skiDalis varžybų dalyvių. Algio Valantiejaus nuotraukos.

Lake Tahoe įvyko ŠALFASS slidinėjimo varžybos 
ir PLSŽ slidinėjimo olimpiada


Kovo 22–27 dienomis kartu su Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) slidinėjimo varžybomis vyko ir Pasaulio lietuvių sporto žaidynių (PLSŽ) slidinėjimo olimpiada nuostabiojeski Heavenly Valley, Lake Tahoe, California valstijoje. Šiame sporto renginyje dalyvavo daugiau nei šimtas dalyvių – nuo 6 iki 88 metų, iš JAV, Kanados ir Lietuvos; iš jų 68 lenktyniavo.

Pagrindiniai sporto šventės rengėjai iš Lietuvos pusės buvo Lietuvos kalnų slidinėjimo mėgėjų asociacijos (LKSMA) prez. Algis Kepežėnas, LKSMA fondo pirmininkas Dailius Miseikis ir LKSMA valdybos narys Algis Valantiejus.

Iš ŠALFASS pusės rengėjai buvo ŠALFASS slidinėjimo skyriaus pirmininkas dr. Jonas Prunskis, vicepirmininkas Edis Mickus ir sekretorius dr. Vytas Saulis.

Olimpiadai buvo ruošiamasi dvejus metus. Per tuos metus Vilniuje įvyko du valdybos posėdžiai, kuriuose dalyvavo ir dr. Prunskis. Ruošiant varžybas tarp JAV ir Lietuvos vyko susirašinėjimas el-paštu, pokalbiai telefonu.

Pirmą olimpiados dieną pasnigo pusę metro, o likusios dienos buvo saulėtos. Treniruotė didžiajame slalome vyko pirmadienį, kovo 23 d. Didžiojo slalomo lenktynės vyko iš ryto antradienį, kovo 24 d., iš karto po olimpiados atidarymo, kuriame trumpą kalbą pasakė A. Kepežėnas ir dr. J. Prunskis. Sugiedojus Lietuvos himną lenktyniautojai kilo keltu į trasą. Trasoje sniegas buvo kitoks, greitas pirmam nusileidimui ir šiek tiek minkštesnis nuo saulės nusileidžiant antrą kartą.

Absoliučios didžiojo slalomo nugalėtojos moterų grupėje buvo: pirma vieta (aukso medalis) – Kristina Prunskytė (45.22 sek.); antra vieta (sidabro medalis) – Gailė Oslapaitė (50.18 sek.) ir trečia vieta (bronzos medalis) – Rūta Degesienė (51.02 sek).
Absoliutūs didžiojo slalomo nugalėtojai vyrų grupėje buvo: pirma vieta – Mark Millson (38.77 sek.); antra vieta – Vytautas Prunskis (39.84 sek.); trečia vieta – Raimundas Dičius (40.73 sek.).

Slalomo treniruotė įvyko tą pačią dieną po pietų. Lenktynės vyko trečiadienio rytą. Sniegas ir oras buvo panašus, kaip ir per didįjį slalomą.

Absoliučios slalomo nugalėtojos moterų grupėje buvo: pirma vieta – Kristina Prunskytė (50.21 sek.), antra vieta – Rūta Degesienė (56.77 sek.), trečia vieta – Gailė Oslapaitė (57.47 sek.).

Absoliučiais slalomo nugalėtojais vyrų grupėje tapo: aukso medalis – Dominique Etchegoyhen (42.02 sek.); sidabro medalis – Vytautas Prunskis (42.37 sek. ), bronzo medalis – Raimundas Dičius (42.54 sek.).

Uždarymo ceremonija ir apdovanojimų įteikimas įvyko ketvirtadienio vakare ,,Embassy Suites”, South Lake Tahoe viešbučio salėje. Žodį tarė dr. J. Prunskis. Medalių įteikimui vadovavo LKSMA ir ŠALFASS valdybos nariai.

Lietuvos tūkstantmečio kalnų slidininkų premijas gavo K. Prunskytė ir V. Prunskis. Lietuvoje pagamintas juostas jiems įteikė D. Miseikis.

Šventei baigiantis buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Šeštadienį visi važiavo į namus. Apie 20 dalyvių iš Lietuvos toliau tęsė savo kelionę į Hawaii.

Išsamius varžybų rezultatus netrukus bus galima rasti ŠALFASS tinklalapyje adresu: http://salfass.org

ski

Absoliučios nugalėtojos Rūta Degesienė, Kristina Prunskytė ir Gailė Oslapaitė.

skli

Didžiojo slalomo vyrų nugalėtojai Raimundas Dicius, Mark Millson ir Vytautas Prunskis.

ski

ŠALFASS slidinėjimo valdyba su LKSMA valdybos įteiktais Pasaulio lietuvių sporto žaidynių aukso medaliais.

ski

Rūta Degesienė, Kristina Prunskytė, Gailė Oslapaitė su Dailiu Mišeikiu ir Pasaulio lietuvių kalnų slidinėjimo mėgėjų asociacijos pirmininku Algiu Kepežėnu.