JAV sveikatos įstatymas priimtas — kas mūsų laukia ateityje?

DALIA CIDZIKAITĖ

Istorinė demokratų pergalė

Kovo 21 d., sekmadienį, JAV Kongrese vykusį balsavimą dėl naujo sveikatos įstatymo JAV žiniasklaida vadina istoriniu – po metus trukusios įnirtingos kovos JAV Atstovų rūmų demokratai su maža persvara pritarė naujam sveikatos įstatymui, kuris suteiks sveikatos draudimą dešimtims milijonų šiuo metu jokio sveikatos draudimo neturintiems amerikiečių. Nežymiu balsų santykiu – už balsavo 219, prieš –212 – Atstovų rūmai galutinai patvirtino naujo sveikatos įstatymo projektą, už kurį dar dieną prieš Kalėdas nubalsavo JAV Senatas.

JAV prezidento Barack Obama teigimu, naujo sveikatos įstatymo priėmimas nėra radikalus, bet vis dėlto labai svarbus posūkis. Kiti demokratai naują įstatymą vertina kur kas svariau – South Carolina valstijai atstovaujančio demokrato James E. Clyburn nuomone, naujas sveikatos įstatymas prilygsta pilietines teises įteisinančiam aktui XXI amžiuje.

Respublikonų partijos atstovai, iš kurių sekmadienį Atstovų rūmuose nė vienas nebalsavo už sveikatos pertvarką, naują įstatymą pavadino Jungtinių Valstijų susilpninimu, „finansiniu Frankenšteinu”. Jie pasiruošę tęsti kovą ir dėti visas pastangas, kad naujas įstatymas būtų panaikintas, keliant klausimą dėl jo konstitucinio teisėtumo, užkertant jo įgyvendinimą atskirose valstijose arba atšaukiant jį, surinkus daugumą balsų artėjančiuose lapkričio rinkimuose.

Obama naują sveikatos įstatymą turėtų pasirašyti dar šią savaitę, prieš tai Senatui išnagrinėjus ir patvirtinus kovo 21 d. Atstovų rūmų priimtų poįstatyminių aktų pataisų rinkinį.

Naujas įstatymas ir jo pataisos

Naujas sveikatos įstatymas reikalaus, kad kone visi amerikiečiai turėtų sveikatos draudimą. Jis į ,,Medicaid” programą atves papildomus 16 milijonų žmonių. Pagal naują įstatymą JAV Vyriausybė įsipareigoja iš dalies padengti mažas ir vidutines pajamas gaunančių žmonių sveikatos draudimą – tai per ateinančius 10 metų jai kainuos 940 milijardus dolerių.

Naujas įstatymas taip pat numato, kad sveikatos draudimą teikiančios bendrovės negalės nesuteikti draudimo vaikams, jau turintiems sveikatos problemų, arba staiga nustoti dengti draudimą tiems žmonėms, kurie susirgs. Draudikai privalės leisti vaikams naudotis jų tėvų sveikatos draudimu, kol jiems nesueis 26eri metai.

Paskutinę akimirką prieš balsuojant sekmadienį už naują sveikatos įstatymą tarp demokratų buvo pasiektas susitarimas, jog Prezidentas Obama atskiru įsakymu uždraus abortus dengti federaliniais pinigais. Sesuo Mary Ann Walsh, JAV Katalikų vyskupų konferencijos atstovė spaudai, pranešė, jog numatomas Obama įsakymas dėl abortų finansavimo nepakeitė vyskupų nepritarimo naujam sveikatos įstatymui.

Pertvarkos būtinos

Praėjusią savaitę dar prieš kovo 12 d. balsavimą ,,Draugo” kalbinti JAV lietuviai gydytojai Rasa Kazlauskaitė, MD, Dalius Kedainis, MD ir socialinėje srityje dirbanti Vilija Aukštuolienė, NASW, ASA vieningai sutarė, jog sveikatos pertvarka šalyje yra ne tik reikalinga, bet ir būtina.

Rush University Prevencijos ir profilaktinės medicinos skyriuje dirbanti endokrenologė Kazlauskaitė įsitikinusi, jog yra nežmoniška, kad laisvos šalies žmonės neturi elementarios laisvės gauti medicininę pagalbą nepriklausomai nuo to, ar jie nelaimės atveju gali ar negali mokėti. Lockport Crossings Outpatient Center dirbantis gyd. Kedainis mano, jog sveikatos pertvarka Amerikai yra reikalinga tam, kad ateityje būtų mažiau ir išlaidų, ir išeikvojimo. Aukštuolienė, Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos narė, PLOWS Council on Aging stažuotoja, antrina, jog sveikatos pertvarka yra gyvybiškai reikalinga JAV gyventojams. ,,Kaip žinia, – primena ji, – JAV yra vienintelė išsivysčiusi valstybė pasaulyje, kuri neturi visuotiniouniversalaus gyventojų sveikatos draudimo.” O juk kausimą apie visuotinį sveikatos draudimą dar prezidento Franklin Roosevelt laikais buvo iškėlusi Socialinio darbo pionierė, buvusi JAV Darbo departamento sekretorė Frances Perkins.

