roanoke
Nuotraukoje iš kairės Silvija Bukeraitytė su draugais. Iš asmeninio Silvijos albumo

Roanoke mieste steigiasi nauja LB apylinkė

SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė

 Prieš kelias savaites gavau el. žinutę iš Silvijos Bukeraitytės su trumpu klausimu: ,,Ką daryti, kad galėtume įkurti LB apylinkę?” Aišku, labai apsidžiaugiau, juk apylinkės Virginia valstijoje dar neturime. Tad nelaukdama atsakiau, pasiūlydama pasikalbėti. Vieną sekmadienio vakarą sulaukiau pažadėto skambučio. Ragelyje nuskambėjo jaunas ir energingas balsas. Silvija, jauna lietuvė, kilusi iš Alytaus, tik antri metai Amerikoje, bet entuziastingai jau ėmėsi burti apie save vietos lietuvius ir jų šeimos narius, norėdama palaikyti lietuvišką dvasią šiame įspūdingame, kalnų papėdėje prisiglaudusiame mieste.
Iš atsiųstos Silvijos medžiagos daugiau sužinojau apie jų nedidelį Roanoke miestelį, kuriame veikia įvairios bendruomenės. Jau penkeri metai Roanoke merijos iniciatyva veikia projektas ,,Miestas siūlo”, kurio tikslas – ugdyti bendruomenių vadovus. Programa nemokama, į ją po dienos darbų susirenka 25 žmonės ir devynias savaites diskutuoja miestui rūpimais klausimais. Silvijos vyras Mark, gimęs ir augęs šiame mieste, yra aktyvus miesto bendruomenės narys. Jis džiaugiasi ir palaiko savo žmonos norą suburti lietuvius ir jų šeimos narius į lietuvišką bendruomenę. Jauna šeima jau sulaukė susidomėjimo ir iš savo kaimynų, kai Silvija, darbšti dzūkė, pasodino savo namo sklype daržovių. Gamtai padedant ir geros šeimininkės prižiūrimas daržas gausiai užderėjo. Visi gėrėjosi Silvijos ir Mark užaugintu derliumi, ir patys ėmė įdirbinėti savo žemės sklypus ir auginti daržo gėrybes.

Jau aštuoniolika metų iš eilės Roanoke vyksta festivalis ,,Vietinės spalvos” (Local Colors), kuriame įvairios tautos ir bendrijos pristato savo tautą, šalį. Pagrindinė dalyvavimo šiame festivalyje sąlyga – žygiuoti parade su savo tautiniais kostiumais.

Pernai Silvija su vyru Mark ir bendraminčiais lietuviais pirmą kartą festivalyje pristatė ir Lietuvą. Pastatė palapinę, ją papuošė lietuviška atributika, pasidėjo ant stalo dovanas, parsivežtas iš Lietuvos, iš Čikagos net šakotį atsisiuntė. O pati Silvija pasipuošė tautiniais drabužiais, kuriuos Lietuvoje parūpino mama. Kaip pasakojo aktyvi moteris, žmonės labai susidomėjo Lietuvos suvenyrais, tautiniais drabužiais, aišku, skanavo šakotį ir klausinėjo, kas ir kaip.

Jau nuo šių metų sausio mėnesio festivalio rengėjų komitetas, į kurį įeina ir Silvija su Mark, renkasi kiekvieną savaitę ir tariasi, kaip geriau surengti šį festivalį. Jau vasario mėnesį buvo nuspręsta, kad išskirtinis dėmesys šiais metais bus skiriamas Lietuvai, jos tūkstantmečiui pažymėti. Silvija su šaunia drauge Monika ir kitais turi aiškų dalyvavimo ir Lietuvos pristatymo festivalyje planą. Jie jau pasikvietė tautinių šokių grupę ,,Aušrinė” iš Philadelphia. Šokėjai turės parodyti trumpą dviejų-trijų šokių programą. Tariamasi, kokia kaimo kapela galėtų į šį festivalį atvykti, kad suskambėtų lietuviška melodijų pynė. Festivalis prasideda 11 val. r., tęsiasi iki 5 val. p.p. Elmwood parke.

Kovo 7 dieną po mūsų pokalbio į Silvijos ir Mark namus susirinkę lietuviai ir jų šeimos nariai nusprendė burtis į Roanoke Lietuvių Bendruomenės apylinkę. Steigiamasis susirinkimas vyks gegužės 16 dieną, kaip tik po šventės Silvijos ir Mark namuose.

Tad Roanoke lietuviai kviečia atsiliepti aplinkui gyvenančius lietuvius ir burtis. Lietuviška veikla laukia jūsų! Galite rašyti Silvijai el-adresu: Silvijab@gmail.com. Iki pasimatymo festivalyje gegužės 16 dieną!