la
Lietuvos garbės gen. konsulas Vytautas Čekanauskas (k.) buvo pasveikintas gimtadienio proga. „Spindulio” šokių ir dainų ansamblio vadovė Danguolė Varnienė džiaugiasi įteikta ,,Aukso paukšte”.

Minėjimas su kitoniška programa

PRANAS VISVYDAS

Iš kitur pakviesta dainininkė su gitara Audronė Simanonytė atliko meninę dalį Kovo 11-osios minėjime, Los Angeles Amerikos lietuvių tarybos surengtame minėjime Šv. Kazimiero parapijos salėje sekmadienį, kovo 15 d. Tad šis patriotinis suėjimas, dargi skirtas ir Tėvynės tūkstantmečiui ir vieningai Sąjūdžio veiklai pabrėžti, buvo gaivesnis ir įdomesnis negu ankstyvesni, kad ir neseniai vykęs Vasario 16-osios minėjimas. Publika visada pasiilgusi teigiamų pramoginių naujovių. Ir didesnio emocingumo scenoje, su raiškia lietuvių kalbos tartimi. Pasiilgusi ir gitarų.

Net ir Lietuvos garbės gen. konsulas Vytautas Čekanauskas, kalbėdamas apie Sąjūdžio užuomazgas bei veiklos įvykius iki pat didingo Lietuvos nepriklausomybės atgavimo paskelbimo, gerokai susijaudino. Jam tai tikrai tiko. Retas čia parapijoje turi tiek lietuviškumo širdyje, kiek šis vyras. Ir jo dažnai sakomos kalbos vis labiau pasižymi ne vien informacija, bet ir išmone. Beje, šiuo metu jis šventė savo gimtadienį. Perjuosė jį tautine juosta.  Atnešė ir tortą su žvakutėmis. O „valio, valio” linkėjimai buvo dainuojami ir jam, ir dar keliems, kad ir mūsų mielai „Spindulio” šokių ir dainų ansamblio vadovei Danguolei Varnienei, ką tik iš Lietuvos parsivežusiai „Aukso paukštės” prizą.

Grįžkime prie dainų atlikėjos A. Simanonytės. Prie jos šviesių, trumpai pakirptų plaukų tiko juoda drabužio spalva, o veidui – šypsena. Gražiai išleistame programos lankstinuke (reikia rašyti Kovo 11-osios, o ne 11-tos) išspausdinti pagrindiniai Audronės lituanistinių ir muzikinių studijų pasiekimai. Gimė Lietuvoje. Gyveno Vilniuje, Čikagoje, Niujorke. Žurnalistė. Rašo dainų tekstus ir gaidas. Pagelbsti ir jos poetė mama, buvusi politinė kalinė Silvija Simanonienė. Tad repertuare skamba ir partizanų dainos, persmelktos kovų už Lietuvos laisvę dvasios. Šiame Audronės koncerte nestigo ir mūsų laikmečiui deramos spartos – ritmo, išdaigavimo, parodijos ir meilės numerių, smagių priedainių. Išgirdome ir Bernardo Brazdžionio žodžiais sukurtą dainą „Kažkur saulė, kažkur rūkas”.

Minėjimo pranešėjai buvo Algimantas Žemaitaitis ir jo dukra Daina. Baritonas Antanas Polikaitis sugiedojo abu himnus. Kunigas Tomas Karanauskas palaimino visą įvykį invokacine malda.

la

Minėjimo dalyviai, svečiai ir rengėjai.