hsh

Šv. Kazimiero seselių kongregacijos vyriausioji seselė Immacula Wendt, SSC, Šv. Kryžiaus ligoninės viceprezidentas ryšiams su visuomene Dennis Ryan ir Šv. Kryžiaus ligoninės viceprezidentė misinėms paslaugoms seselė Juline Revas, SSC.

Šv. Kryžiaus ligoninei – nauja gyvybė

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

54 proc. lotynų amerikiečių, 45 proc. juodaodžių ir tik 1 proc. kitų rasių (įskaitant baltuosius) – tai pirminiai Chicago Lawn apylinkės, kuriai priklauso ir Marquette Park, 2010 metų gyventojų surašymo duomenys. Čia tebestovi Šv. Kryžiaus ligoninė, įsteigta Šv. Kazimiero seselių kongregacijos 1927 metais. 274 lovas talpinančiose patalpose dirba per tūkstantis medicinos darbuotojų ir net 250 gydytojų.

Praeityje jau ne kartą skambėjo pavojaus varpai, kad katalikišką ligoninę gali tekti uždaryti. Tačiau Dievas nusišypsojo – naujose rankose ligoninė tęs savo krikščioniškąją misiją. Tiesa, atsirado vienas kitas lietuvis, šaukiantis ,,SOS” – kad būtina gelbėti vieną paskutinių lietuviškų židinių šioje apylinkėje, tačiau tikrovė yra ta (nors ir liūdna tai rašyti), kad trispalvė iš šios įstaigos ir beveik iš viso Marquette Park negrįžtamai dingo.

Keičiasi apylinkės gyventojų sudėtis – tai patvirtino ir Šv. Kryžiaus ligoninės viceprezidentas ryšiams su visuomene Dennis Ryan bei Šv. Kazimiero seselių kongregacijos vyriausioji seselė Immacula.

– Gerbiamas Ryan, kodėl buvo nutarta parduoti Šv. Kryžiaus ligoninę?

– Per paskutinį dešimtmetį Šv. Kazimiero vienuolės suprato, kad būtina prisijungti prie didesnio ligoninių tinklo. Tapo nepaprastai sunku ,,vienišai stovėti” sparčiai besikeičiančioje ir ekonominius iššūkius nuolat pateikiančioje šiuolaikinės sveikatos priežiūros aplinkoje.

– Kada pasikeis ligoninės savininkai? Kas jie?

– Numatoma, kad naujieji savininkai perims ligoninės vadovavimą per artimiausius keletą mėnesių. ,,Vanguard Health Systems” yra platus ligoninių tinklas su padaliniais Arizona, Illinois, Massachusetts, Michigan ir Texas valstijose. Šiam tinklui Čikagos apylinkėse priklauso MacNeal (Berwyn), Weiss (Čikagos šiaurinėje miesto dalyje), Westlake (Melrose Park) bei West Suburban (Oak Park) ligoninės.

– Ar ,,Vanguard Health Systems” pateikė gerą pasiūlymą, norėdamas įsigyti Šv. Kryžiaus ligoninę?

– Jau dešimtmetį Šv. Kryžiaus ligoninė aptarnauja su ekonominiais iššūkiais susiduriančią bendruomenę. Porą kartų ligoninės uždarymas atrodė neišvengiamas žingsnis. Seselių kazimieriečių sumanaus valdymo, o taip pat reikšmingos Illinois valstijos, federalinės bei filantropinės paramos dėka ligoninė išsilaikė iki šiol. Turint galvoje mažėjantį Šv. Kazimiero vienuolių skaičių ir jų pajėgumą, pasikeitimai turėjo įvykti. ,,Vanguard Health Systems” toliau teiks taip reikalingas medicines paslaugas, investuos milijonus dolerių į pačias svarbiausias sritis bei išlaikys senas katalikiškas sveikatos priežiūros vertybes. Visa tai – Motinos Marijos Kaupaitės tradicijų tęsinys.

– Gal buvo daugiau negu vienas pirkėjas?

– Ieškojome įvairių partnerių, ypač tarp kitų katalikiškų ligoninių bei jų tinklų. Deja, niekas nesusidomėjo Šv. Kryžiaus ligoninės pacientų profiliu. Vienintelis realus pasiūlymas atėjo iš ,,Vanguard Health Systems”.

– Ar galite atskleisti pardavimo kainą?

