prek
Lietuvos prekybos biuras praėjusiais metais padėjo rengiant Pirmąją JAV verslo misiją į Lietuvą. Misijos pokylio svečiai (iš k. į d.): Lietuvos prekybos biuro direktorė, Lietuvos Respublikos gen. garbės konsulė Ingrida Bublienė, verslininkas iš New York Steven Sherman, LR užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, Alma ir Valdas Adamkai, JAV Kongreso narys John Shimkus. Iš Lietuvos prekybos biuro archyvų


Lietuvos prekybos biurui JAV – vieneri

DALIA CIDZIKAITĖ

Praėjusių metų kovo 29 dieną Čikagoje įvyko pirmo ir iki šiol vienintelio Lietuvos prekybos biuro Jungtinėse Amerikos Valstijose (Lithuanian Trade Office, Inc.), oficialaus VšĮ ,,Versli Lietuva” prie LR ūkio ministerijos atstovo JAV, atidarymas. Nors, pasak biuro direktorių Ingridos Bublienės ir Lino Klimavičiaus, užtruko šiek tiek laiko susistyguoti dirbant kartu, šiandienos rezultatai juos džiugina: sukurta nemaža duomenų bazė; neatpažįstamai atnaujinta biuro internetinė svetainė (www.lithuaniantradeoffice. com); užmegzti svarbūs ryšiai su tarptautine verslo bendruomene JAV; dalyvauta ne vienoje konferencijoje ir verslo parodoje tiek JAV, tiek Lietuvoje; padėta organizuojant Pirmąją JAV Komercijos departamento verslo misiją į Lietuvą; jau dirbama su keliomis Lietuvos įmonėmis dėl jų atėjimo į JAV rinką. Pasak Bublienės, dar metai, ir bus galima kalbėti apie labiau apčiuopiamus Lietuvos prekybos biuro darbo rezultatus.

Atverdami Lietuvos prekybos biuro duris, Bublienė ir Klimavičius nesitikėjo sulaukti tokio didelio Lietuvos įmonių ir pavienių asmenų susidomėjimo. Per pirmus tris mėnesius į juos kreipėsi apie 60 Lietuvos įmonių. Toks didelis besikreipusiųjų srautas biurui išėjo į naudą – šiai dienai jis turi sukaupęs nemažą duomenų bazę, kuri Lietuvos įmonėms padės rasti informaciją nuo teisinių, migracinių klausimų iki konkrečių verslo kontaktų ir partnerių JAV.

Biuras teikia įvairias mokamas ir nemokamas paslaugas. Mokamų paslaugų išlaidos Lietuvos įmonėms dengiamos Europos Sąjungos lėšomis. Į mokamas paslaugas įeina galimų partnerių JAV suradimas, ryšių užmezgimas ir susitikimų organizavimas. Lietuvos įmonė, norinti parduoti savo gaminius ar paslaugas JAV rinkoje, po pirminio įvertinimo sudaro sutartį su ,,Verslia Lietuva” įvardintai paslaugai, o Lietuvos prekybos biuras įsipareigoja per tam tikrą laiką šią paslaugą atlikti.

,,Simbolinio mokesčio už paslaugas įvedimas, – sako Klimavičius, – iš karto atsijojo tas bendroves, kurios į savo galimybes JAV rimtai nežiūri, kurios negali skirti pinigų verslo vadybai.” Biuro direktoriai neslepia, jog, tai padarius, jų darbas tapo veiksmingesnis: ,,pradingo blaškymasis į visas puses, jau nereikia bandyti viską aprėpti, galima susitelkti ir pamažu matyti rezultatus”. Nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio imta dirbti su Lietuvos įmonėmis, sudariusiomis sutartis su ,,Verslia Lietuva” dėl apmokestinamų paslaugų teikimo JAV rinkoje.

Viena iš bendrovių, su kuria Lietuvos prekybos biuro atstovai jau kuris laikas dirba, yra neblogai žinoma Lietuvos kosmetikos įmonė ,,Biok laboratorija”, šiuo metu valdanti 6 prekės ženklus ir savo vartotojams siūlanti daugiau nei 170 skirtingų gaminių. Bublienė ir Klimavičius prisimena, jog vienam iš ,,Biok” savininkų pasiteiravus jų apie Amerikos rinką, jie nebuvo tikri, jog ši lietuviška įmonė turi galimybių JAV. ,,Iš pradžių, – pasakoja Klimavičius, – galvota ‘Biok’ produktą pardavinėti JAV parduotuvėse, bet vėliau ėmėme manyti, kad galbūt geresnis variantas būtų pardavinėti ne patį produktą, bet gamybinius laboratorijos pajėgumus.” Lietuvos prekybos biuro direktorių nuomone, toks kelias leidžia lengviau patekti į JAV rinką. Ir nors apie konkrečius ,,Biok” pardavimus Amerikoje dar anksti kalbėti, biuro atstovai jau dabar mato tokio bendradarbiavimo teigiamas puses. Panašus darbas vyksta su dar keliomis Lietuvos įmonėmis.

