kapai

Pavasarėjant paklaidžiojus kapinėse

EDMUNDAS PETRAUSKAS

Artimųjų nepraradę retai kas kapines aplanko. Laimingi šioje žemiškoje ,,pakalnėje” jie, kai gyvenimo keliai ir jų vingiai saugiai praveda kasdienybe be skaudžių praradimų. Tačiau dauguma kapines aplanko. Ir per dažnai.

Pavasaris – ne Vėlinių metas. Ateina Velykos! Tūkstantmetinis Prisikėlimo pakartojimas tikintiesiems. Prisikelia iš naujo visa gamta, jos giesmės jau ir mums girdimos – čiulba, gieda garsiai ir džiugiai aibės giesmininkų paukštelių! Įsiklausius – neišpasakytai balsingi džiaugsmo chorai!

Iš dar užšąlusios žemės spraudžiasi, kiša galveles daigai įvairiausių, tiesiog stebuklingų gėlių ir augalų! Atrodytų, kas čia nuostabaus, juk taip kasmet būna ir turi būti. Ir bus, net ir mums išėjus.

Be abejonės, taip ir bus. Su prisikėlusiu JUO, kaip kokie pavasariai ir mes, tikėkim, naujam gyvenimui prisikėlę gyvensim naujais, nesibaigiančiais pavasariais.

Kaip tik tokią pavasarėjančios dienos saulės ir paukštelių giesmių užtvindintą dieną paklydau Kanados Londono Šv. Petro kapinių rimtyje. Tai ne ,,lietuviškos”, kaip Toronto Mississauga kapinės. Tokios jos niekad nebuvo. Tačiau daugybę jų priglaudė…

Nuo 1947-tųjų sovietinių pabėgėlių – „savanoriškų” tremtinių (šios kapinės globia šimtus jų Londone), ir anksčiau už juos atvykusius (ir kitaip net mąsčiusius) lietuvius. Čia ir lietuviškos bendruomenės pradininkai ir jų pasekėjai, įvairios lietuviškos veiklos pratęsėjai ir rėmėjai. Plačioje didelių kapinių platumoje pavakariais pasikalbėjimams per toli…

Senų kapinių Kalvarijos Kryžiaus centro artumoje laidojami Londono Romos katalikai kunigai. Iš ilgos eilės lietuvius sielovada Londone aprūpinusių kunigų vienintelis čia palaidotas kun. Juozas Danielius.

Paklaidžiojęs Londono Šv. Petro kapinių pavasariniame atgimime, randu jo kuklų, tokį pat, kaip ir visų kitų kunigų, nediduką, šviesaus pilko Barre granito paminklėlį, trečią iš šiaurės vakarinėje pusėje bendrai supanti centrinį Kalvarijos Kryžių. Kuklus, kaip kunigui tinka, ir įrašas:

 Rev. JUOZAS DANIELIUS
 born AUGUST 22, 1885
 ordained MARCH 28, 1909
 died OCTOBER 7, 1968
 TU ES SACERDOS

Lietuvos vardo tūkstantmetyje Londone, Kanadoje, minime kunigo Juozo Danieliaus kunigystės šimtmetį, prisimindami jį, jo smuiką ir jo dailų peruką. 1958-tų rugpjūtį Šv. Petro katedroje jis surišo mudu su Gražina. Jį prisimindami ir minėdami, abu stumiamės link penkiasdešimt vienerių…

Verta sugrįžti praeitin, tylią jos bylą išgirsti ne tik pavasariais, atgaivos ieškoti ir ją rasti lankantis dažniau, ilgiau kapinėse.

kapas