Lietuvos istorijos ir kultūros šventė Indiana University

AUDRA KRIAUČIŪNAS

Š. m. vasario 11 d. Indiana University (IU) Bloomington, IN, studentai ir dėstytojai antrus metus iš eilės rinkosi į ,,Global Village” svetainę atšvęsti Lietuvos Nepriklausomybės dienos. ,,Global Village” yra mokymo centras ir bendrabutis, įsteigtas studentams, norintiems labiau susipažinti su kitomis kultūromis, svetimomis kalbomis, geriau suvokti pasaulį ir sužinoti apie galimybes studijuoti užsienio universitetuose. ,,Global Village” bendrabučio studentai kas savaitę turi įvairius renginius, skirtus besidomintiems svetimomis kalbomis, užsienietiškais filmais, pasaulio įvykiais. Tai ideali vieta supažindinti kitus su Lietuvos istorija ir jos kultūra.

Renginį suorganizavo ,,Global Village” direktorius Jeff Holdeman, jis yra ir IU profesorius. Jeff moka 13 kalbų, įskaitant lietuvių. Jis labai domisi lietuvių kultūra ir Lietuvoje veda mokslinius tyrinėjimus. Pernai metais IU jis surengė pirmąjį Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimą. Profesorius taip pat yra  aktyvus ,,The Baltic and Finnish Studies Association” (BAFSA) narys. Šią IU universiteto draugiją sudaro aukštesnių akademinių studijų studentai ir profesoriai, kurie domisi Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Suomijos kultūra. BAFSA kartu su ,,Global Village”  ėmėsi ir šio minėjimo organizavimo. Prie to prisidėjo keletas bendrabučio studentų, įskaitant ir mane.

Buvo ruošiamasi iš anksto. Reikėjo išvalyti svetainę, iškabinti geltonos, žalios bei raudonos spalvos kaspinus, išplauti indus, išdėstyti rankdarbius (juos parūpino Jeff, BAFSA nariai ir aš). Parodėlėje buvo gintaro papuošalų, kalbos mokymosi priemonių, muzikos įrašų, tautinių drabužių nuotraukų, Lietuvos žemėlapis ir kitos informacijos apie Lietuvos kultūrą. Renginiui reikėjo tinkamai apsirengti. Aš vilkėjau savo močiutės pasiūtus tautinius drabužius ir buvau vienintelė pasipuošusi tautiniu kostiumu. Visiems buvo aišku, kad esu lietuvaitė, ir lankytojai kreipėsi į mane įvairiais klausimais. Tai buvo labai natūralus būdas užmegzti pašnekesį. Įdomu buvo susitikti su kitais lietuviais, gyvenančiais Bloomington mieste. Jie gimė ir augo Amerikoje, bet turėjo prisiminimų apie savo močiučių  gamintą lietuvišką maistą ir lietuvių kalbą.

Maistas ir muzika yra svarbūs lietuviškiems renginiams. Vakarą pradėjome maisto paruošimo pristatymu, kuriam vadovavo Jeff. Jis buvo apsirūpinęs ne tik receptais, bet ir reikiamais produktais, kuriuos pirko Čikagoje. Grojant tradicinei lietuviškai muzikai, studentai ir profesoriai, pasiskirstę į grupes,  gamino įvairias mišraines. Žiemos metu lietuviai laikydavo daržoves rūsiuose ir valgydavo, ką turėdavo. Į tą sąrašą įėjo bulvės, kopūstai, kitos šakninės daržovės. Vienam receptui reikėjo ir silkių. Maisto gaminimas buvo sėkmingas, išskyrus ašaras išspaudusį svogūnų pjaustymą. Be mišrainių buvo ir kitų valgių: mėsos patiekalų, sūrių, bulvinių virtinių, bulvinių blynų, silkių ir kitos žuvies bei  arbatos. Ant saldaus stalo – pyragaičiai ir šakotis. Šakotis visiems buvo nematytas ir todėl sulaukė ypatingo dėmesio. Patiekalai turėjo prisegtus lipinukus su paaiškinimais anglų ir lietuvių kalbomis.

Prisikimšę pilvus ir pradžiuginę širdeles, perėjome prie istorijos – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pristatymo. Mus, susėdusius ant minkštasuolių,  Jeff ragino klausinėti apie Lietuvą. Savo įvadiniame žodyje jis aiškino, kad vienu metu Lietuva buvo didžiausia valstybė Europoje, o lietuvių kalba yra viena iš seniausių ir tebenaudojamų indoeuropiečių kalbų pasaulyje. Jis taip pat išvardino penkis Lieuvos rajonus – Aukštaitiją, Žemaitija, Dzūkiją, Suvalkiją ir Mažąją Lietuvą. Po to rodė paveikslus, vaizduojančius tų rajonų tautinius drabužius bei kvietė spėti, kokie rūbai priklauso kokiam rajonui. Jis taip pat aiškino, kokiomis progomis nešiojami tautiniai drabužiai ir kuo skiriasi įvairių rajonų audimo raštai.

Vakaronei baigiantis dalyviai papasakojo apie savo keliones į gražiąją Lietuvą. Aš jiems papasakojau apie savo kelionę, kai prieš porą metų Lietuva šventė tūkstantmetį nuo pirmojo  Lietuvos vardo paminėjimo istorijos šaltiniuose. Tada man teko aplankyti Kryžių kalną, Kernavę, Vilnių, Trakus, Palangą bei Baltijos jūrą. Be Jeff Lietuvoje taip pat yra buvę keletas estų ir latvių. Renginys buvo labai sėkmingas ir teikia vilties, kad ,,Global Village” ir ateityje kvies studentus bei profesorius į Lietuvos  Nepriklausomybės minėjimus. q

Dar besimokydama gimnazijoje, Audra išleido romaną ,,Crown of Dreams” (Tate Publishing LLC, 2010). Pradėjo jį rašyti būdama trylikos. Šiuo metu Audra – studentė, bet savo aistros neatsisako ir toliau kuria. Mums malonu, kad jaunoji autorė atsigręžė ir į išeivijos spaudą. Tikime, kad jos žurnalistinis pavyzdys uždegs ir kitus jaunuolius – nesvarbu, Amerikoje ar Lietuvoje gimusius.