Džiaugėsi Lietuvos biotechnologijos delegacija po sutarties pasirašymo tarp Akron, Ohio, Akron Global Business Accelerator ir Kauno technologijos universiteto. Priekyje: Akron Global Business Accelerator vadovas dr. Anthony Magrida; Lietuvos prekybos biuro Amerikoje direktoriai Linas Klimavičius ir  Ingrida Bublienė; KTU Ultragarso instituto prof. dr. Liudas Mažeika; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektorė tyrinėjimams Vaiva Lesauskaitė; Akron meras Don Plusquellic; KTU prorektorė tyrinėjimams Asta Pundzienė ir KTU rektorius prof. Petras Baršauskas


Lietuvai atkelti vartai į JAV biotechnologijų rinką

VIKTORAS STANKUS

Akron miesto, Ohio, savivaldybė ir ,,Akron Global Business Accelerator” (AGBA), vystantys Akron Cleveland BioMedical Corridor, priėmė 20 asmenų Lietuvos delegaciją, atvykusią į vasario 17–22 dienomis Akron vykusią Biotechnologijų verslo konferenciją. Nuo įsikūrimo 1983 m. AGBA pasaulyje žinomas kaip smulkaus verslo inkubatorius. Šią programą sėkmingai kartu įgyvendina Akron miestas, Akron Development Corporation ir Ohio valstija.

Vasario 20 d. miesto rotušėje Akron meras Don Plusquellic, AGBA vadovas dr. Anthony Magrido ir Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius Petras Baršauskas pasirašė tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo sutartį (,,Memorandum of Understanding and Cooperation”), įsipareigodami kartu diegti biomedicininius išradimus  ir taip kurti darbo vietas  Akron bei Lietuvoje.

Pasirašant sutartį dalyvavo KTU atstovai: prorektorė mokslo reikalams Asta Pundzienė, Inovacijų ir verslo centro direktorius dr. Almantas Danilevičius, Biomedicinos inžinerijos instituto vadovas dr. Vaidotas Morozas, Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto lektorius dr. Vidas Raudonis, Transporto inžinerijos katedros vedėjas dr. Artūras Keršys, Medžiagų mokslo instituto direktorius dr. prof. Sigitas Tamulevičius, Mechanikos ir mechatronikos fakulteto dekanas dr. Andrius Vilkauskas, Mikrosistemų ir nanotechnologijų  mokslinio centro direktorius prof. Valentinas Snitka, Ultragarso instituto prof. dr. Liudas Mažeika. Taip pat ,,Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros” (MITA) direktorius Arūnas Karlonas, UAB ,,Integrated Optics” vadovas Evaldas Pabrėža bei jo pavaduotojas Jonas Jonuška, Northern Technology Park  direktorius Gediminas Pauliukevičius bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektorė tyrinėjimams Vaiva Lesauskaitė.

Memorandumo pasirašymo iškilmėse, kurios prasidėjo Amerikos ir Lietuvos himnais, taip pat dalyvavo VšĮ ,,Versli Lietuva” Lietuvos prekybos biuro Amerikoje (,,Lithuanian Trade Office’’) kodirektoriai: Lietuvos Respublikos generalinė garbės konsulė Ohio Ingrida Bublienė ir tarptautinio verslo specialistas Linas Klimavičius. Akron merui jie įteikė lietuvišką tautinę juostą, abiem sutartį pasirašiusioms pusėms palinkėjo sėkmės.

Akron ir Lietuvos ryšiai užsimezgė 2012 m. balandį, kai Akron pakvietė apsilankyti Chicago International Trade Commissioners Association (CITCA). Tarp atvykusių buvo ir Lietuvos prekybos biuro vadovai I. Bublienė ir L. Klimavičius. Akron miestas Bublienei ir Klimavičiui padarė įspūdį ir jie pasiūlė Akron nutiesti technologijos tiltą į Lietuvą, pažangią biomedicinos ir biotechnologijų srityje. Tokius ryšius Akron jau puoselėjo su Suomija, Slovėnija, Vokietija  bei  Izraeliu.

2012 m. rugsėjį Akron vicemeras Bob Bowman apsilankė ,,Life Sciences Baltics” konferencijoje Vilniuje ir pakvietė KTU, MITA ir Lietuvos biomedicinos įmonių atstovus atvykti į Akron oficialiai susitarti dėl bendradarbiavimo.

