Obama atleidžia varžtus tiriant kamienines ląsteles

ALEKSAS VITKUS

Su dideliu susirūpinimu Katalikų Bažnyčia sutiko prezidento Obama kovo 9 d. pasirašytą egzekutyvinį įsaką, panaikinantį buvusio prezidento George W. Bush 2001 m. draudimą naudoti valstybės finansus remiant kamieninių ląstelių tyrimus, kuriuose būtų naudojami embrionai (gemalai). Prieš pasirašydamas įsaką naujasis prezidentas savo žingsnį įvertino taip: „Mes šiuo įsaku įvykdysime pokytį (change), kurio nekantriai laukė mokslininkai, gydytojai, ligoniai ir jų šeimos. Mes tvirtai remsime tą darbą, tikėdami, kad vieną dieną Amerika ir vėl pirmaus medicinos moksle, kuris atves prie naujų jo pergalių.”

Sukritikavęs prezidento Bush draudimą, Obama tai pavadino tik pasenusia dogma, kurią reikia keisti į tikro nedogmatiško mokslo kelią. Keista, kad taip pat kaip ir Bush, tokius tyrimus varžė Obama partijos prezidentas, demokratas Bill Clinton, paprastai paaiškinęs, kad „žmogaus embrionai yra verti pagarbos”. Taip vieno asmens dogma tapo kito asmens principu, atiduodant pirmenybę mokslui, nepaisant nei etikos, nei moralės.

Kaip ir buvo galima laukti, netrukus naują potvarkį pradėta plačiai komentuoti. Vieni džiaugėsi, kiti, pirmiausia – Katalikų Bažnyčia, nuo jo atsiribojo. Deja, ne taip stipriai, kaip reikėtų laukti. Philadelphia, PA kardinolas Justin Rigali pareiškė, jog „šis Obama potvarkis suniekina milijonų amerikiečių mokesčių mokėtojų vertybes, tų, kurie yra tvirtai nusistatę prieš tyrimus, pasibaigiančius žmogaus gemalo nužudymu, tuo tarpu kai yra žinomi visiškai etiški būdai ir priemonės tuos tyrimus toliau tęsti netampant žudiku”.

Tai patvirtino ir Paul A. Long, Michigan katalikų konferencijos atstovas: „Labai gaila, kad Obama įsakas, o su juo ir kiekvienas amerikietis mokesčių mokėtojas, suteiks pirmenybę ideologijai ir politikai, nepaisant įrodymų, kad ligoniai būna pagydomi naudojant kamieninių ląstelių terapiją, nesunaikinant gyvų žmogiškų embrionų. O tokių ląstelių galima išgauti ir iš suaugusių žmonių bambagyslių (cord blood) arba čiulpų (bone marrow).”

Dar prieš prezidentui paskelbiant naują įsaką, sausio 16 d. laiške Chicago kardinolas Francis George perspėjo Obama: „Valstybinis embrioninių ląstelių tyrinėjimų rėmimas yra baisi klaida – moraliai, politiškai, o taip pat ardant amerikiečių visuomenės vieningumą.”

Gal geriausiai Obama įsakui oponavo „Chicago Tribune” skiltininkas Steve Chapman, paprastai pareikšdamas, kad „vien tik dėl to, kad tyrimai, kovojant prieš ligas, gali duoti teigiamų rezultatų, nereiškia, jog jie yra etiškai priimtini”. Juk ir baisusis XX amžiaus nacių gydytojas dr. Josef Mengele, pramintas mirties angelu, darė tyrimus, ieškodamas atsakymų į medicinos problemas, bet mums sunkiai įsivaizduojamu bjauriu būdu! Amerikoje mes irgi kadaise darėme nežmoniškus ,,mokslinius” tyrimus užkrečiant juodaodžius amerikiečius karius sifiliu. Vis ieškant atsakymų į medicinos klausimus.

Chapman toliau taip dėsto: „Tokius tyrimus, reikalaujančius gyvų žmogiškų embrionų sunaikinimo, remiantys ir bandą juos pateisinti mokslininkai aiškina, kad tie embrionai – tik kelių dienų amžiaus – yra niekas kitas kaip tik krūva ląstelių, vadinamų blastocistais (gemalinės pūslelės).” Ir klausia: „Jei yra leistina sunaikinti penkių dienų gemalą, kodėl ne penkių savaičių? Gal penkių mėnesių? Ar net aštuonių mėnesių?”

Nereikia būti „prolife” išpažinėju, kad imtumėte abejoti savo įsitikinimų teisumu. Net pats James Thomson, University of Wisconsin biologas, naujosios embrionų tyrimų praktikos pradininkas, yra pasakęs: „Jei žmogiškų embrionų kamieninių ląstelių tyrimai tavęs nė trupučio nesukrečia, tu apie tai esi per mažai mąstęs.” Obama savo nauju potvarkiu, atrodo, nesirengia per daug svarstyti.

2001 m. embrioninių tyrimų šalininkai prašė prez. Bush leisti jiems naudoti vaisingumo klinikose „atliekamus”, užšaldytus gemalus, argumentuodami, kad jais vis tiek bus kaip nors atsikratoma. Naujasis Obama įsakas, priešingai, leidžia apvaisinti embrionus vien tik tam, kad iš jų būtų išgaunamos reikalingos kamieninės ląstelės. Gal todėl ir Charles Krauthammer, garsus komentatorius ir embrionų tyrimų šalininkas, pakviestas į šio naujo įsako pasirašymo iškilmes, atsisakė dalyvauti. Kodėl? „Yra didelis skirtumas tarp embrionų, atlikusių nuo apvaisinimo bandymų, ir tų, specialiai sukurtų vien tik tam, kad iš jų būtų gaunamos tyrimams reikalingos ląstelės”, – kietai tvirtino Krauthammer, nors ir pasisakęs esąs bedievis, netikįs, jog žmogaus gyvybė atsiranda apvaisinimo akimirką.

Bet Obama pareiškė, jog jis yra griežtai nusistatęs prieš žmonių klonavimą, pabrėždamas, jog „tai būtų pavojingas ir sunkiai suprantamas žingsnis, kurio mūsų kultūroje turėtume visiškai atsisakyti”. Obama suteikia visišką laisvę mokslininkams netrukdomai vykdyti tyrinėjimus ir taip sukurti klonuotus embrionus ir vėliau juos nužudyti, bet draudžia mokslininkams leisti tiems embrionams toliau gyventi. Kitaip sakant, jų ląstelės gali tarnauti mūsų naudai, bet tik ne savo. Ar tai logiškas galvojimas?

Šitokia embrionų kamieninių ląstelių filosofija gyvybę paverčia paprasčiausia plačiai vartojama preke, naudinga tiems žmonėms, kurie jau yra saugiai išaugę savo tokią beginklę gyvybės praradimo išsivystymo stadiją. Tai ir yra vienas iš Obama rinkiminės kampanijos metu žadėtų pokyčių, kurie graso ne vien kelių dienų amžiaus embrionams, bet kada nors – gal ir suaugusiems. Tokiu keliu eidami, vieną dieną gal mes ir turėsime progą pasinaudoti iš tų tyrimų išplauksiančiais medicinos atradimais, bet už kokią kainą, kai prarasime kažką daug svarbesnio?