Studentai nori studijuoti PLB Lituanistikos katedroje, 
bet UIC jiems užkerta kelią


Kaip ,,Draugo” vasario 5 d. numeryje rašė prof. Giedrius Subačius, PLB Lituanistikos katedra University of Illinois at Chicago (UIC) šiuo metu išgyvena permainų laikus. Jau porą metų kaip uždarytos magistro ir daktaro programos, nepriimami nauji studentai, nauji dėstytojai. Iš buvusių trijų dėstytojų Katedroje beliko dėstyti tik vienas. Lietuvių studentų asociacija (LSA) Illinojaus universitete Čikagoje (UIC) taip pat susirūpinusi tokiais pokyčiais katedroje. Ne tik katedroje, bet ir visame universitete.

Ironiška, jog einant link University Hall pastato, kurio 16 aukšte yra įsikūręs Slavų ir baltų kalbų ir literatūrų departamentas, taip pat kitų kalbų katedros bei Laisvųjų menų ir mokslų (Liberal Arts and Sciences – LAS) fakultetas, iš tolo šviečia užrašas: „World Class University“. Tačiau, atrodo, šį užrašą atspindi nebent įvairovė kalbų, kuriomis kalba studentai ir dėstytojai universitetų kiemuose, koridoriuose, auditorijose, bet nematyti, kad pasaulinė būtų universiteto politika.

Laisvųjų menų ir mokslų fakulteto universitete dekanas prof. dr. Dwight McBride jau uždarė Slavų ir Baltų departamento magistro ir daktaro programas, planuoja visiškai uždaryti Klasikinių kalbų departamentą, apkarpinėja italų kalbos programą. Mūsų Asociacija sužinojo, jog Klasikinių kalbų departamente kai kurios paskaitos buvo dėstomos veltui, t. y. už jas dėstytojai negaudavo jokio atlygio, tačiau, nors universitetui tai nieko ir nekainuoja, programa vis tiek uždaroma. Kaip minėjo prof. Subačius, pagal Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės programą į UIC dėstyti lietuvių kalbos ir literatūros buvo atvykę dr. Giedrius Židonis bei dr. Violeta Kalėdaitė, tačiau šiais metais universitetas nepanoro dėstytojo iš Lietuvos su Lietuvos Respublikos mokama alga. Mat, universiteto teigimu, jie patys gali išsirinkti. Tačiau dėl ekonominės krizės universitete iki 2010 metų yra sustabdytas bet koks darbuotojų samdymas. Tad nieko ir „nesirenkama”...

Ekonominės krizės priežastimi dangstomas daugelio programų apkarpymas. Ypač kliūva kalbų ir kultūrų programoms. Atrodo, jog universiteto, kaip ,,World Class University”, vizija kinta. Stebint iš šalies matyti, jog daugiau stengiamasi plėsti medicinos, inžinerijos, tiksliųjų mokslų programas. Kita vertus, tokia vizija žlugdo kalbų, kultūrų įvairovės studijas ir atima galimybę studentams jas studijuoti. Galimybė atimama ir iš mūsų, lietuvių studentų, kurie negali pasinaudoti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės surinktomis lėšomis įkurtos Katedros galimybėmis. Dalis ir mūsų Asociacijos studentų norėtų pasirinkti klausyti lietuviškus kursus, tačiau universitetas tam užkerta kelią.

Mes, Lietuvių studentų asociacija Ilinojaus universitete, bandome padėti PLB Lituanistikos katedrai. Katedros, taip pat kitų uždaromų programų būkle yra susidomėjusi Illinois Student Commision Agency iš Springfield, IL. Jie nusiuntė užklausimą dekanui McBride dėl esamos būklės ir laukia jo raštiško paaiškinimo. Katedrą palaiko universiteto Bakalauro studentų savivalda (Undergraduate Student Government), ji susirūpinusi ir kitų departamentų padėtimi. Skatintume įsitraukti ir lietuvių bendruomenę bei nelikti abejingiems PLB Lituanistikos katedros silpnėjimo permainoms. Juk taip gali būti prarasta vienintelė vieta Vakarų pusrutulyje, kur galima įgyti lituanistikos magistro ir daktaro laipsnį. 

Lietuvių studentų asociacija UIC