Redakcijos žodis

PAŽADU – KLAIDŲ TIKRAI BUS


Mieli skaitytojai,

Mes visi pastaruoju metu daug galvojame apie ,,Draugo” ateitį. Nė kiek neabejoju, kad visų mūsų tikslas yra išsaugoti šį seną ir unikalų leidinį. Ir išsaugoti ne minimaliai palaikant jo gyvybę, bet tvirtai pastatant ant kojų – kad laikraštis turėtų gerą finansinį pamatą ir būtų patrauklus bei reikalingas skaitytojui.

Kai sakau – skaitytojui, prieš akis iškyla įvairialypis jo paveikslas. Tai ir garbaus amžiaus lietuviai, kurių pastangomis šis laikraštis gyvavo pastaraisiais dešimtmečiais; tai ir jaunesnioji karta – čia ar Lietuvoje gimę, kuriems svarbus spausdintas lietuviškas žodis, bendruomenės gyvenimo bei kultūros naujienos; pagaliau tai – ir mūsų jauniausieji. Pastarųjų gretos rečiausios, jie dažnai neskaito lietuviškai (arba neskaito visai!), bet manau, kad šiuolaikinių komunikacijos priemonių pagalba (,,Facebook”, interneto, galbūt lietuviškomis naujienomis anglų kalba) jų dėmesį taip pat galėtume patraukti.

Trumpai drūtai – manyčiau, kad šiuolaikinio ,,Draugo” misija – visapusiškai atspindėti įvairių kartų JAV lietuvių gyvenimą, tuo pačiu atsiliepiant į jų poreikius. Be kita ko laikraščio puslapiuose skaitytojai turėtų rasti atsakymus į jiems rūpimus kasdienio gyvenimo klausimus. Atnaujinta socialinės pagalbos skyrelis vargstančiai šeimai suteiktų informaciją, kur kreiptis dėl įvairių lengvatų, o pensininkui – kaip į namus pasikviesti mediką. Dialogą su skaitytojais laikraščio puslapiuose galėtų vystyti įvairių sričių specialistai: gydytojai, advokatai, psichologai. Tikiuosi atrasti vietos sportui, vyro ir moters tarpusavio santykiams bei kitos temoms.

Per dvidešimt darbo metų radijuje turėjau progos pajusti, kiek daug tarp mūsų yra įdomiausių žmonių: iškilių asmenybių, puikių savo profesijos atstovų, pasišventusių valstybei, visuomenei ar tiesiog savo šeimai individų. Sąlytis su jais yra neišsemiamas mūsų dvasinio tobulėjimo šaltinis. Jau vien dėl galimybės per laikraštį susipažinti su šiais įdomiai dirbančiais ar nekasdieniškai mąstančiais tautiečiais ,,Draugas” – kaip tikras bičiulis! – būtų laukiamas daugelio mūsų namuose.

Dar daugiau – manyčiau, ,,Draugas” turi galimybę tapti savotišku ne tik JAV, bet visų išeivijos lietuvių klubu. Jo tiltai galėtų nusidriekti iki Australijos ir Afrikos, Pietų Amerikos ir Azijos, jau nekalbant apie Lietuvą, kurioje gyvena nemažai iš Jungtinių Valstijų sugrįžusių mūsų tautiečių. Esu tikra, kad mums būtų įdomu vieniems apie kitus paskaityti, geriau vieniems kitus pažinti (Kas žino, galbūt iš ,,Draugo” internetinio puslapio galėtų nesunkiai išsivystyti puikus viso pasaulio lietuvius jungiantis laikraštis?).

Aš nebūčiau prisiėmusi šių sunkių ir nedėkingų pareigų (tik tas, kas pats yra ,,įmerkęs uodegą”, supras, koks beprotiškas gali būti darbas redakcijoje), jei netikėčiau ,,Draugo” ateitimi – net ir šiais finansiškai bei kitaip nepalankiais laikais. Bet tai ateičiai reikalinga viena svarbi sąlyga – skaitytojų pagalba. ,,Draugo” judėjimas į ateitį – tai dviejų krypčių gatvė, ir jis bus sėkmingas tik tuo atveju, jei abi pusės padės viena kitai. Viskas susiję: daugiau skaitytojų atsiras, jei bus daugiau naujų ir įdomių temų; naujoms temoms reikalingi nauji autoriai ir daugiau lėšų; daugiau lėšų bus, jei gausės skelbimų bei prenumeratų.Tad, pasižadėdama tarnauti pagal savo išgales ir supratimą, noriu paprašyti ir jūsų būti aktyviais skaitytojais: pasiūlyti įdomų straipsnio herojų, paskatinti neskaitančius ,,Draugo” aplinkinius paimti laikraštį į rankas – o gal susidomės?

Iš tikrųjų kelių – pramintų ir naujų – yra nemažai. Manau, reikia pasirinkti juos pagal esamas galimybes ir svarbą ir tiesiog bandyti jais eiti. Pažadu taip pat, kad klaidų tikrai bus. Bet eiti vis tiek reikia. Eiti visiems kartu.

Pabaigoje (svarbūs dalykai dažnai pasakomi pabaigoje) aš noriu padėkoti Daliai Cidzikaitei, kuri pastarąsias keletą savaičių kantriai vedė mane profesiniais keliais ir takeliais – apgalvotai, kryptingai, ramiai, pati tuo pačiu iki paskutinės dienos nemažindama savo darbo krūvio ir tempo. Tai buvo tikra ir didelė pagalba. Ačiū!

Taip pat dėkoju esamiems ,,Draugo” bendradarbiams, kurie nenutraukia ryšių su laikraščiu, pasiryžę dirbti su nauja redaktore, nors ir nežino, ką jos atėjimas jiems žada.

Na, o visus skaitytojus ir bendradarbius sveikinu sulaukus šv. Velykų. Pavasaris nebe už kalnų!

Nuoširdžiai jūsų,

 vyr. redaktorė Ramunė Lapas