verslas

Naujos Lietuvos prekybos atstovybės artimiausius planus atidarymo metu aptarinėjo LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis ir Atstovybės vadovė Ingrida Bublienė. Dalios Cidzikaitės nuotraukos

Lietuva atvėrė duris verslui Amerikoje

DALIA CIDZIKAITĖ

Praėjus 21 metams po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, šių metų kovo 29 dieną Lietuva atidarė pirmąją savo prekybos atstovybę – „Lithuanian Trade Office, Inc.” – Jungtinėse Amerikos Valstijose. Naujos ir kol kas vienintelės tokios atstovybės JAV namais tapo Čikaga. Miestas, kuris, pasak atidaryme dalyvavusio Lietuvos Respublikos ambasadoriaus JAV Žygimanto Pavilionio, užima ypatingą vietą visų lietuvių širdyse. Lietuva tapo 45-ąja šalimi, Čikagoje įkūrusia savo prekybos atstovybę.

Pagal sutartį su Lietuvos agentūra „Eksportuojanti Lietuva” prekybos atstovybei vadovaus LR garbės generalinė konsulė Cleveland Ingrida Bublienė ir tarptautinio verslo specialistas Linas Klimavičius. Pagrindinis atstovybės tikslas – skatinti Lietuvos eksportą į Jungtines Amerikos Valstijas. Ji teiks paslaugas tarptautinės vadybos ir prekybos, reklamos, logistikos ir kt. srityse, taip pat patars teisiniais, finansiniais ir draudimo klausimais, padės įgyjant reikalingus verslo pažymėjimus ir kita.

Padarytas ypatingas sprendimas

Po oficialaus atidarymo kalbinti Lietuvos prekybos atstovybės JAV darbuotojai I. Bublienė ir L. Klimavičius sakė neretai sulaukiantys klausimo, kodėl Lietuva tokią atstovybę Jungtinėse Amerikos Valstijose įkūrė, praėjus daugiau nei 20 metų nuo nepriklausomybės atkūrimo. ,,Mūsų paaiškinimas, – sako L. Klimavičius, – yra toks, kad iki šiol Lietuvos vyriausybės misija buvo kitokia – buvo bandoma verslo klausimus drauge su kultūros ir imigracijos klausimais spręsti ambasadoje ir konsulatuose.” Be to, Lietuva yra gana maža šalis, jos biudžetas nedidelis, todėl ji negalėjo skirti pinigų nei tokioms prekybos atstovybėms steigti, nei žmonėms samdyti. Tad šiuo konkrečiu atveju buvo padarytas unikalus sprendimas – pabandyta sujungti privatų ir viešą bendradarbiavimą, kai Atstovybės veikla iš dalies bus finansuojama joje dirbančiųjų, o kai kurios jos teikiamos paslaugos – Lietuvos. I. Bublienės ir L. Klimavičiaus nuomone, būtent toks susitarimas bei bendradarbiavimas ir leido įsteigti šią Atstovybę.

Čikaga – tinkamiausias miestas

Prieš nusprendžiant Lietuvos prekybos atstovybę įsteigti Čikagoje, nemažai laiko praleista kalbantis su žmonėmis, tariantis tarpusavyje, dairantis kitų galimų miestų kandidatų. Vis dėlto po visų paieškų nuspręsta, jog Čikaga yra pats geriausias pasirinkimas – tai centrinis JAV miestas, įsikūręs šalies viduryje, nuo jo 500 mylių spinduliu yra apie 80 proc. visos Amerikos pramonės, taip pat – ir galimų būsimų klientų. I. Bublienė priminė, jog Čikaga yra ,,patikrintas” miestas, jį yra pasirinkusi ne viena užsienio šalis – Čikagoje yra įsikūrę daugiausia įvairių kraštų prekybos atašė, dar kitaip vadinamų prekybos atstovybėmis (angl. trade offices). Šiuo metu verslo srityje Čikagoje yra atstovaujamos 44 tautos, kovo 29 dieną prie jų prisijungė ir Lietuva.

Atstovybėje dirbs vietiniai lietuviai

,,Daug kas nežino, – sakė naujos atstovybės vadovė I. Bublienė, – kad didžioji tokių atstovybių dalis yra įkurta šalia tų šalių konsulatų. Mažesnės šalys, neturinčios pinigų ir žmonių, samdo vietinius, kaip ir mūsų atveju.” Tad, skirtingai nuo daugelio kitų prekybos atstovybių, Lietuvos atstovybėje dirbs ne iš Lietuvos atvykę žmonės, bet JAV lietuviai. L. Klimavičius tame mato daug privalumų. Pasak jo, jų atstovybė išsiskiria, nes ji nėra valdžios įkurta ir išlaikoma, tad ir darbuotojai nebus paskiriami laikinai. Lietuvos prekybos atstovybėje dirbs vietiniai JAV lietuviai.

