ltv
Pasiruošimas žinių laidai. NYCLTV žinių vedėja Gitana Merkelienė.

Kviečiame visus apsilankyti ir dalyvauti šioje lietuviškos televizijos svetainėje

www.NYCLTV.com — šiuolaikinės lietuvių išeivijos veidas internete

GINTARĖ BUKAUSKIENĖ

Prieš maždaug tris mėnesius New York ir jo apylinkių lietuvių el-pašto dėžutėse pasirodė kvietimas apsilankyti internetinėje erdvėje, pradžioje veikusioje kaip ,,blogas”, o vėliau tapusioje NYCLTV.com. Po šio kvietimo žiūrovų kur kas pagausėjo, bet… viso šio projekto sumanymas ir idėja, kuri užvirė Mykolo Gudelio galvoje, dar neįsibėgėjo norima linkme. Kviečiame susipažinti su pagrindinėmis šios jaunos jaunimo suburtos organizacijos gairėmis:

1. Vienyti pavienes Lietuvių Bendruomenes, išsibarsčiusias po skirtingas JAV valstijas, informuojant apie savo veiklą, renginius ir įvykius per internetinės televizijos kanalą.

2. Skatinti Lietuvių Bendruomenes aktyviai ir visapusiškai įsijungti į kultūrinį, politinį ir socialinį JAV gyvenimą, informuojant jas apie Amerikos politines, ekonomines, kultūrines aktualijas bei jų dinamiką NYCLTV laidose ir reportažuose.

3. Lietuviams Lietuvoje pateikti tikslų, ideologiškai neiškraipytą ir objektyvų lietuvių išeivijos gyvenimo JAV vaizdą bei griauti dirbtinai sukurtas ideologines kliūtis tarp lietuvių Lietuvoje ir išeivijos lietuvių Amerikoje ir kitose šalyse.

NYCLTV televizijos grupę sudaro: Mykolas Gudelis, Vita Pagrižauskaitė, Audrius Stonys, Indrė Stonkutė, Laura McGuire ir Arūnas Kulikauskas. Šie žmonės atlieka ir visus su šia programa susijusius darbus: filmuoja, montuoja, reklamuoja, kuria ir veda laidas.

Visi yra daugiau ar mažiau patyrę žurnalistai/televizininkai. M. Gudelis rašė į laikraščius ,,Vakarai”, ,,Amerikos lietuvis”, ,,Draugas” bei internetinius portalus: Bernardinai.lt, Lietuvosrytas.lt. A. Stonys, dirbęs LNK, ,,Baltijos televizijose”, yra sukūręs laidą apie išeivijos lietuvius ,,Lietuviai, kur jie bebūtų.” I. Stonkutė yra baigusi žurnalistiką ir dirbusi ,,Lietuvos radijuje”. A. Kulikauskas – fotografas, o L. McGuire – fotomodelis, gerai žinomas tiek čia, Amerikoje, tiek ir Europos agentūroms. Dabar ji atstovauja JAV Raudonajam kryžiui Jungtinėse Tautose. Visi šie žmonės turi darbus, šeimas arba pilnu laiku studijuoja, tad laikas yra labai svarbus veiksnys tiek jų gyvenime, tiek NYCLTV projekte.

Veikiama kol kas visuomeniniais, romantiškais, entuziastiškais pagrindais, tad projektas yra atviras visoms Lietuvių Bendruomenėms, kaip ir visoms Amerikoje bei pasaulyje gyvenančių lietuvių kartoms. Visi esate kviečiami, visų veikla vertinga ir įdomi! Reikia tik vieno, kad medžiaga plauktų, nes tik tokiu būdu ją galima pristatyti. Kaip žinia, penkiems žmonėms aplėkti ir viską nufilmuoti yra neįmanoma. O dalyvaujant visiems besidomintiems, galintiems ir norintiems, tai gali būti prasminga ir įdomi išeivijos gyvenimo mozaika. Todėl ir kviečiame visus, turinčius video kameras, organizuojančius, besilankančius įdomiuose lietuvių renginiuose, užfiksuoti visa tai ir persiųsti NYCLTV redakcijai adresu: zinios@nycltv.com. Informacijos pateikimą labai palengvintų ir pagreitintų, jeigu medžiaga būtų suredaguota. Suprantama, jeigu to negalite padaryti, jūsų įspūdžiai laukiami ir pirminėje jų formoje.

Kreipiantis į jaunesnius išeivijos lietuvius, norėtume paminėti, kad filmuota medžiaga laukiama ne vien tik iš lietuviškų renginių. Juk mes, čia gyvenantys, nekuriame antros Lietuvos, įsiliejame ir į amerikietišką gyvenimą. Todėl sveikintini ir jūsų įspūdžiai, pastebėjimai, nesvarbu, ar jie susiję su lietuvybe, ar ne. Gal tai jūsų lankyti koncertai ar veikla politikoje; gal tai kelionės ar moksliniai išradimai. Jūsų veiklai ir vaizduotei ribų nėra! Esate kviečiami visu tuo pasidalinti ir pasidžiaugti su visais.

Gali būti, kad pateikta medžiaga nebus parodyta ryt, poryt, bet visa tai bus kaupiama duomenų bazėje. Laikui ir politiniams įvykiams jautri medžiaga bus apdorojama kaip galima greičiau, o visa kita įdomi informacija eis į duomenų banką, iš kurio bus renkama medžiaga būsimoms laidoms.

 Kviečiame visas Bendruomenes dalyvauti šiame projekte. Ši erdvė – tai dar vienas žingsnis pirmyn, praplečiant lietuvių veiklos geografiją bei patvirtinant mūsų tautiečių kūrybiškumą, veiklumą ir darbštumą. Jau pats laikas praplėsti sąvokos ,,tauta” supratimą ir pradėti puoselėti jos augimą virtualioje erdvėje. Taigi – visi kurkime, džiaukimės drauge ir bylokime apie tai kiekvienam iš mūsų! 

ltv

NYCLTV laidos „Žmonės kaip žmonės” svečiai iš Vilniaus – dizainerių grupės „Swan Ph” vadybininkė Rūta Kaupinytė ir madų kūrėja Ramunė Strazdaitė. Vitos Pagrižauskaitės nuotr.