoje yra šio dailininko muziejus, ėmėsi organizuoti restauracijos darbus, kad ‘Gaidys’ būtų atnaujintas ir pastatytas prie judriausio kurorto tilto.”

Smalsumo vedama peržiūrėjau internetinius puslapius ir sužinojau, kad jei ne kurortinio miestelio mero atmintis ir meilė menui, žymaus lietuvio skulptoriaus darbas, aptiktas metalo laužo krūvoje, būtų iškeliavęs į metalo lydymo krosnį.

„Viskas prasidėjo praėjusių metų antrąją pusę, kai kurorto Saint Gilles Croix de Vie meras Patrick Nayl prasidėjus miestelio atnaujinimui atsiminė, kad vienoje iš aikščių stovėjusi A. Mončio skulptūra, ir pradėjo paiešką, – bemaž kriminalinę istoriją www. vakarinepalanga.lt žurnalistei Ingai Šviesaitei papasakojo A. Mončio namųmuziejaus direktorė L. Turauskaitė. – Bronzinis gaidys buvo surastas savivaldybės sandėlyje, tarp į metalo laužą parengtų išvežti daiktų. Miesto meras pradėjo rinkti informaciją apie lietuvių skulptorių ir sužinojo, kad Palangoje, A. Mončio gimtinėje, yra įkurtas jo vardo muziejus. Tas faktas prancūzams nebeleido abejoti, kad šią skulptūrą ne tik reikia palikti, bet ir įkurdinti vienoje iš miesto erdvių. ”

Ir štai prancūzo išgelbėtas, restauruotas palangiečio menininko A. Mončio 1957 metais sukurtas ,,Gaidys” nuo š. m. kovo 5 d. stovi prie judriausio kurorto Saint Gilles Croix de Vie tilto. Inauguracijos iškilmes organizavo Saint Gilles Croix de Vie tarybos deputatas, kultūros reikalų komisijos prezidentas Dominyk Suochet. Į iškilmes buvo pakviesti skulptoriaus sūnus Jean Christophe Mončys bei jo motina ir pirmoji A. Mončio žmona Florence Langer Martel.

Namomuziejaus Palangoje direktorė L. Turauskaitė pasakojo, kad vartydama muziejuje Palangoje rastus skulptoriaus darbų eskizus atrado šios skulptūros brėžinius. Vieni pirmųjų eskizų datuojami 1953 metais, o paskutinieji – 1956aisiais. „Vadinasi, palangiškio galvoje idėja, kaip turėtų atrodyti gaidžio skulptūra, brendo ilgai”, – svarstė muziejaus direktorė.

Prancūzijos spauda rašė, kad palangiečio kūrinys praturtins kultūrinį paveldą, skatins abiejų šalių menininkų kūrybinius mainus. „Moderni bronzinė faktūra, pilna gyvybės – ilgų paieškų rezultatas, kuriame atsispindi ritmo, apimties ir masės harmonija”, – teigė prancūzų spauda.

A. Močys gimė 1921 m. birželio 8 d. Mončių kaime, Darbėnų valsčiuje, Kretingos apskrityje. Kaip ir daugelis lietuvių, artėjant Raudonajai armijai 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1947–1949 m. jis studijavo skulptūrą Freiburgo V. K. Jonyno vadovaujamoje Meno mokykloje. Gavęs skulptoriaus diplomą ir Prancūzijos vyriausybės stipendiją tolimesnėms studijoms, žinias gilino Paryžiuje, kur lankė garsiąją Osip Zadkin studiją. Daug kūrė, nuo 1962 m. dalyvavo parodose. A. Mončys, apsigyvenęs Paryžiuje, sukūrė žymiausius savo darbus, pasižyminčius originalia, savo stiliumi liaudies primityviajam menui gimininga ir ekspresyvia forma. Kūryboje ryškūs lietuviški motyvai.

Tačiau bene daugiausia laiko, be kūrybos, dailininkas yra atidavęs pedagogo veiklai. Dėstė Dailės akademijoje Tryre (Vakarų Vokietija), vadovavo skulptūros studijai ir kursams Tulūzoje bei Salvetoje. Nuo 1983 m. dirbo Saar srity (Vakarų Vokietija) rengiamuose vasaros akmens kalimo ir medžio drožybos kursuose. Priklausė Dailininkų namams (Maison des Artists).

Lietuvoje A. Mončio darbai pirmą kartą parodyti 1988 m. išeivijos menininkų kūrybos parodoje, kuri veikė Vilniuje ir Kaune.

1999 m. liepos 10 d. šalia Palangos parodų paviljono lankytojams atvėrė duris Antano Mončio namai muziejus. Muziejus turi per 200 rodinių. Greta kūrinių galima pamatyti dokumentus, asmeninius daiktus, darbo įrankius. Kūriniai – ne tik skulptūros, bet ir tapyba, koliažai, kaukės, švilpiai, miniatiūriniai piešiniai, knygų iliustracijos bei kita.

1993 m. A. Mončys mirė. Urna su skulptoriaus palaikais iš Prancūzijos parkeliavo į Lietuvą. Jis atgulė šalia tėvų Grūšlaukės kapinaitėse, ten, kur stovi jo paties sukurtas paminklas.

Paruošta pagal lietuvišką spaudą


gaidys
A. Mončio eskizas būsimai skulptūrai ,,Gaidys”, rastas Palangos A. Mončio namemuziejuje.
Palangos A. Mončio namo-muziejaus archyvo nuotraukos