Diskusija: sveikatos reforma JAV – priimti ar atmesti?

Nors Orland Park, IL dirbantis šeimos gydytojas Andrius Kudirka sutinka, jog šiuo metu JAV Kongrese siūlomas sveikatos reformos planas nėra pats geriausias ir kad tikrai ne visi juo būtų patenkinti, jo nuomone, jei reformos nebus, labai nukentės JAV piliečiai. Lietuvis gydytojas, kurio bent 15 proc. pacientų neturi jokio sveikatos draudimo, įsitikinęs, jog geriausia išeitis būtų įvesti sveikatos reformą, kuri suteiktų visiems pacientams galimybę bent įsigyti sveikatos draudimą. Universalus gydymas, pasak gyd. Kudirkos, bent suteiktų galimybę žmonėms negyventi baimėje ir negalvoti, kas atsitiks, jei jis ar ji susirgs.
    
– Ar, Jūsų nuomone, sveikatos reforma JAV yra reikalinga. Ar Jums, kaip gydytojui, ji padėtų?

– Dažnai nėra aišku, ar pokyčiai bus geri gydytojams, ar ne, kol nesi padirbęs su tokiu planu dešimt metų. Mano specialybėje – esu šeimos gydytojas – neturėtų labai daug kas keistis; gal net bus lengviau, nes daugiau žmonių turės sveikatos draudimą. Apskritai, tie planai šiek tiek remia šeimos gydytojus, nes žinoma, kad šeimos gydytojai gali daug ligų gydyti pigiau nei konkrečių ligų specialistai. Šeimos gydytojai labai reikalingi šiai sveikatos sistemai, ir ypač yra naudingi naujai sistemai. Nes bus daugiau pacientų, turinčių draudimą, kurie norės profilaktiškai pasitikrinti savo sveikatą. Man darbo visados bus.

Jau dabar yra aišku, kad siūloma reforma nėra puiki reforma, tikrai ne visi bus patenkinti ir nemažai gydytojų bus nepatenkintų. Bet Amerikoje jau daug metų yra bandoma įvesti sveikatos reformą, ir jei Obama vyriausybė dabar reformos nesugebės priimti, ji negalės to padaryti dar dešimt ar dvidešimt metų. Nors tai nėra geriausias sugalvotas planas, yra šiek tiek problemų, jei reformos nebus, JAV piliečiai labai nukentės. Dažnai sako, kad reikia eiti po truputį, bet taip po truputį einama jau šešiasdešimt metų ir be jokių rezultatų.

– Teigiama, kad JAV gyvena apie 48 milijonus gyventojų, neturinčių sveikatos draudimo. Į šį skaičių neįskaičiuoti taip vadinami ,,nedokumentuoti” asmenys, JAV gyvenantys ,,be dokumentų”. Ar pritariate JAV prezidento Barack Obama vyriausybės norui įvesti universalų draudimą, kur visi žmonės turėtų ar privalėtų turėti sveikatos draudimą?

– Aš sutinku, kad Amerikoje yra labai svarbu turėti universalų sveikatos draudimą. Nors daug žmonių tokio draudimo neturi, jie turi sveikatos problemų ir eina pas gydytojus ir kartais negali susimokėti už sveikatos paslaugas. Jeigu tokie žmonės turėtų universalų draudimą, atsirastų galimybė išvengti tam tikrų ligų arba pradėti gydyti jas ankstesnėje stadijoje, kad tiek daug nekainuotų, kaip dabar neretai būna. Manau, kad geriausia išeitis būtų įvesti reformą, kuri suteiktų visiems pacientams galimybę bent įsigyti sveikatos draudimą.

– Jums pačiam, kaip gydytojui, ar būtų lengviau, jei kiekvienas pacientas, atėjęs pas Jus, turėtų sveikatos draudimą?

– Tai priklausytų nuo įvestos sistemos. Jei JAV vyriausybė sutiktų mokėti normalias kainas daktarams, kad šie tinkamai prižiūrėtų savo pacientus, tai būtų daug lengviau. Šiuo metu bent 15 proc. mano pacientų jokio draudimo neturi, ir man labai daug reikia atlikti papildomų dalykų, bandant jiems suteikti tinkamą sveikatos aprūpinimą. Nes jiems reikia tam tikrų tyrimų, už kuriuos jie negali susimokėti, todėl tenka ieškoti, kur jie tai galėtų atlikti pigiau. Todėl jei jie turėtų nors kokį nors draudimą, gal ir nelabai gerą, bet kad jis galėtų padengti nors kokias nors sveikatos išlaidas, man būtų lengviau: reikėtų mažiau rūpintis dėl kainų, mažiau sukti galvą, kur siųsti pacientus be draudimo, ir labiau pasirūpinti jų sveikata.