Pasak Bublienės, prireikė beveik metų, kad Lietuvos prekybos biuras taptų žinomas Čikagoje. ,,Įdomu, – pastebi ji, – kad lietuviai Čikagoje iki šiol buvo žinomi įvairiomis savo visuomeninėmis ir kultūrinėmis organizacijomis, bet Čikagos verslo pasaulyje Lietuva visiškai neegzistavo. Todėl tikrai malonu, kad esame vis dažniau kviečiami į renginius, kad vis daugiau verslo žmonių žino, jog mes esame lietuviai.” Todėl būti matomiems ir žinomiems yra dar vienas iš Lietuvos prekybos biuro tikslų arba, kaip sako Bublienė: ,,sieksime, kad kuo daugiau JAV žmonių ir įmonių žinotų apie Lietuvą, tik tada galėsime tikėtis investicijų.”

Pirmoji Lietuvos prekybos biuro užduotis yra padėti Lietuvos įmonėms įsitvirtinti JAV rinkoje. Ne ką mažiau svarbi yra šalutinė kryptis – investicijų pritraukimas į Lietuvą. Klimavičiaus nuomone, yra gražu kalbėti apie norą prikalbinti į Lietuvą ateiti tokias garsias įmones kaip ,,Boeing” ar ,,Sara Lee”, tačiau, pasak jo, reikia nusileisti ant žemės ir pamatyti realius pavyzdžius. Jis sako: ,,Turime pamatyti, jog Amerikoje yra daug bendrovių su 100 mln. dol. apyvarta, laikomų vidutinio dydžio verslais.” Bublienė ir Klimavičius įsitikinę, jog būtent su tokiomis įmonėmis būtų tikslingiau Lietuvai bendradarbiauti, jog būtent jas yra lengviau sudominti mūsų šalimi.

Šiuo metu Lietuvos prekybos biuras Čikagoje bendradarbiauja net su keliomis JAV įmonėmis, kurios rimtai dairosi į Lietuvos rinką. Nors tokie darbai užtrunka ilgai, pavyzdžiui, su viena JAV įmone susirašinėjama jau pusę metų, kažkas tokį darbą turi daryti, nes, kaip parodė Bublienės ir Klimavičiaus patirtis, gali būti, jog įmonė Lietuvoje atras papildomų bendradarbiavimo galimybių.

Taip nutiko su JAV įmone ,,MacLean Power System”, kuri apie Lietuvą išgirdo ne kur kitur, o Lietuvos prekybos biuro atidarymo metu. Nors Lietuvoje ši Amerikos įmonė ieškojo aliumininių ir plieninių gaminių detalių gamintojų, vietoj jų ji rado plastikinių detalių gamintoją. Bublienė neslepia, jog jai buvo nepaprastai malonu skaityti ,,Verslo žinių” žurnalistės Agnės Ranonytės pokalbį su ,,MacLean Power System” įmonės darbuotoju David Druetzler, kuris apie patirtį Lietuvoje sako: ,,Su Lietuvos gamintojais paprasta dirbti.”

Nors abu Lietuvos prekybos biuro direktoriai sutinka, jog jų vadovaujamo prekybos biuro įsteigimas Amerikoje gerokai vėluoja, jie žiūri į priekį, o ne atgal ir ragina Lietuvą dar įtempčiau ieškoti išėjimo į pasaulinę rinką, nes viena pati Lietuva ekonomiškai tikrai neišsilaikys. ,,Džiugu, kad šioje srityje pradėjome progresyviai mąstyti ir žengėme pirmą žingsnį, – sako Klimavičius, – nes Lietuva su savo vidine rinka neišsilaikys. Jos ekonomika augs tik per eksportą ir investicijų pritraukimą.”


Vienas iš atsakymų, kaip tas investicijas pritraukti, kaip išplėsti lietuviškų prekių eksportą, ir yra žmonių užsienyje, kurie tuo galėtų rūpintis, suradimas bei tokių biurų kaip Lietuvos prekybos biuras Čikagoje steigimas.

prek

Vienas iš Lietuvos prekybos biuro direktorių L. Klimavičius. D. Cidzikaitės nuotr