Garbės konsulas J. V. Prunskis, LR ambasadorius Ž. Pavilionis ir Aspen miesto meras M. Ireland.

LR garbės konsulatas Aspen, CO – vienintelis toks konsulatas mieste

DALIA CIDZIKAITĖ

Nors kovo 9 dieną, kai vyko naujo Lietuvos Respublikos garbės konsulato Aspen, Colorado, atidarymas, gausiai snigo, nė vienas iškilmėse dalyvavęs tai nepalaikė blogu ženklu. Atvirkščiai, atidaryme kalbėjęs Aspen meras Mick Ireland dėkojo LR garbės konsului dr. Jonui V. Prunskiui už atvežtą sniegą, mat žiemos metu Aspen be sniego netektų ne tik pusės savo žavesio, bet ir ne vieno pajamų šaltinio.

Atidaryme kalbėjęs naujo konsulato šeimininkas – LR garbės konsulas Prunskis pastebėjo, jog Aspen dažnai yra lyginamas su Šveicarijos slidinėjimo kurortiniu miestu Davos, kuriame vyksta įtakingų pasaulio ekonomikos, verslo, politikos ir kultūros atstovų susitikimai, todėl Lietuvai turėti savo atstovą Aspen – ypač naudinga. Konsului antrino Aspen miesto meras, pasidžiaugęs, kad garbės konsulatą jo vadovaujamame mieste atidaro šalis, kuri netrukus perims pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Beje, LR garbės konsulatas Aspen mieste yra pirmas ne tik Lietuvos, bet apskritai pirmas toks konsulatas šiame mieste.

Praėjusią savaitę Lietuva sulaukė išties daug Aspen miesto vadovų ir gyventojų dėmesio. Atidaryme kalbėję Aspen Institute vykdomoji viceprezidentė Amy Margerum Berg, ,,Aspen Skiing Company” prezidentas Mike Kaplan bei Aspen meras – kiekvienas jų itin palankiai pristatė Lietuvą ir jos pasiekimus. Atidaryme taip pat dalyvavo Monako garbės konsulas Las Vegas Jonathan Warren, Čilės konsulė Paulina Biggs-Sparkuhl Las Vegas, LR garbės konsulai JAV: Daiva Čekanauskaitė Navarrette iš Los Angeles, CA, Vytautas Lapatinskas iš Seattle, WA, Astra Michels iš Las Vegas, NE, LR ambasados JAV įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas. Lietuvos garbės konsulato Aspen atidarymo dalyvius laišku pasveikino ir Colorado valstijos gubernatorius John Hickenlooper.

Kovo 9 dieną ,,Aspen Daily News” pirmame puslapyje paskelbtame straipsnyje ,,Business elite attracts city’s first honorary consul” Dorothy Atkins cituoja Prunskį, pasak kurio, gal tarp Aspen ir jo atstovaujamos šalies, ne vieną dešimtmetį kentėjusios nuo Sovietų Sąjungos priespaudos, nėra itin daug panašumų, tačiau abu jie gali laimėti finansiškai. Iškilmėse kalbėjęs LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis sakė, jog Aspen buvo pasirinktas kaip miestas, į kurį suvažiuoja patys sėkmingiausi įvairių sričių pasaulio vadovai. Todėl viena iš svarbiausių LR garbės konsulato Aspen užduočių ir bus pamėginti supažindinti tuos vadovus su augančia Lietuvos ekonomika.

,,Po 23 metus vykdytų sėkmingų reformų Lietuva yra viena iš dinamiškiausių valstybių Europos Sąjungoje, – pastebi Pavilionis, pasiryžęs plėsti Lietuvos garbės konsulatų JAV tinklą ir ateityje norintis kiekvienoje JAV valstijoje matyti po įsteigtą garbės konsulatą. – Kai svarstėme naujo konsulato atidarymo galimybes Aspen, tai visų pirma apie šią vietą galvojome kaip apie itin svarbią geriausių verslininkų susibūrimo vietą.” Pasak Pavilionio, LR ambasada JAV sulaukė ne vieno Lietuvos miestų atstovų prašymo surasti jiems partnerius JAV, todėl naujo garbės konsulato atidarymas ir diplomato viešnagė Aspen gali tapti ilgalaikio bendradarbiavimo tarp Lietuvos miestų ir Aspen pradžia.

Prunskio nuomone, svarbu yra ir tai, jog Aspen pirmauja ne tik versle, bet apskritai naujų sumanymų ir idėjų srityje. Į šiame mieste vasarą Aspen Institute organizuojamą, visame pasaulyje garsėjantį ,,Aspen Ideas Festival” suvažiuoja patys geriausi savo srities specialistai. Dvi savaites jie skaito paskaitas, dalijasi mintimis. Aspen Institute yra svarbus JAV politikos formuotojas, kurio taryboje yra tokios žymios JAV asmenybės kaip buvusios JAV valstybės sekretorės Madeleine Albright ir Condoleezza Rice, antros didžiausios privačios JAV bendrovės „Koch Industries” savininkas David Koch ir kiti. ,,Tad, – pastebi Prunskis, – ir iš šio taško šis miestas Lietuvai yra svarbus. Noriu, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie Lietuvą.”

Lietuvos garbės konsulas Aspen Prunskis, žymus medikas, intervencinio skausmo gydymo specialistas, aktyvus JAV Lietuvių Bendruomenės ir JAV verslo draugijų narys, LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos kopirmininkas, neslėpė, jog jo paskyrimas garbės konsulu ir garbės konsulato Aspen atidarymas jam yra didelė garbė. ,,Savo kalboje sakiau, kad prieš 70 metų mano seneliai buvo išvežti naktį iš savo ūkio ir ištremti į Sibirą, – telefonu sakė Prunskis. – Senelis žuvo, o močiutė pabėgo. Po 70 metų aš, jų anūkas, esu pirmo garbės konsulato Aspen mieste – ne tik Lietuvos, bet kokios kitos valstybės – garbės konsulas. Man tai – didelis dalykas.”

Įgyvendinti visus sumanymus Prunskiui padės sekretorė Daiva Mažuolytė Biskienė, taip pat diplomatinį protokolą puikiai išmananti (Chief Protocol Officer) Kathleen Baroness von Schaefer. Atrodo, jog naują garbės konsulą pasiruošę paremti bei jam padėti ir JAV Lietuvių Bendruomenės Colorado apylinkė bei jos pirmininkė Rita Anceravičienė. Nepabūgę prasto oro į konsulato atidarymą atvyko ir lietuviai iš Denver. Ne tik atvyko, bet ir, pūgai siaučiant, parodė trumpą meninę programą – vietinių lietuvių suburta tautinių šokių grupė ,,Kalvelis” sušoko lietuvišką šokį, o Narimantas Gruzdys padainavo tris dainas, tarp jų – ir ,,Trys milijonai”.

LR garbės konsulato Aspen adresas: 809 South Aspen St. #1, Aspen, CO 81611, USA. Tel. 1-970-920-1785.


Šoka Colorado lietuvių šokių grupė ,,Kalvelis”.

Svečiai ir dalyviai. LR ambasados JAV nuotr