mok
Mokinukų ,,Ačiū” mokytojams.
Laimos Apanavičienės nuotraukos

Čikagos lituanistinei mokyklai – dvidešimt

Čikagos lituanistinė mokykla švenčia savo 20ąjį gimtadienį. Šeštadienį, kovo 17 d., Jaunimo centre įsikūrusioje mokykloje (prieš 20 metų mokykla gimė sujungus tris mokyklas – Čikagos aukštesniąją, Donelaičio bei Dariaus ir Girėno lituanistines mokyklas) visą dieną jautėsi šventinė nuotaika. Rytinėje programoje eiles skaitė ir savo meistriškumą rodė mokykloje besimokantys mokiniai.

Vakaro programą pradėjo visų 20 laidų abiturientai, į sceną nešdami po degantį žibintą. 20 žibintų ant scenos degė per visą programą, kuria vedė mokytojai Evelina Karalienė ir Juozas Malickas. Eilės ir muzika mokytojams, graudus atsisveikinimas su paskutinius metus mokykloje dirbančia direktore Jūrate Doviliene, buvusių mokinių koncertas graudino iki ašarų.

Tačiau buvo ir džiugesio. J. Dovilienės vadovaujama mokykla per 20 metų išaugo, sustiprėjo (šiuo metu mokykloje mokosi arti 400 mokinių). Suburtas darnus mokytojų būrys, puikiai dirba šaunus tėvų komitetas. Smagu, kad išėję mokiniai nepamiršta mokyklos – gausus jų būrys dalyvavo ir mokyklos šventėje.

Tą vakarą buvo daug sveikinimų, dainų ir eilių, visi sustoję dainavome ,,Ilgiausių metų”, mokyklos direktorė užpūtė jubiliejinio torto žvakutes. Siūlome keletą akimirkų iš mokyklos šventės.mok
Visus 20 metų mokykloje dirba šokių mokytoja Nijolė Pupienė (kairėje) ir mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė.
 
mok
Eiles skaitė dešimtokai (iš kairės): Ieva, Paulina ir Dainius.

mok
Šiuo metu mokykloje mokosi arti 400 mokinių.
mok
Mokytojų daina direktorei (v.).