pix

Noriu papasakoti tikrą gyvenimo istoriją

LAIMA APANAVIČIENĖ
gem
Atrodo taip neseniai Čiurlionio galerijoje minėjome iškilaus lietuvių tapytojo, kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties metines, gėrėjomės tai datai skirta paroda, o galerija jau ruošiasi naujai pažinčiai. Šį kartą mūsų galerijoje parodą ruošia lietuvių kilmės dailininkė iš Brookline, MA, Gema Duoba (Duobaitė) Phillips.

Ši paroda – tai nauja pažintis ne tik Čiurlionio galerijai, bet ir dailės mylėtojams. Prof. Stasio Goštauto pasiūlymu pakvietėme gerai amerikietiškai visuomenei žinomą dailininkę parodyti savo darbus ir Čikagos bei jos apylinkių meno mylėtojams. Malonu, kad Čiurlionio galerijoje darbus rodo lietuviai menininkai, gyvenantys ne tik aplink Čikagą.

,,Esu turėjusi daugybę parodų amerikietiškose galerijose, tačiau man, Amerikos lietuvei, ne mažiau svarbi ir lietuviška auditorija. Noriu, kad mano tautiečiai pamatytų tai, ką kuria išeivijos lietuvė. Tas ir paskatino mane suruošti šią parodą lietuviškoje Čiurlionio galerijoje”, – nuoširdžiai į mano klausimą – kas paskatino suruošti parodą būtent šioje galerijoje? – atsakė Gema.

Gema ilgai nesvarstė, ką parodyti čikagiečiams. Kadangi į Čikagą atvažiuoja pirmą kartą, nutarė meno mylėtojus plačiau supažindinti su savo kūryba, tad ir ruošia retrospektyvinę savo darbų parodą. ,,Jaučiu, kad mano kūryba tėvynainių bus gerai suprasta ir priimta, juolab kad ji paremta mūsų gimtosios šalies nuostabia kultūra. Mes visi, kur begyventume jaučiame ryšį su savo gimtuoju kraštu”, – apie savo apsisprendimą suruošti retrospektyvinę darbų parodą pasakoja dailininkė.

Kaip ir daugelis pokario lietuvių, gimusi Lietuvoje, augusi Vokietijoje, 1949 m. Gema Duobaitė su šeima atvyko gyventi į JAV. Kiek save mena, ji visada norėjo būti dailpixininke. Baigusi vidurinę mokyklą penkerius metus ,,krimto” meno mokslus Museum of Fine Arts mokykloje, Boston, MA, taip pat turi įgijusi Northeastern University bakalauro laipsnį.

Gema – keturių vaikų mama. Tačiau tas jai netrukdė visą savo gyvenimą paskirti savo mėgstamam darbui – tapybai. ,,Augindama vaikus dėsčiau tapybą ir akvarelę Brookline Arts Society, vėliau – aliejinę monotipiją Massachusetts College of Art, Boston. Dėstydama neužmiršau ir kūrybinio darbo – tapiau, ruošdavau parodas”, – pasakoja šiuo metu privačiai piešimo suaugusius savo studijoje mokanti dailininkė.

Žinoma, moteriai nėra lengva būti žmona, mama ir dirbti savo mėgiamą darbą, tačiau Gema visą savo gyvenimą nemetė savo pamėgto darbo. ,,Pastaruosius ketverius metus jaučiu, kad ta kova buvo būtina. Aš negalėjau netapyti, buvau įsitikinusi, kad esu gimusi būti dailininke.

Būdama šeimos moteris aš aistringai siekiau karjeros. Tiesa, dažnai sau užduodavau klausimą – ar esu pakankamai gera mama, ar aš – tikrai gera dailininkė? Tačiau negalėjau pasirinkti ko nors vieno. Šalia vaikų auginimo, šeimos visada buvo tapyba. Dabar kartais pagalvoju, jei aš būčiau pasirinkusi kurį nors vieną iš kelių, vargu aš būčiau buvusi geresnė mama ar geresnė dailininkė”, – sako Gema.

,,Mano kūryba per daugelį metų keitėsi, vystėsi. Atrodo, kad pagaliau aš atradau savo stilių, žinau, ko noriu, galiu labiau save realizuoti.

Dažnai žiūrovas, atėjęs į mano darbų parodą, nežino, iš kur kilusi ir kas aš esu, tačiau daugelis jaučia, kad aš esu ne tik amerikietė”, – dalijasi mintimis apie savo darbą Gema.

Dailininkė niekada nebuvo ,,užsidariusi” vienoje srityje. Jai patinka išbandyti įvairiausius stilius, ji mėgsta išmėginti įvairias technikas. ,,Pradedantis jaunas dailininkas tikrai nežino ir nepažįsta savęs. Per daugelį metų keičiasi ir pats žmogus, ir jo pomėgiai. Natūralu, kad keičiasi ir jo darbai. Atrasti save – nėra lengva. Aš taip pat turėjau daug padirbėti, kol atradau save. Mano dabartinius darbus jau galima atskirti nuo aplink mane kuriančių dailininkų darbų. Jie jau turi savo ‘aš’. Bet kad tai įvyktų, turėjo praeiti daug metų, reikėjo įdėti daug darbo, rasti kompromisų su pačia savimi. Visada stengiausi dirbti daug, siekti aukštumų. Man atrodo, kad pagaliau po daugelio metų atradau save”, – pasakoja Gema apie savo tapytojos kelią. Per ilgus savo darbo metus ji yra sutikusi daug talentingų menininkų, dirbusi su jais. Dailininkė sako, kad jos kūrybai didelę įtaką turėjo pasaulio menininkai Van Gogh, David Hockney, Henri Matisse, mokėsi ji ir iš Alace Neel, Joan Michel darbų.