Naujas įstatymas – lyg Trojos arklys

Vis dėlto gydytojai Kazlauskaitė ir Kedainis nemano, jog praėjusį sekmadienį priimtas naujas sveikatos įstatymas išpręs visas šiandienines šalies sveikatos draudos ir apsaugos problemas. Gyd. Kazlauskaitės nuomone, sveikatos pertvarka, pasiūlyta Obama Vyriausybės, yra lyg Trojos arklys, kuris leis pradėti sistemą pertvarkyti. Pasak endokrenologės, po šio įstatymo tuojau pat reikės ir kitų pertvarkymų.

Dėl visuotinio-universlaus draudimo nesusitarta

V. Aukštuolienė pastebi, kad beveik 80 proc. JAV gyventojų, neturinčių sveikatos draudimo, yra JAV piliečiai ir tik 20 proc. sudaro tie, kurie JAV gyvena be legalių dokumentų (Kaiser Family Foundation, 2007). Pagal naują sveikatos įstatymą jie yra pasmerkti nežiniai, t. y. apie juos nutylima. Galutiniame įstatymo projekte jau kalbama apie sveikatos draudimą, kuris palies tik 32 mln. neapdraustųjų ir užtikrins 95 proc. JAV gyventojų sveikatos apdraudą. ,,Gaila, – sako Aukštuolienė, – kad pirmieji bandymai sveikatos pertvarkos srityje 2009siais JAV įvesti visuotinį sveikatos draudimą (single payer) iš esmės naujame įstatyme pakeitė kryptį į daugelio mokėtojų (multipayer) sistemą, kuri, atrodo, tampa labai sudėtinga ir visai nebeaiški.

Apeiti medicininio aplaidumo, draudimų teritorijos klausimai

Nors gyd. Kedainis galvoja, jog naujas sveikatos planas šaliai yra būtinas, jis nemano, kad jis yra pats geriausias. ,,Pagrindinis įstatymo trūkumas yra tas, kad nebuvo atsižvelgta į gydytojų prašymą šiek tiek sutvarkyti medicininio aplaidumo (malpractice) išlaidas. Obama sako, kad jis finansuos naują programą iš tų išeikvojimų, bet tų išeikvojimų nėra daug”, – teigia Kedainis. Jo nuomone, daug tyrimų gydytojai užsako dėl visa ko arba dėl viso pikto. Dažnai gydytojai tą daro nenorėdami ko nors pražiūrėti ir būti apkaltinti. ,,Tai, – įsitikinęs Kedainis, – turėtų būti viena iš pagrindinių sričių, kur galima būtų sumažinti sveikatos išlaidas. Ir šitos srities niekaip negalima kitaip pakeisti, tik sutvarkius gydytojų aplaidumo klausimą.” Deja, naujame įstatyme į tai nėra atsižvelgta.

Kaip antrą trūkumą įstatyme gyd. Kedainis nurodo nesusitarimą dėl sveikatos draudimų teritorinio apibrėžimo – gyvenant tam tikroje valstijoje negalima turėti kitos valstijos siūlomo sveikatos draudimo. Pašnekovo nuomone, jei tai būtų įmanoma, rinkos ekonomika padiktuotų savo sąlygas ir viskas savaime susitvarkytų.

Priėjimas pagerės, bet pablogės jų kokybė

Gyd. Kedainis galvoja, jog naujas įstatymas tik iš dalies išspręs sveikatos sistemos problemas ir tuo pačiu sukels naujų problemų. Visų pirma, Atstovų rūmų priimtas įstatymas išspręs priėjimo prie sveikatos paslaugų klausimą – daugiau pacientų turės galimybę pamatyti gydytojus ir gauti gydymą. Iš kitos pusės, taigia Kedainis, tos lėšos, kurios išleidžiamos šiuo metu tiems 150 mln. žmonių, turinčių sveikatos draudimą, prisidėjus dar dešimtims milijonų, tik padidės. Todėl lėšos turės būti paskirstytos tolygiau. Tad, apibendrina jis, nors priėjimas prie sveikatos teikiamų paslaugų pagerės, medicinos apsaugos kokybė pablogės.

Akivaizdaus chaoso nebus

Su tuo iš dalies nesutinka gyd. Kazlauskaitė. Jos nuomone, kokybė taip staigiai nekris, nes medikai per naktį nepraras savo kvalifikacijos. Kita vertus, tie žmonės, kurie anksčiau nesinaudojo sveikatos draudimu, nepuls juo iš karto naudotis. Neaišku kiek tas sveikatos apsaugos panaudojimas padidės. ,,Per naktį  nieko neįvyks ir tokio akivaizdaus chaoso iš karto nebus. Daugiau bus chaoso su tais apmokėjimais”, – mano endokrenologė. Vis dėlto ji nemano, jog bus dramatinis pasikeitimas.

V. Aukštuolienė pritaria ir remia, kad įstatymu kiekvienas JAV gyventojas būtų įpareigotas turėti sveikatos draudimą. ,,Jei norime turėti sveikatos draudimą, tai ir patys turime aktyviai prie to prisijungti. Juk sveikata – brangiausias mūsų turtas, – sako ji. – Jei sugebame apdrausti savo mašiną ar namą, kodėl nėra geros valios ir noro pasirūpinti savo sveikatos draudimu?”, – retoriškai klausia ji.