Besisukančiam versle žmogui, įsitikinęs L. Klimavičius, atvykus dirbti į kitą šalį, sunku greitai užmegzti ryšius, tinkamai panaudoti savo patirtį ir turėti pakankamai išteklių. Po kelių metų į jo vietą atvažiavus naujam žmogui vėl viskas prasideda iš naujo. Todėl, Lietuvos prekybos atstovybės JAV atstovo teigimu, Lietuva šiuo atveju gali nemažai laimėti: tiek jis, tiek I. Bublienė turi daug verslo patirties, nemažai išteklių ir ryšių. ,,Esame vietiniai, – sako L. Klimavičius, – turime savo tarptautinius verslus, toje srityje abu dirbame daugiau nei 10 metų, galime sukauptą patirtį panaudoti ir padėti Lietuvai veiksmingiau nei laikinai paskirtas dirbti žmogus.” I. Bublienė džiaugiasi, jog jos vadovaujama Lietuvos prekybos atstovybė jau yra suradusi konkrečius verslo ryšius Čikagoje, kaip antai su World Trade Center ir kt. organizacijomis. ,,Jos stovi mūsų užnugaryje ir nori mums padėti”, – sakė ji.

Darbo netrūks, trūks tik laiko

Kaip sakė L. Klimavičius, oficialus Atstovybės atidarymas kiek pavėluotas, mat jie dirba jau gerus 3–4 mėnesius. ,,Jau turime sulaukę apie 16 konkrečių užklausimų iš Lietuvos įmonių, kurios ieško kelių į Ameriką, – sakė jis. – Šiuo metu jas vieną po kitos peržiūrime ir ieškome geriausių sprendimų, kaip joms padėti įgyvendinti jų tikslus.” Rimtai besidominčių Lietuva netrūko ir Atstovybės atidarymo metu. Pasak L. Klimavičiaus, tą dieną žmonės susirinko ne tik dalyvauti Atstovybės atidaryme, pabendrauti, bet ir domėjosi lietuviškomis įmonėmis, ieškojo ryšių arba norėjo daugiau sužinoti apie verslo sąlygas Lietuvoje. Būtent tam, jo įsitikinimu, atstovybė ir buvo įkurta. L. Klimavičius įsitikinęs, jog užklausimų tikrai netrūks, tik, kaip ir visiems, greičiausiai trūks laiko.

I. Bublienė pasidžiaugė, jog Atstovybės paslaugomis ketina pasinaudoti ir LR ambasada JAV. Atidaryme dalyvavęs ambasadorius Ž. Pavilionis paprašė jų pagalbos pirmajai JAV Komercijos departamento rengiamai verslo misijai į Lietuvą. ,,Nors yra pasamdyta firma, kuri tuo užsiima, – sakė I. Bublienė, – bet ambasada kreipėsi į mus, kad jai padėtume. Tai – konkretus darbas.”

Ž. Pavilionis atidaryme atviravo, jog Lietuvos prekybos atstovybė Čikagoje tėra pirmas žingsnis Lietuvai atsiveriant JAV verslui. Atidarymo metu buvo sutarta, kad balandžio mėnesį Čikagoje įvyks ambasadoriaus susitikimas su svarbiausiomis Illinois valstijos įmonėmis, ketinančiomis plėtoti ekonominius santykius su Lietuva. Dar šių metų planuose yra ir panašios kaip Lietuvos prekybos atstovybė Čikagoje atidarymas Silicon Valley.

verslas

Čikagoje įkurta Lietuvos prekybos atstovybe džiaugėsi ir atidaryme dalyvavę Lietuvių verslo tarybos nariai Jurgis Augius ir Angelė Kavakienė (dešinėje). Nuotraukoje jie kalbasi su LR generaline konsule Čikagoje Skaiste Aniuliene.

verslas
Atidarymo metu Illinois valstijos gubernatoriaus sveikinimo laišką perskaitė Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity direktorė lietuvių kilmės Mary Roberts. Šalia jos LR garbės konsulas Palm Beach Stanley Balzekas, jr.