PLB pasisakymas dėl pilietybės klausimo


Pirmiausia noriu padėkoti Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei už kreipimąsi į LR Konstitucinį Teismą (KT) išaiškinti pilietybės įstatymą. Deja, tikėjomės geresnių rezultatų, t. y., kad bus galima dvigubą pilietybę išsaugoti įstatymo būdu, nekeičiant Konstitucijos.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) vardu reiškiu didelį apgailestavimą ir net liūdesį, sužinojus, kad KT pareiškė, jog, norint išplėsti dvigubos pilietybės įstatymo ribas, reikia keisti LR Konstituciją. Referendume turi dalyvauti daugiau negu pusė registruotų balsuotojų, ir referendumas turi būti priimtas daugumos ne balsuojančių, o turinčių teisę balsuoti.

Dvigubos pilietybės klausimas yra svarstomas visuose plenariniuose užsienio lietuvių susirinkimuose visame pasaulyje. Pavyzdžiui, ne tik Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas, bet ir JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba yra paskelbusi rezoliucijas, pasak kurių, šis klausimas mums yra itin svarbus ir dėsime visas pastangas, kad jis būtų teigiamai išspręstas. 

Užsienyje gyvenantys lietuviai yra stipri, Lietuvai lojali jėga. Jie nuolat kovoja Lietuvos naudai viso pasaulio arenose.  Mes jaučiamės esą verti Lietuvos pilietybės, net jei esame priėmę kitos valstybės pilietybę. Išlaikome kalbą, kultūrą, papročius. Į mūsų lietuviškus centrus išeivijoje atvažiavę iš Lietuvos visi nustemba ir pareiškia, kad jaučiasi kaip Lietuvoje. Iš pagarbos savo lietuviškam tautiškumui, mes pasirenkame ne iki galo įsilieti į valstybių, kuriose gyvename, gyvenimus. Nors dėl labai įvairių priežasčių Lietuvą esame palikę, mes jos niekados neapleidome.

LR Konstitucijos 12-ta straipsnis sako: ,,Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.” Šiame straipsnyje kalbama apie prigimtinę Lietuvos pilietybės teisę. Tas lietuvis, kuris gimdamas tampa Lietuvos piliečiu, niekados neturėtų prarasti Lietuvos pilietybės, nebent pats to pageidauja arba rimtai nusikalsta prieš valstybę. Mes tikime, kad pilietybė galėtų būti prarasta tik tokiais išimtinais atvejais.

Kiek esu važinėjusi po Lietuvą, kol kas tik vienas žmogus man yra į akis pasakęs, kad jis yra prieš dvigubą pilietybę. Jei iš tikrųjų tarp žmonių yra tokios nuotaikos, PLB belieka imtis plataus lobizmo visoje Lietuvoje ir kraštų LB-ėms tą patį daryti savo kraštuose. Sąlygos išplėsti dvigubos pilietybės ribas yra labai sunkios, bet darysime, ką galime, kad referendumas būtų priimtas, net jei reikės važinėti po visus Lietuvos kampus ir raginti Lietuvos registruotus balsuotojus ne tik dalyvauti referendume, bet ir pasisakyti už prigimtinės teisės į Lietuvos pilietybę išsaugojimą.    

Tai įgyvendinant, reikės visų užsienio lietuvių neabejingos ir vieningos veiklos, finansinės pagalbos ir stipraus ryžto dalyvauti referendume. Kviečiu visus lietuvius, kur jie begyventų, pasisakyti ,,UŽ” referendumą, kai jis bus paskelbtas. 

Danguolė Navickienė,
PLB valdybos pirmininkė