25–oji Lietuvos Dukterų draugijos vakarienė-koncertas

MEČYS ŠILKAITIS

Jau dvidešimt penktą kartą su pavasariu sulaukiame tradicinio Lietuvos Dukterų draugijos (LDD) renginio su menine programa. Tą dieną kai kurie vyrai pasilieka namuose su alaus buteliu TV ekrane stebėti rungtynių, o moterys sąžiningai renkasi į Lietuvių klubą pabendrauti ir sukaupti lėšų našlaičių globos namų paramai Lietuvoje. LDD valdyba su pagalbininkėmis visad pajėgia suruošti jaukų pabendravimą – ar tai būtų madų paroda ar tik, kaip šį kartą, vakarienė su puikiu koncertu, panaudojant vietines pajėgas.

Pradžioje susirinkusiuosius, sėdinčius prie gražiai papuoštų stalų, trumpu žodžiu pasveikino LDD valdybos pirmininkė Gražina Viktorienė, pasidžiaugdama gausiu žmonių dalyvavimu. Ji padėkojo už aukas ir pagalbą ruošiant šį renginį. Po to LDD veiklą kiek plačiau apibūdino Alvita Kerbelienė. Po jos Angelė Karnienė anglų kalba paaiškino LDD organizacijos reikšmę, tikslus ir darbus. Prasidėjo koncertas.

Koncerte dalyvavo vyras su žmona: Rimas Karnavičius, baritonas, ir Michelle Rego – lyrinis sopranas. R. Karnavičius, Angelės ir Albino Karnių sūnus, bakalauro ir magistro laipsnius dainavimo ir muzikinio teatro srityje įgijo Floridos universitete. Jis yra „Herald Vocal Arts Ensemble” narys, gieda Šv. Judo katalikų katedroje. Dažnai kviečiamas atlikti solo partijas centrinės Floridos muzikiniuose vienetuose. Rimas kartu su žmona Michelle dainavo įvairiuose St. Petersburg Operos spektakliuose. Po pavasarį turėto labai sėkmingo St. Petersburg Operos „Linksmosios našlės” spektaklio „Palladium Theater”, ansamblis įtemptai ruošiasi birželio mėnesį pristatyti publikai Verdi operą „La Traviata”. Šiuo metu Rimas yra St. Petersburg Operos direktorių valdybos pirmininkas.

M. Rego yra labai aktyvi, plataus išsilavinimo dainininkė, pianistė, fleitininkė, chormeisterė. Muzikos, pedagogikos ir pianino laipsnius įgijo College-Conservatory of Music, Cincinnati universitete, magistro laipsnį Notre Dame universitete. Yra koncertavusi su įvairiais Michigan ir Florida orkestrais. Viena iš „Herald Vocal Arts Ensemble”, kuriam ir vadovauja, steigėjų. Michelle garsėja pianino, vargonų ir solo dainavimo koncertais. Šiuo metu dirba muzikos direktore Šv. Judo katedroje. Yra knygos „The Church Musicians Soul Survival Guide” autorė, įrašė ir išleido keletą kompaktinių plokštelių. Ji taip pat aktyvi St. Petersburg Operos ansamblio narė.
Programoje buvo atlikta dešimt kūrinių. Pirmiausia Michelle paskambino audringą Mozart sonatą A minor. Po to solo sudainavo jausmingą ariją iš Mozart „Figaro vedybų”. Tęsė su mums rečiau girdėta moderniškesne Michael Head sukurta „Ave Maria”. Savo pirmąjį pasirodymą baigė su trimis Johannes Brahms kūrinio Opus 118 dalimis iš šešių. Prieš grodama ji paaiškino, kad muzikoje atsispindi ir jaučiamas nelaimingos meilės išgyvenimas, kai švelniai tekantys akordai pereina į greitus ir audringus tonus, kurie besiblaškydami vėl sušvelnėja ir staigiai nutrūkdami dingsta erdvėje.

R. Karnavičius sodriai atliko G. Verdi ariją iš operos „Simon Boccanegra”. Michelle gražiai ir svajingai interpretavo Rusalkos „Dainą mėnuliui” iš Antonin Dvorak operos „Rusalka”. Po to duetas padainavo „All I Ask of You” iš Andrew Lloyd Webber operos „Phantom of the Opera”. Atrodė, kad jie šį duetą jau yra daug kartų dainavę, nes jautėsi nuoširdumas, jausmų švelnumas ir balsų skaidrumas. Toliau Michelle perėjo į moderniškesnės muzikos sritį. Pianinu sugrojo Charles Griffes „The White Peacock” ir solo padainavo „Moments in the Woods” ariją iš Stephen Sondheim operetės „Into the Woods”. Gal šį rudenį ar kitais metais jų St. Petersburg Operos ansamblis mėgins šią operetę pristatyti mūsų apylinkės publikai. Ir pabaigai, Michelle, prisiminusi savo tėvus ir dėkodama jiems už jų pritarimą ir paramą studijuojant, koncertą baigė jų pamėgtais kūriniais: Claude Debussy „First Arabesque” ir „Claire de Lune”.

Koncertas buvo tikrai vertas gausių plojimų, ką publika ir padarė – atsistojusi ilgai plojo. Po koncerto laukė LDD valdybos narių ir pagalbininkių pagaminti pietūs su dideliu buteliu vyno kiekvienam stalui. 

Rengėjos pačios puošė salę, išvežiojo maistą ir rinko indus. Vakarienė baigta dovanomis gausia loterija, kurią vedė A. Kerbelienė su padėjėjomis. Baigiant G. Viktorienė dar kartą padėkojo visiems ir visoms už dovanas, aukas ir dalyvavimą šiame renginyje. Lauksime kito pavasario. Kuo LDD valdyba mus nustebins ir mus pavaišins?