– Tarkime, pas Jus apsilanko sveikatos draudimo neturintis pacientas. Ką darote?

– Pirma patikrinu jo sveikatą ir, jei reikia, bandau patarti atlikti reikalingus tyrimus, išrašyti vaistus. Jie jis turi klausimų, patariu dėl įvairių sveikatos draudimų, nurodau vietas, kur tyrimus galėtų atlikti pigiau. Kadangi tokia sveikatos sistema JAV egzistuoja jau ilgai, norime lietuviams, neturintiems sveikatos draudimo, padėti. Tad siūlome tokias kainas, kurios, mano nuomone, yra priimtinos pacientams, neturintiems sveikatos draudimo, ir tuo pačiu leidžia mums sumokėti klinikų mokesčius, už seselių ir sekretorių darbą, bet kad pacientui nebūtų per brangu. Bandome kartu surasti pigesnį variantą.

– Naujos sveikatos reformos priešininkai teigia, kad jei būtų įvestas universalus sveikatos draudimas, sistema taptų socialistine. Ar jūs sutiktumėte su tokiu vertinimu?

– Nelabai sutinku, juk daug kraštų turi universalų sveikatos draudimą, bet jie nevadinami socialistiniais. Taip, pasikeitimų sveikatos sistemoje būtų, bet, manau, jei Amerikoje būtų įvesti valdžios ir privatūs draudimai, vis tiek būtų gerų pasirinkimų, ir pacientai vis tiek gautų sveikatos gydymą. Pagrindinis dalykas, manau, yra tas, kad nesvarbu, kokiame krašte – esu dirbęs Australijoje, kur yra universalus sveikatos gydymas, vis tiek turtingesni žmonės daugiau turės pinigų ir jiems lengviau bus laviruoti toje sistemoje. Bet bent jau žmogus ir jo šeima neturėtų bankrutuoti ar negalėtų pasiųsti vaikų į universitetą dėl vieno šeimos nario susirgimo. Tad universalus gydymas bent suteiktų galimybę žmonėms negyventi baimėje ir negalvoti, kas atsitiks, jei jis ar ji susirgs.

– Nauja sveikatos reforma greičiausiai kažkiek pakeistų ,,Medicare” ir ,,Medicaid” programas. Ar, Jūsų nuomone, tai vykusios programos, gal ką nors ir čia reikėtų keisti?

– ,,Medicare” yra skirta vyresniems žmonėms ir žmonėms su rimtomis sveikatos problemomis. Man ne visiškai yra aišku, kiek nauja reforma pakeistų ,,Medicare” sistemą, bet apskritai paėmus tai nebloga sistema. Gal pasikeis mokėjimo kaina ar reikės mokėti už tam tikrus dalykus, bet bent jau pacientams ji nėra bloga programa. ,,Medicaid” programa yra skirta nepasiturintiems žmonėms. Tai gera sistema, nes ji aprūpina žmones, kurie neturi pinigų. Bet programos silpnybė yra ta, kad kadangi valdžia moka labai mažai gydytojams, mažiau klinikų gali išsilaikyti. Tad dauguma klinikų nepriima šio draudimo, ir pacientams sunku surasti gydytojus arba reikia toli važiuoti. Be to, kaip ir su visais valdžios planais, yra žmonių, kurie naudojasi šiuo draudimu, nors jie jau turi geresnį darbą arba gauna geresnę algą.

– Kurios šalies sveikatos sistema Jums būtų priimtiniausia, kuri, Jūsų nuomone, labiausiai tiktų JAV?

– Nesu tikras, bet manau, kad tam tikros Europos valstybės kaip Šveicarija arba Vokietija būtų panašiausios į Amerikos sveikatos sistemą, t. y. kur yra daug privačių sveikatos draudimo kompanijų, bet ir valdžia siūlo draudimą. Jei neklystu, Šveicarija tik prieš kokius 15 metų perėjo prie universalaus draudimo, bet šioje šalyje vis tiek yra privačių kompanijų, kurios rūpinasi žmonių sveikata. Anglijos sistema yra nebloga, bet būtų per sunku ją pritaikyti Amerikai, nes ji yra grynai valdiška, o JAV privačios draudimo kompanijos nė viena neatiduos savo darbo ir pelno.

Kalbino Dalia Cidzikaitė

Pirmąją diskusiją apie šiuo metu JAV kongrese svarstomą sveikatos reformą skaitykite š. m. kovo 16 d. ,,Drauge”. Savo mintimis ten dalijasi kun. Kęstutis Trimakas. – Redakcija