Kiekviena krizė gali būti nauja pradžia

Dr. ONA RADZEVIČIENĖ

Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija (PDPD) sėkmingai tęsia darbą. Jau įvyko du seminarai skyrybų klausimais. Jų metu psichoterapeutė Laima Zavistauskienė supažindino su 15 „pribloškiančių praradimų”, su kuriais susiduria žmonės skyrybų laikotarpiu. „Norint juos paversti laimėjimais, turime pirmiausiai juos pripažinti ir suprasti”, – teigia psichoterapeutė.

Psichologijos mokslų daktarė Pranutė Domanskienė nušvietė skyrybų įtaką vaikams: galimas problemas skyrybų atveju ir kaip tėvai gali padėti savo vaikams išgyventi šį skausmingą laikotarpį.

Advokatė Kristina Wayne supažindino su skyrybų proceso ypatumais JAV: su žmonos ir vyro įstatyminėmis teisėmis ir įsipareigojimais, globos vaikams nustatymu, taip pat turtiniais santykiais šeimoje ir po skyrybų. Advokatė išaiškino apie vaikų, taip pat kartais ir sutuoktinio išlaikymą ir į ką atsižvelgia teismas, iškilus šiems klausimams.

Kunigas Valdas Aušra papasakojo, kaip Liuteronų Bažnyčia supranta ir vertina skyrybas, apie galimybę į pakartotinas vedybas.

Kunigas Antanas Saulaitis, SJ paaiškino apie sielovadą išsituokusiems ir esantiems ant skyrybų ribos, apie pastangas gydyti sužeistas širdis, apie paramą asmenims ir šeimoms.

Seminarų metu buvo sukurtos pagalbos grupės žmonėms, kuriems yra aktualios šios problemos. Ziono liuteronų bažnyčioje įkurta grupė jau renkasi į užsiėmimus, kurių trukmė 8 savaitės. Renkamasi kiekvieną ketvirtadienį 6:30 v. v. Ziono liuteronų bažnyčioje (9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL). Dar galite įsijungti į grupės veiklą iki š. m. kovo 26 d. atvykite šį ketvirtadienį, t. y. kovo  26 d. arba skambinkite telefonu 773-983-6517.

Kitas seminaras tema „Prie skyrybų slenksčio” įvyko Pasaulio lietuvių centre kovo 19 dieną. Džiaugiamės, kad buvo gausiai dalyvauta. Seminaro metu suburta nauja grupė, kurios užsiėmimai vyks Lemonte. Apie užsiėmimų dieną ir laiką bus pranešta vėliau.

Dvi ateinančias savaites grupės veikla yra atvira ir į ją gali įsijungti nauji nariai. Subūrus grupę ir pradėjus darbą, nauji nariai nebus priimami. Taigi, paskubėkite. Tie, kas turi problemų šeimoje, kurie jaučia, kad šeima yra ant skyrybų ribos, kurie yra išsiskyrę ar išsituokę, turi problemų bendraujant su vienas kitu, taip pat su vaikais, – skambinkite, ateikite.

Padėsime išgydyti sužeistas širdis, drauge išspręsime problemas. Jums padės ir patars dvasininkai ir patyrę psichologai. Telefonas Lemonte 630-257-5613.

Atsiminkite, kad žaizdos užgyja, kad skyrybos yra ne tik praradimai, bet ir atradimai.