baukus

Gintaras Baukus įsitikinęs, jog ,,Western Union“ atėjimas į Lietuvą ypač pasitarnavo šaliai. Anksčiau žmonės klausė: ,,What is this Lithuania?“, dabar sako: ,,I think I need to go visit“, – sako jis.

Lietuvos sėkmės istorija – ,,Western Union“ Lietuvoje

DALIA CIDZIKAITĖ

Praėjusiais metais Lietuvai minint 20 metų nepriklausomybės atkūrimo sukaktį, Lietuvos Respublikos premjeras Andrius Kubilius pristatė Lietuvos viziją 2030 metams – Lietuvos sėkmės istoriją. Tarp daugelio dalykų, kaip vieną iš svarbiausių sėkmės laidų, jis nurodė užsienio kapitalo investicijas Lietuvoje. Jaunimo Žiemos akademijoje 2010 metų gruodžio mėn. A. Kubilius sakė, jog užsienio kapitalo atėjimas geras ne tik tuo, kad šalyje kuriamos darbo vietos, bet ir tuo, jog jos skleidžia platesnę kultūrinę savivoką, pritraukia kitas investicijas.

Praėjusių metų kovo mėnesį pasaulinė tiesioginių užsienio investicijų stebėsenos duomenų bazė FDiMarkets.com paskelbė, kad 2009 metais į Lietuvos rinką žengė 28 užsienio investuotojai, kurie investavo daugiau nei 3,5 mlrd. litų ir sukūrė 5,300 naujų darbo vietų. Jungtinės Karalystės „Barclays Group” Vilniuje įsteigė pasaulinį informacinių technologijų centrą. JAV medicinos įrangos gamintoja „Moog Medical” pradėjo plėtoti medicinos įrangos gamybos, paslaugų ir tyrimų bei bandomąją veiklą Lietuvoje. Pasaulinė ventiliacinių sistemų gamybos grupė – Švedijos bendrovė „Systemair” planavo atidaryti naują vėdinimo įrangos gamyklą Ukmergėje, o Ispanijos „Gruppo Sopena” numatė atidaryti aliuminio detalių gamyklą Alytaus pramoniniame parke. Neseniai Lietuvos vyriausybė pasirašė ketinimų protokolą dėl jungtinio mokslinių tyrimų centro steigimo Lietuvoje su viena iš pasaulyje naujųjų technologijų srityje pirmaujančių bendrovių IBM.

Nuo šių metų užsienio kapitalo investuotojų Lietuvoje sąraše yra ir JAV įmonė ,,Western Union”, kurios pagrindinė veiklos sritis yra grynųjų pinigų perlaidos. Dar praėjusių metų gegužę ,,Western Union” su LR ūkio ministerija pasirašė ketinimų protokolą. Šiandien Vilniuje jau veikia ,,Western Union” pasaulinis paslaugų centras (angl. Global Operations Centre of Excellence), sukūręs Lietuvoje beveik 400 darbo vietų.  Pasak Lietuvos ūkio ministro Dainiaus Kreivio, tiesioginės ,,Western Union” investicijos Lietuvoje sudarys apie 20 mln. litų.

Pasauliniame paslaugų centre Vilniuje teikiamos aptarnavimo ir administravimo paslaugos, kurios papildo kitų „Western Union” centrų paslaugas. „Western Union” veikia daugiau nei per 445,000 padalinių (angl. agent locations) tinklas 200 šalių ir teritorijų visame pasaulyje. Paslaugų centras Vilniuje yra ketvirtas „Western Union” pasaulinis centras. Pasak ,,Western Union” vyresniojo viceprezidento David Larkworthy, jų padalinio steigimui įmonė Lietuvą pasirinko dėl puikiai išsilavinusių ir kvalifikuotų bei daugybę užsienio kalbų mokančių žmonių, stabilaus politinio klimato ir atsigaunančios ekonomikos, pasaulinio lygio infrastruktūros bei Lietuvos vyriausybės pastangų pritraukti užsienio investuotojus.

