Pietūs paruošti, prašom valgyti!

STASĖ KAZLAUSKIENĖ
,,Vaiko vartai į mokslą” organizacijos atstovė

Sekmadienį, balandžio 5 d., 11 val. r. Dievo Motinos parapijos svetainėje ruošiame jau tradicija tapusius pietus. Tų pietų pelnas bus skiriamas paremti beglobius Lietuvos vaikus, kuriuos remia ir globoja ,,Vaiko vartai į mokslą” organizacija.

Praėjusį rudenį kartu su Aldona Kamantiene aplankėme keturis iš dešimties ,,Vaiko vartų į mokslą” globojamų centrų. Du centrus Vilniuje. Vienas jų – tai ,,Vilties angelo” centras, kuris priglaudžia daug nelaimingų vaikų. Ten sutikau vieną mergaitę, kuri buvo nelaiminga, visai nenorėjo kalbėti, nenorėjo dalintis savo nedalia. Bandėme padėti su pamokų ruoša, o ypač su anglų kalbos pamokomis. Vaikai mielai norėtų kalbėti angliškai, bet jiems dar trūksta praktikos. Tie mieli vaikai per neilgą laiko tarpą tampa labai artimi.

Kitas Vilniuje esantis ,,Vaiko vartų į mokslą” globojamas centras – tai ,,Švento Kryžiaus” namų centras. Čia radome didelį būrį paauglių vaikų, kurie tą dieną mokėsi pasigaminti maistą. Visi kartu išsivirėme varškėčių ir skaniai valgydami dalinomės įspūdžiais. Tie gražūs ir mieli jaunuoliai yra nepamirštami. Gaila, kad jų gyvenimo sąlygos yra sunkios. Jie grįžta į savo namus, kur galbūt vyrauja smurtas ar mama yra neblaivi, o tėvas gal visai prapuolęs.

Kaune, Žaliakalnio centre, radome daug ir įvairaus amžiaus vaikų. Čia jie pasiskanaudami valgė seselių išvirtą sriubą, tada pasimeldė ir pradėjo ruošti pamokas. Viena mergaitė, gal 11 ar 12 metukų, parodė savo gražiai padarytas pamokas ir gerus mokytojų įvertinimus. Ji džiaugėsi ir norėjo savo džiaugsmu pasidalinti ir su mumis. Keletas saldainių už jos gerą darbą ją taip pat pradžiugino. Čia sutikome ir mergaičių, kurios norėtų tapti tokiomis pat geromis vienuolėmis, kaip tos, kurios dabar joms padeda ir globoja vaikus, atsiradusius nelaimėje. Sakiau, kad jos gražios ir klausiau, ar pasiseks tapti vienuolėmis? Jos man paaiškino, kad Dievas tik gražias mergaites pasirenka į vienuolyną.

Marijampolėje yra įsikūręs laikinosios globos centras ,,Šaltinėlis”. Čia graudu matyti mažyčius, nekaltus kūdikius, atvežtus į šituos globos namus, nes mama išėjo ,,gastroliuoti” ir pamiršo sugįžti namo. Čia sutikome ir paauglių jaunuolių, kurie buvo palikti vieni namuose, nes tėvai išėjo ir nežinia kada sugrįš. Didelį įspūdį paliko dvi šešiolikmetės dvynukės, kurios buvo namuose paliktos vienos, be tėvų globos ir be jokios priežiūros. Jos taip pat mielai eitų ,,gastroliuoti”… Tokiems vaikams reikia nuolatinės globos, ir žmonių, kurie suprastų, atjaustų, padėtų.

Mielai dalinuosi parsivežtais įspūdžiais, nes aplankius vos kelis centrus matyti, kad tiems vaikams ir jaunuoliams reikalinga globa, pagalba, parama. Kviečiu prisidėti prie mūsų pastangų padėti nelaimėje atsidūrusiems Lietuvos vaikams. Ateidami papietauti sekmadienį, balandžio 5 d., padėsite tiems vaikučiams sočiau pavalgyti, gražiau apsirengti, įsigyti mokslo priemonių, geriau pasijausti ir susidraugauti su savo likimo draugais. Gaila, kad jų tėveliai nepajėgia suteikti savo šeimai tinkamos šilumos ir išauginti savimi pasitikinčių jaunuolių. Gerai, kad yra centrų, kurie tą didelę spragą nors iš dalies užpildo. Nuoširdžiai kviečiame įsijungti į šį labdaros būrelį savo dosnia auka, geraširdiškumu ir padėti vaikams išaugti dorais ir tėvynę mylinčiais žmonėmis.

Šiais metais į mūsų ruošiamus pietus atvyksta viešnia iš Čikagos – Aldona Kamantienė. Kartu keliavome Lietuvoje ir lankėme „Vaiko vartų į mokslą” remiamus centrus. Aldona yra viena iš šios organizacijos steigėjų. Ji yra ir redakcinio kolektyvo narė. Kolektyvas jau paruošė penkias knygeles, skirtas centrams naudotis. Tai: ,,Charakterio ugdymo programa, D.R.A.S.A” (Drįsk rūkalų, alkoholio, svaigalų atsisakyti), ,,Žingsniai į prasmingą gyvenimą, S.A.U.” (Sąmoningas asmenybės ugdymas) ir kt. Paskutinė knyga buvo išleista praėjusiais metais – ,,Sparnai”. Aldona taip pat yra visų „Vaiko vartų į mokslą” padalinių (kituose mietuose) koordinatorė. Su malonumu jos laukiame mūsų pietuose, su nuoširdumu ir šypsena laukiame visų.