Akron buvo kruopščiai pasiruošęs priimti Lietuvos specialistų delegaciją. AGBA vadovas dr. Magrida, Akron BioMedical Corridor gamtos mokslų skyriaus direktorius  Robert E. Anthony, AGBA verslo vystymo skyriaus direktorius Terry Martel ir kiti pristatė būdus, kaip Lietuvos biomedicinos ir biotechnologijų įmonės gali telkti lėšas, įteisinti patentus, įsiregistruoti Amerikoje (tai suteiktų galimybę kreiptis į valstijos savivaldybę dėl finansinės paramos), atrasti rinką savo išradimams. Ryšius galima būtų plėtoti, apimant Cleveland ir visą Ohio, teigė dr. Magrida, ir taip Akron–Cleveland  biomedicinos  koridorių padaryti pirmaujančiu Amerikoje (dabar jis yra trečioje vietoje), tuo pačiu padedant Lietuvai.

Dr. Magrida supažindino svečius su didžiule Cleveland Clinic, kuri turi savo ligonines Toronto (Canada), Brazilijoje, Arabų Emyratuose, su Cleveland Case Western Reserve University  (CWRU) bei jo Medicinos mokykla, su kuriais Akron bendradarbiauja. Cleveland Clinic CWRU įsteigė pirmąją Amerikoje medicinos mokyklą, kurioje ruošiami gydytojai-tyrėjai. O universiteto ligoninės sukaupė 250 mln. dol. ir įkūrė Harrington Discovery Institute, kuriame dirba mokslininkai iš Harvard universiteto, New York, California valstijų, išrasdami naujus vaistus.

Išdalintame dalyviams pranešime ,,Cleveland: Biomedical Innovation Destination” rašoma, kad Cleveland Clinic pagal medicininius išradimus užima  4-tą vietą pasaulyje  – po ,,Novartis”, ,,Johnson & Johnson” ir ,,Ely Lilly” (,,US News and World Report, Global Corporate Venturing 2012” duomenys). Cleveland ir Akron, kartu paėmus, 2012 m. gavo 226 mln. dol. medicinos technologijų investicijoms; Chicago – 162 mln., Indianapolis – 65 mln. Skaičiuojant nuo 2003 m. Cleveland–Akron investicijos siekia 1,5 bln. dol. Taip pat, Cleveland Clinic pasiūlymu, 2013 m. liepą atidaromas pirmasis Amerikoje Global Center For Health Innovations, arti pusės milijardo dolerių kainavęs projektas, apimantis ir naujausią Cleveland konferencijų centrą.   

,,Integrated Optics” vadovus pasitarimui apie lazerių technologijas AGBA pareigūnai suvedė su specialistais iš Cleveland State University Wright Center  bei NASA – dr. Jim Keszenheimer ir dr. Jeff Mackey. Bendradarbiauti Northeast Ohio gana lengva: nuo Akron iki Cleveland centro – 39 mylios, 43 minutės  automobiliu važiuojant greitkeliu.

Puiku, kad Akron miesto meras Plusquellic, AGBA vedėjas dr. Magrida, Akron BioMedical Corridor gamtos mokslų direktorius Anthony surengė tokį vertingą susitikimą, kuriame dalyvavo gausi delegacija iš Lietuvos, vadovaujama  KTU rektoriaus P. Baršausko.

Konferenciją išsamiai aprašė laikraštis ,,Akron Beacon Journal” (2013 m. vasario 21 d.) ir didžiausias Ohio dienraštis ,,Cleveland Plain Dealer” (taip pat vasario 21 d. laidoje). Ji plačiai aptarta internete, apie ją pranešė Cleveland lietuvių radijas.

LR gen. garbės konsulės Ohio Ingridos Bublienės žodžiais, ,,tai didelis įvykis Lietuvai, Akron, šiaurės rytų Ohio, Cleveland-Akron rajonui ir jo 22,000 lietuvių kilmės  gyventojų, Cleveland Lietuvių Bendruomenės apylinkei bei lietuvių organizacijoms – Lietuvių klubui, Šv. Kazimiero parapijai, lituanistinėms mokykloms, ansambliams, lietuvių radijo programai. Sveikinu Akron, sveikinu Lietuvą!”


Iš k.: I. Bublienė, D. Plusquell