Nors pati dailininkė teigia, kad nėra gerai susipažinusi su dabartinių lietuvių dailininkų darbais (gal kiek daugiau domėjosi M. K. Čiurlioniu, yra mačiusi daug jo darbų), žiūrint jos darbus apima keistas jausmas. Užaugusios Amerikoje dailininkės darbai – ar tai būtų urbanistiniai paveikslai, ar peizažai – labai jau lietuviški. Iš kur tas ,,lietuviškumas” Jos kūryboje?

Pirmą kartą į Lietuvą Gema Phillips nuvyko 1992 m. ,,Buvau nustebinta Lietuvos lygumų kraštovaizdžio. Tas vaizdas, tie tolimi horizontai liko mano širdyje amžiams, jie pakeitė mane ir kaip asmenybę, ir kaip dailininkę. Grįžusi iš kelionės, prisimindama ilgus vakarus su spalvingais saulėlydžiais, tuos horizontus liejau akvarele. Tie saulėlydžiai į mano tapybą įnešė daug spalvos. Nutapiau per 100 darbų akvarele, negalėjau sustoti. Viskas liejosi, atrodo, kad ‘mačiau’ daugiau, nei galėjau nutapyti”, – pasakoja savo kelionės į Lietuvą įspūdžius dailininkė.

,,Temas darbams padiktuoja pats gyvenimas, – sako Gema. – Aplinkui tiek daug įdomaus. Mano tėvų ir mano pačios gyvenimas, daugybė kelionių po pasaulį, senojo Vilniaus grožis – viskas įkvepia kūrybai. O kur dar aplinkinė gamta, kur šalies, kur gyvenu, grožis.

Vienas ir tas pats pamatytas vaizdas sukelia daugybę minčių, gali sukurti keletą skirtingų paveikslų. O kartais paveikslas gimsta mano mintyse ir tada tas mintis tarsi išsakau savo darbe. Mano darbai kupini išgyvenimų ir jausmų.”

 Menininkė kiekvieną temą mato ir perteikia savaip. Ji įsijaučia į gamtą, kurią vaizduoja, į gyvenimą žiūri savitu kampu, analizuoja ne tik spalvines gamas, tačiau ir pačią nuotaiką, būseną. Darbuose Gema ,,rašo” savo gyvenimo istoriją.

Kaip sako pati menininkė, galbūt ateityje jos darbai turėtų papasakoti ir jos šeimos istoriją. Kodėl gi ne?pix Žmogui įdomu ir iš pirmo žvilgsnio paprasti dalykai – valgymas, susėdus visai šeimai prie apvalaus stalo, pokalbis su draugais prie vyno taurės. Visus mus domina jaunystė ir senatvė. Visa tai Gema norėtų išsakyti savo būsimose drobėse. Ją domina gamta, ji vis ieško naujų technikų savo darbams.

,,Aš tikiu dailininko augimu, jo bandymais keistis, ieškoti, naudoti naujas technikas. Todėl ir mėgstu dirbti su aliejumi, akvarele, daryti monotipijas. Tai leidžia man įgyvendinti naujus sumanymus, atrasti nežinomus dalykus. Galiu savo idėjas išreikšti skirtingais būdais, – pasakoja apie savo kasdienybę dailininkė. – Man patinka būti savo studijoje ir čia tapyti. Mėgstu būti ir savo vasarnamyje Cape Cod, MA, mėgstu rūpintis savo sodu Dennisport, MA, ir ilgus pasivaikščiojimus pliažu. Kartais visai smagu ką nors pasigaminti, įsipilti taurę vyno ir kartu su šeima bei draugais ramiai pasikalbėti.”

Ką dailininkė ruošiasi papasakoti čikagiečiams?

,,Dėkoju Čiurlionio galerijai už suteiktą galimybę parodyti savo darbus čikagiečiams. Noriu jiems papasakoti savo tėvų, mūsų gimtinės ir mano gyvenimo istoriją. Ne visos mano istorijos linksmos, kaip ir pats gyvenimas, bet aš savo darbuose nemėgstu užsimerkti. Noriu papasakoti tikrą gyvenimo istoriją”, – atsisveikindama iki parodos atidarymo sakė dailininkė.

O mes lauksime susitikimo ne tik su dailininkės darbais, bet ir su pačia autore Gema DuobaPhillips, kuri atvyksta į parodos atidarymą. Parodos atidarymas Čiurlionio galerijoje vyks balandžio 15 d. 7:30 val. v. Negalintiems atvykti pranešame, kad retrospektyvinė Gemos paroda tęsis iki gegužės 13 d. Galerijos lankymo valandos – nuo 12 val. p. p. iki 7 val. v. kasdien, išskyrus antradienį ir trečiadienį.


pix