– Pardavimo sąlygos jau patvirtintos tiek Šv. Kazimiero seselių, tiek Šv. Kryžiaus ligoninės tarybos narių. Jas gali patikrinti Čikagos arkivyskupija ir Illinois valstija. Visos detalės kol kas visuomenei neatskleidžiamos.

– Kodėl, Jūsų manymu, Šv. Kryžiaus ligoninę ištiko kitoks likimas, nei kitą taip pat pietvakariuose (Evergreen Park) esančią, taip pat katalikišką, taip pat 80 metų dirbančią Little Company of Mary ligoninę? Pastaroji iki šiol sėkmingai klesti…

– Atsakymas paprastas – Šv. Kryžiaus ligoninė aptarnauja daugiau finansinių problemų turinčią bendruomenę negu daugelis kitų ligoninių, tarp jų ir Jūsų minėta Evergreen Park. Ko gero, mūsų apylinkė yra tarp labiausiai nukentėjusių Čikagoje dėl aibės priežasčių – tarp jų paskolų neišdavimo, bankų nusavintų namų skaičiaus, nedarbo, didelio skaičiaus neapdraustų ar nedidele suma apdraustų gyventojų, visuomenės nesaugumo, sveikatos priežiūros paslaugų stokos. Įvairūs Illinois, federalinės, apskrities valdžios bei miesto sveikatos srities žinovai yra išsakę nuostabą, jog Šv. Kryžiaus ligoninė sugebėjo taip ilgai savarankiškai išsilaikyti.

– Prieš pora metų 16tosios Čikagos apygardos atstovė senatorė Jacqueline Y. Collins svariai padėjo Šv. Kryžiaus ir kitoms ekonominių rūpesčių prislėgtoms ligoninėms, parūpindama milijonų dolerių valdžios paramą. Jei ,,Vanguard” yra pelno siekanti organizacija, ar bus privaloma sugrąžinti anksčiau gautus pinigus?

– Senatorė Collins bei kiti išrinkti vadovai parūpino valstijos dotacijas, kad Šv. Kryžiaus ir kitos su ekonominiais sunkumais susiduriančios ligoninės galėtų ir toliau užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūrą. Per 30 proc. visų pacientų, kurie patenka į Šv. Kryžiaus greitosios pagalbos skyrių (,,emergency room”), yra nepajėgūs atsilyginti už medicinines paslaugas. Kadangi Šv. Kryžius yra vienintelė ligoninė dideliame ir tirštai apgyventame rajone, daug teikiamų neatlyginamų paslaugų stipriai atsiliepia rimtai sergantiems pacientams. Mūsų ligoninė kasdien sulaukia daugiau greitosios pagalbos iškvietimų negu bet kuri kita šios valstijos ligoninė (įskaitant ir Cook County Stroger ligoninę). Illinois bei federalinės valdžios ar privačių šaltinių parama visada panaudojama tiems, kam ji yra reikalinga. Tai buvo ir tebėra mūsų misija. Apart senatorės Collins bei kitų įstatymų leidėjų sunkiai iškovotos valdžios paramos, pačios seselės kazimierietės taip pat prisidėjo iš savo pensinių fondų, o ligoninės vadovybė, kai nebebuvo kito finansavimo šaltinio, susimažino algas, kad galėtų toliau teikti reikalingas paslaugas.

– Ar Šv. Kryžiaus ligoninė tebeturi lietuviškai kalbančių gydytojų bei tarnautojų?

– Taip, šiuo metu mūsų ligoninėje dirba keturi lietuviškai kalbantys gydytojai: dermatologas Kąstytis Jucas, ortopedas Ignas Labanauskas, kardiologas Vidas Nemickas ir oftalmologas Linas Sidrys. Ligoninė tebeaptarnauja daugelį lietuvių, taip pat teikia vertėjavimo paslaugas.

– Kokia bus Šv. Kryžiaus ligoninės ateitis?

– Šv. Kazimiero seselės kartu su ,,Vanguard Health Systems” pasirūpins, kad katalikiškos bendruomenės ligoninė ir ateityje teiktų bei tobulintų medicines paslaugas, o tuo pačiu pasinaudotų buvimo didesniame sveikatos priežiūros tinkle privalumais. Visų pirma, tai reikštų didesnių investicijų tikimybę.

