LA kovo11


LA lietuviai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės 20-metį

JOLANTA BAČIULYTĖ

Kovo 6 d., šeštadienį, Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla šventė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetį. Mokyklos direktorė Marytė Newsom mokinukus, tėvelius ir mokytojus sugebėjo nuteikti šventiškai, ir pajausti tikrąją Kovo 11-osios svarbą, kvietė visus džiugiai atšvęsti Lietuvos gimtadienį.

Minėjimo programą parengė aktorė, režisierė ir ,,Just Millin’ Around” teatro trupės įkūrėja Justina Grumšlytė-Brazdžionis, kuriai talkino kolega Amandas Ragauskas. Renginio programoje dalyvavo kone visi šeštadieninės mokyklos vaikai ir mokytojai. Los Angeles mokytojos įėjo į salę, nešinos laisvę simbolizuojančiais paukšteliais, kuriuos sukabino ant pavasariškai žydinčio medelio šakų. Seminaristai ir kiti vyresniųjų klasių mokiniai skaitė poetų Sigito Gedos, Bernardo Brazdžionio eiles. Jaunesniųjų mokinukų choras dainavo dainą ,,Buvo žodis Lietuva” (žodžiai Vidos Bučmienės). Vaikus pasirodymui paruošė dainų ir šokių vadovė Danguolė Varnienė, pianinu skambino muzikas Viktoras Ralys. Mokyklos pirmokėlių mokytoja Žydra van der Sluys vaikams žaismingai pateikė Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios istorinių įvykių santrauką ir naudodama vaizdines priemones priminė vaikams abiejų švenčių įsimintinas datas, asmenybes ir įvykius, atvedusius prie nepriklausomybės paskelbimo. Mokytoja papasakojo, kaip jai lemtingaisiais 1990 metais Lietuvoje teko sekti žiniasklaidos pranešimus ir drauge su visais džiaugtis trispalvės vėliavos iškėlimu Seime. Susirinkusiems žiūrovams buvo rodomas video filmukas su albumo ,,Neregėtos Lietuvos” nuotraukomis. Kone visi mokinukai atėjo pasipuošę tautiniais drabužiais, taigi, buvo puiki progra nusifotografuoti bendrai mokyklos nuotraukai. Tėvelių komiteto atstovai Lietuvos gimtadienio proga paruošė saldumynų vaikams. Programėlės pabaigoje visi sustoję ratu giedojo Lietuvos himną, vaikai iškėlę laikė keleto metrų ilgio Lietuvos trispalvę.

* * *

Kovo 13 d., sekmadienį, vyresnioji Los Angeles lietuvių karta rinkosi į Amerikos lietuvių tarybos (ALT) Los Angeles skyriaus surengtą Kovo 11-osios minėjimą, kuriame svečiavosi Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo signatarė Birutė Valionytė. Viešnia iš Lietuvos Los Angeles lietuviams papasakojo apie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą Kovo 11-osios vakarą prieš 20 metų, pasidalijo savo mintimis apie dabartinės Lietuvos aktualijas. Renginį stebėjo ir žymi Los Angeles lietuvė Liucija Baškauskaitė – pirmojo nepriklausomo televizijos kanalo ,,Tele-3” Lietuvoje įkūrėja ir Vytauto Didžiojo universiteto gaivintoja. Renginį pratęsė meninė dalis, klasikinius kūrinius atliko viena žymiausių lietuvių pianisčių ir kamerinės muzikos atlikėjų Eglė Janulevičiūtė iš Santa Barbara.