* * *
Tokia būtų trumpa ,,Western Union” atėjimo į Lietuvą istorija. Tačiau puikiai žinome, jog bet kokio užsienio kapitalo atėjimas yra atskira istorija, apimanti keletą pakopų: žvalgytuves, paruošiamuosius darbus, susitikimą su šalies vadovybe, derybas, ir, žinoma, milžinišką pasaulinę konkurenciją, nes, kaip sakė ,,Western Union” žmogiškųjų išteklių vyresnysis viceprezidentas, JAV lietuvis Gint (Gintaras) Baukus, svariai prisidėjęs prie to, kad jo įmonė ateitų į Lietuvą, ieškant tinkamos vietos būsimam paslaugų centrui Europoje, Lietuvos vardas pradžioje net nebuvo sąrašo viršuje.

Telefonu kalbinamas G. Baukus prisiminė, jo įmonei prieš kokius 2–3 metus pradėjus ieškoti naujos vietos padaliniui Europoje, jis toje paieškoje iš pradžių nedalyvavo. Žvalgomasi buvo visur, pradedant 15–20 vietų, tarp kurių buvo Lenkija, Slovakija, Rumunija, Vengrija, Graikija ir kt. ,,Mums buvo svarbi tokia informacija kaip gyventojų skaičius šalyje, politinė padėtis, infrastruktūra, verslo sąlygos, – sakė G. Baukus. – Ne mažiau svarbus veiksnys pasirenkant buvo šalies gyventojų kalbų mokėjimas. Kadangi dirbame su daugiau nei 20 kraštų, kalba eina ne tik apie ispanų, anglų, bet ir olandų, švedų, vengrų, bulgarų, italų ir kt. kalbas.”

Pirmam sąrašui sutrumpėjus iki septynių šalių, su G. Baukumi susisiekė vienas iš ‚,Western Union” darbuotojų, jo draugas: ,,Girdėjau, jog esi lietuvis. Turime Lietuvą savo sąraše, bet mes visiškai nieko apie ją nežinome.” Taip G. Baukus įsitraukė į paiešką. Jis netruko pamatyti, jog sąraše buvo likę ,,rimti” miestai: Bratislava, Krokuva, Atėnai, Sofija ir kt., jau turintys tokių centrų kaip ,,Western Union” planuojamas atidarymo patirties. Vis dėlto po rimtesnio svarstymo Vilnius liko aukščiausiame trejetuke šalia Krokuvos ir Bratislavos. ,,Bratislava turbūt buvo stipriausia, – teigė G. Baukus, – mat mūsų pagrindinis centras Europoje yra įsikūręs Vienoje, taigi šis miestas yra labai patogioje vietoje – vos valanda nuo Vienos. Kita vertus, – sakė JAV lietuvis, – Krokuvoje yra universitetas, daug žmonių, geras kandidatų pasirinkimas.” Tiesa, ir Vilnius čia nenusileido.

Pirmas apsilankymas Lietuvoje, prisimena jis, buvo geras. Atėjus laikui rimtesnėms deryboms, G. Baukus pagalbos kreipėsi į savo tėtį, JAV LB Cicero apylinkės valdybos pirmininką Mindaugą Baukų. ,,Norėjau, kad Lietuva prisistatytų kuo geriau, nenorėjau, kad vėliau kas nors sakytų, jog jeigu būtume žinoję, kad čia taip rimta, būtume geriau pasiruošę”, – sakė pašnekovas. Prasidėjo skambinimai į Lietuvą ir siuntinėjimas nuo vieno pareigūno prie kito, be jokio akivaizdaus rezultato. Galų gale G. Baukus nusprendė, jog arba į šį dalyką įsitrauks pats svarbiausias Lietuvos vyriausybės asmuo – premjeras A. Kubilius, arba jis daugiau pastangų iš savo pusės nedės. Kurį laiką iš Lietuvos nieko nesigirdėjo, todėl buvo svarstoma Lietuvos atsisakyti. Tačiau, padedant LR gen. konsulatui Čikagoje, atėjo žinia, jog premjeras ir jo kabinetas susitiks su ,,Western Union” atstovais.