* * *

– Gerbiama sesele Immacula, ar galėtumėte prisiminti Šv. Kryžiaus ligoninės praeitį ir jos sąsajas su Šv. Kazimiero seselių kongregacija?

– Ryšiai siekia 1920-ųjų pabaigą, kai kardinolas Mundelein pakvietė mūsų pagarbintą steigėją Motiną Mariją Kaupaitę pastatyti ligoninę Čikagos pietvakarinėje dalyje. Taip ir atsirado Šv. Kryžiaus ligoninė, kurios tikslas buvo gydyti ir suteikti labdaringą priežiūrą.

– Ar seselės kazimierietės nedirbo ir prie Cicero miestelio esančioje Loretto ligoninėje?

– Taip, daugelį metų mūsų seselės rėmė Loretto ligoninę.

– Ar kada nors Šv. Kryžiaus ligoninės pavadinime oficialiai figūravo žodis ,,lietuvių” ar ,,lietuviška”?

– Jokiuose dokumentuose tai nėra oficialiai paminėta. Šv. Kryžiaus ligoninės misiją ir finansinę atsakomybę prisiėmė Šv. Kazimiero seselės. Nuo tos akimirkos, kai buvo pasirašytas teisės aktas, visi ligoninės rūpesčiai gulė ant jų pečių.

– Kada ir kodėl Šv. Kazimiero seselės nutarė perleisti Šv. Kryžiaus ligoninės vadovavimą pasauliečiams?

– Šv. Kazimiero seselės niekada neatsisakė ligoninės nuosavybės, taip pat neperdavė šios įstaigos vadovavimo išimtinai pasauliečiams. Ne vieną dešimtmetį Šv. Kryžiaus, kaip, beje, beveik kas antrai katalikiškai ligoninei Amerikoje, vadovauja dvasinė bendruomenė kartu su pasauliečiais atstovais.

– Ar Jūs asmeniškai manote, kad Šv. Kryžiaus ligoninės pardavimas ,,Vanguard” buvo protingiausias žingsnis šiais sudėtingais ekonominiais laikais?

– Absoliučiai. Turint omenyje vis didesnius ir sudėtingesnius reikalavimus valdant ligoninę, ateities kapitalo kaupimą bei brandų seselių kazimieriečių amžiaus vidurkį, privalėjome atrasti partnerį, kuris pratęstų mūsų svarbią misiją. Seselės kazimierietės džiaugiasi, kad ,,Vanguard” toliau tęs Šv. Kryžiaus ligoninės katališkas tradicijas, tebeteiks darbą mūsų pasišventusiems ligoninės darbuotojams, investuos į naują technologiją, o svarbiausia – toliau rūpinsis medicininėmis paslaugomis, taip reikalingomis mūsų bendruomenei.

– Kai kurie Marquette Park ,,aktyvistai patriotai” yra tos nuomonės, kad kartu su Šv. Kryžiaus ligoninės pardavimu bendruomenė praranda ir vieną iš paskutinių šios apylinkės lietuviškų židinių?

– Per 80 metų Šv. Kryžiaus ligoninė turėjo platesnę misiją, nei vien išdidžiai aptarnauti lietuvių bendruomenę. Mūsų tikslas buvo visus gailestingai slaugyti, o šiais laikais ,,visi” apima ne vieną etninę bendruomenę ar rasę. Šioje mozaikoje Šv. Kazimiero seselės bei Šv. Kryžiaus ligoninė džiaugėsi, galėdamos tarnauti Dievo akyse jo sukurtai Visatai. Mes tikimės, jog misija slaugyti ligonius tęsis ir toliau su nauju partneriu.

– Kaip įsivaizduojate Šv. Kryžiaus ligoninės ateitį?

– Seselės kazimierietės turės toliau tęsti svarbų misionierišką darbą. Reikės išsaugoti ir katalikišką dvasią, bendrą Šv. Kryžiaus ligoninės ir ,,Vanguard Health Systems” veiklą plėtojant ant evangelijos pastatytų pamatų.

Raimundas M. Lapas – filologas, muziejininkas, dailėtyrininkas. 1979 m. įsteigė radijo laidą lietuvių kalba, išeivijoje gyvavusią 30 metų. Nuo 1975-tųjų aktyviai bendradarbiauja spaudoje. ,,Ten, ekrane sužibus” autorius (1983).

hsh
Šv. Kryžiaus darbuotojai rūpinasi lietuviais pacientais. Ted Lally nuotr.