choras
,,Laisvės” choro dalyviai pasiruošę koncertui

Ankstyvas pavasaris Philadelphia

ALDONA RASTENYTĖ

Nors kovo mėnuo jau laikomas pavasario mėnesiu, apsimūturiavę šalikais, šiltomis kepurėmis, klampodami per sniego pusnis, apsupti apšerkšnijusių medžių tikrai nesijaučiame pavasariškai. Tačiau pažvelgę į Philadelphia choro ,,Laisvė” choristus patiriame visai kitą nuotaiką. Jie jau nuo pirmųjų šių metų dienų su jaunatvišku ir pavasarišku entuziazmu dainuoja, repetuoja, ruošiasi ir balandžio 18-ąją nudžiugins mus savo ankstyvuoju pavasariu. Jie nuskaidrins mūsų žiemos nuotaikas su ,,Pavasario koncertu’’.

,,Laisvės” choras su energinga, jaunatviška choro vedėja Ilona Babinskiene priešaky pralinksminsBab Philadelphia visuomenę lietuviškų dainų ir sutartinių koncertu. Čia galėsite išgirsti tiek moderniausias lietuviškas harmonijas, tiek seniausias, nepaprastai skambias senovines sutartines, pasijusite išgyvenantys Lietuvos giriose ir laukuose atbundantį pavasarį. Išgirsite ir kaimiškas jaunimo dainas, persunktas šposavimo, pilno gyvenimo džiaugsmo ir ateinančio pavasario nuotaikos.

Ilonos Babinskienės talentas filadelfiškiams jau yra gerai žinomas. Mes girdime jos vadovaujamą chorą kiekvieną sekmadienį Šv. Andriejaus bažnyčioje, su kuriuo ji gastroliuoja ne tik Philadelphia apylinkėse, bet yra apvažiavusi Connecticut, Maryland, New Jersey ir Pennsylvania valstijas. Choras kasmet pasirodo Lietuvos Nepriklausomybės šventėje bei suruošia religinį koncertą Šv. Kalėdų proga. Jie stipriai pasirodė VIII Dainų šventėje Čikagoje, taip pat rengiasi dalyvauti 2010 metais įvyksiančioje IX Dainų šventėje Kanadoje.

 ,,Laisvės” choras kviečia visus ir iš visų apylinkių apsilankyti šiame nuotaikingame ,,Pavasario koncerte’’ š. m. balandžio 18 d., sekmadienį, 6 val. vakare Lietuvių namuose (2715 E. Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134)

Prieš koncertą – kokteilių valandėlė. Po koncerto šokiai, žaidimai, konkursai ir vaišės – tikras pavasario šurmulys.