paroda

Parodos atidarymas. Laimos Apanavičienės nuotraukos

Čiurlionio galerijoje atidaryta ČLM mokinių darbų parodaTo dar nebuvo! Pirmą kartą per penkiasdešimt gyvavimo metų Čiurlionio galerija, kurioje darbus rodo profesionalūs menininkai, suruošė Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM) mokinių darbų parodą. Čikagos lituanistinė mokykla, susikūrusi iš trijų benykstančių mokyklų – Dariaus ir Girėno, Čikagos aukštesniosios ir K. Donelaičio, baigia savo 17-uosius mokslo metus. Šiuo metu mokykloje mokosi per 300 mokinių. Mokiniai ne tik mokosi lietuvių kalbos, literatūros, Lietuvos istorijos ir geografijos. Neatsiejama mokymosi dalis yra šokis, daina, kultūra, menas. Kad būtum tikru lietuviu, neužtenka vien kalbėti lietuviškai. Tai puikiai supranta mokyklos administracija, mokytojai, tėvų komitetas.

Kasmet mokykloje rengiama Lietuviško žodžio šventė, kurios metu ruošiamos vienadienės mokinių darbų parodėlės. Tie, kas jas matydavo (ir tie, kurie jas ruošdavo), visada gailėdavosi, kad tokios įdomios parodėlės vyksta tik vieną dieną. Tad šiemet, minint Lietuvos vardo tūkstantmetį, pasiūlius Čiurlionio galerijai Jaunimo centre, buvo nutarta mokinių kūrybą parodyti platesniam žiūrovų ratui. Taip gimė paroda ,,Dovana Lietuvai”. Apžiūrint šią parodą žiūrovui sunku net įsivaizduoti, kad šie mokinių darbai, išskyrus vieną kitą, sukurti lituanistinėje mokykloje pamokų metu. Tai didelis Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojų triūso vaisius. Ypatingai norisi pažymėti tautodailės mokytojas Daivą Blažulionienę ir Ramunę Slavikienę, kurios ne tik supažindina mokinius su lietuvių liaudies menu, bet ir suruošė šią puikią parodą.

Susirinkę į atidarymą žiūrovai stebėjosi, kiek daug ir įdomių darbų sukūrė mokiniai. Parodos atidarymo metu buvo surengtas nedidelis mokinių koncertėlis. Klausytojai galėjo pasiklausyti mokinių grojimo fortepijonu, klarnetu, smuiku ir išgirsti mokinių kūrybos eilėraščių, skirtų Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. Mokinius į koncertą sukvietė mokytoja Viktorija Turapinaitė.

O kiek smagumo buvo patiems mokiniams, šeštadienį, balandžio 4 d., atėjusiems į mokyklą. Jų darbai kabo tikroje galerijoje!

Paroda ,,Dovana Lietuvai” Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre veiks iki balandžio 27 d. Galerijos darbo valandos – kasdien, išskyrus pirmadienį ir antradienį, nuo 12 val. p. p. iki 6 val. v. Jei dar nematėte parodos, kviečiame apsilankyti, tikrai nenusivilsite.

,,Draugo” info

parod

parod

Smuiku griežė Ugnė Jurgaitytė. Klarnetu grojo A. Drukteinytė ir D. Aleksonytė.

parod

Mokytoja Vaida Lagoneckytė padeda išdėlioti parodos darbus. Muzikinėje programoje dalyvavo Karolis Abrutis.

parod

Mokinių darbų parodos Čiurlionio galerijoje atidarymo metu. (Iš kairės): Ramunė Slavikienė, Viktorija Turapinaitė, mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė ir Daiva Blažulionienė.