,,Visa Lietuva pasirodė puikiausiai, – prisimena G. Baukus. – Oras buvo gražiausias, Vilnius – nuostabus, ir miestas, ir valgis. Ir Kubilius, ir ūkio ministras Kreivys, ir ‘Invest Lithuania’ – kiekvienas buvo aukščiausio lygio.” Tokį įspūdį susidarė ne jis vienas, visi Vilniuje lankęsi ,,Western Union” atstovai sakė, jog Lietuva pasirodė geriausiai.

Nors ir buvo nuspręsta „Western Union” padalinį steigti Vilniuje, abejonių ir klausimų liko: ar būsimi jo darbuotojai bus gabūs, ar jie moka užsienio kalbas, pagaliau – ar moka dirbti? Žinodama apie Lietuvos komunistinę praeitį, ,,Western Union” bijojo įklimpti. Todėl į Lietuvą įmonės atstovai važiavo dar porą kartų, rengė interviu su studentais. Pasirodo, Lietuvos studentai ypač gerai pasirodė. Jie puikiai kalbėjo angliškai, turėjo darbo interviu reikalingus įgūdžius – mokėjo tinkamai apsirengti, buvo pasiruošę atsakyti į visus JAV įmonės atstovų klausimus. G. Baukus prisipažino buvęs nustebintas tokių rezultatų. Tik vėliau sužinojo, jog dauguma tų gabių jaunų žmonių anksčiau buvo išvažiavę į Angliją, Airiją ir į Lietuvą grįžo su nauja patirtimi.

Ne ką prasčiau lietuviai išlaikė ir egzaminus. Iš 100 žmonių į 10 darbo vietų net 60-ties jų buvo geri rezultatai. ,,Lietuvoje nėra daug žmonių, bet jie visi labai gabūs”, – sakė G. Baukus. Ši žinia, kad Lietuva yra ypatinga vieta ir kad jos jaunimas yra gabus, pasak jo, netruko pasiekti ,,Western Union” valdžią ir paplisti po visą pasaulį. Anksčiau žmonės klausė: ,,What is this Lithuania?”, dabar sako: ,,I think I need to go visit.”

Iš pradžių ,,Western Union” atėjimą į Lietuvą planavo atsargiai – buvo atrinkta 200 žmonių. Šiuo metu ,,Wastern Union” padalinyje Vilniuje dirba iki 400 darbuotojų. Maža to, įmonė ieško galimybių šį skaičių dar padidinti. ,,Tokia yra sėkmė, – džiaugėsi G. Baukus. – Dabar jau sakau, kad tai yra net didesnis nei šimtaprocentinis pasisekimas. Bet, – priduria jis, – čia yra Lietuvos ir lietuvių nuopelnas. Bijojau apsijuokti, bet viskas išėjo atvirkščiai. Labai didžiuojuosi, kaip pasirodėme.”

Paklaustas, ar ,,Western Union” atėjimas atkreips ir kitų įmonių dėmesį į Lietuvą, G. Baukus atsakė, jog jis tuo neabejoja. ,,Dabar Lietuva gali ir turi teisę sakyti, kad štai turime ‘Western Union’ ir ‘Barclays’. Negalima pamiršti ir to, ką žmogus sako pasakodamas apie Lietuvą. Prieš metus ‘Western Union’ darbuotojai net negalėjo žodžio ‘Lithuania’ ištarti, o dabar jau gali ir net žino, kur ji yra, žino, kad tai – gera vieta.”

Tad gal teisus Lietuvos premjeras Kubilius, kol kas vienas iš nedaugelio tikintis, jog Lietuva yra tiesiog pasmerkta sėkmei?