logo

23-iosios AABS konferencijos atidarymas ir kiti renginiai

AABS konferencija vyks University of Illinois at Chicago balandžio 26–28 d.

GIEDRIUS SUBAČIUS

Artėja dvimetė Baltijos šalių tyrimų pažangos asociacijos (AABS) konferencija, kuri po karštų diskusijų buvo paskirta Baltijos šalių ateičiai atvirame pasaulyje: „Globali Baltija: ateinantys dvidešimt metų’’.

Iki konferencijos atidarymo beliko savaitė kita. Kunkuliuoja darbai: nešiojam stalus ir kėdes, išpakuojam dėžes knygų, kaičiam kavą, atnarpliojam laidus, kepam sumuštinius, maišom šakočio tešlą, klojam lovas, drožiam pieštukus, piešiam rodykles ir žemėlapius bei šluojamės po kiemelį.

Sulauksim daug garbingų svečių: sueis, suvažiuos ir suskris apie 200 dalyvių iš maždaug 15 šalių. Per atidarymo iškilmes juos sveikins AABS prezidentas, University of Illinois at Chicago (UIC) dignitoriai, raštu – Čikagos meras ir Illinois valstijos gubernatorius. Iš karto po atidarymo vyksiančioje Baltijos šalių ambasadorių diskusijoje dalyvaus mūsų šalių ambasadoriai JAV: Žygimantas Pavilionis (Lietuva), Andrejs Pildegovičs (Latvija) ir Marina Kaljurand (Estija); taip pat Baltųjų rūmų atstovai iš Washington, DC: Benjamin Rhodes, JAV prezidento patarėjo strateginei komunikacijai ir kalbų rašymui padėjėjas, bei Elizabeth Sherwood-Randall, vyresnioji Europos reikalų direktorė (Nacionalinio saugumo taryba).

Kitaip sakant, mūsų svečius išskėstom rankom ir atvirom širdim pasitinka ne tik AABS, ne tik UIC, ne tik Čikagos meras su miestiečiais bei valstijos gubernatorius su valstijos gyventojais, bet ir oficialūs trijų Baltijos valstybių bei JAV valdžios atstovai.

Tokia Baltijos švente labai kviečiame pasidžiaugti ir čikagiečius, Čikagos apylinkių gyventojus, jų draugus ir pažįstamus, ir visus, kurie tik galės tuo metu atsirasti Čikagoje: prašome atvykti į konferencijos atidarymo iškilmes bei diskusijas. Balandžio 26 d., ketvirtadienį, konferencijos atidarymas (12–12:50 val. p. p.) ir plenarinis ambasadorių apskritas stalas (1:30–3 val. p. p.) vyks UIC Forumo patalpose (725 W. Roosevelt Rd., antras aukštas, G, H, I auditorija). Erdvi patalpa laukia Jūsų visų, įėjimas nieko nekainuos: dosni trijų ambasadų parama atveria duris visiems.

Tolesnės konferencijos sesijos vyks jau kitose patalpose – Student Center East (UIC), trečias aukštas (750 S. Halsted St.). Persikėlę į čia, į UIC Čikagoje širdį, per tris dienas galėsite išgirsti beveik 200 pranešimų ir diskusijų apie Baltijos šalis ir kultūras iš įvairiausių sričių: antropologijos, sociologijos, psichologijos, demografijos, istorijos ir atminties, politinių mokslų, estetikos ir kūrybos, literatūros, kalbotyros, tautinių mažumų, muzikologijos, verslo, teisės, aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos, komunikacijos, Baltijos studijų pažangos, lyčių studijų ir kt. Norintys dalyvauti (klausytis ir diskutuoti) šiuose – Student Center East vyksiančiuose renginiuose – turės arba būti užsiregistravę iš anksto, arba vietoje, prie registracijos stalelio, įsigyti vienos arba visų trijų dienų leidimus.

Tarp kitomis dienomis vyksiančių renginių išskirčiau tokius renginius: balandžio 27 dieną, penktadienį, JAV senatorius nuo Illinois valstijos Dick Durbin kalbės apie „Nesulaužomą JAV–Baltijos šalių partnerystę’’ (12:25–12:55 val. p. p.); profesorius iš Pizos universiteto (Italija) Pietro U. Dini skaitys paskaitą ,,Baltų lingvistikos preliudija: Baltų kalbos ir tautos Renesanso Europoje’’ (1–2 val. p.p.); vakare vyks Amerikos latvių vyrų choro (vad. Mara Varpa) bei „Dainavos” lietuvių vyrų ansamblio (vad. Darius Polikaitis) koncertas (7:30–9 val. v.). Balandžio 28 dieną, šeštadienį, Baltijos rašytojai Karl Jirgens, Daiva Markelis, Birutė Putrius Serota, Antanas Šileika skaitys savo kūrybą (2:40-4:10 val. p. p.), taip pat plenarinėje sesijoje kalbės Latvijos parlamento narys Vjačeslavs Dombrovskis „Ekonominė Latvijos krizė: sėkmės istorija?’’ (4:30–5:30 val. p. p.).

Detalesnė konferencijos programa, taip pat visų atvykstančių pranešėjų pranešimų santraukos jau paskelbtos mūsų konferencijos tinklalapyje (žr.: http://depts.washington. edu/aabs/), tad su konferencijos turiniu galima gana smulkiai susipažinti dar gerokai prieš konferencijos atidarymą.

Labai viliamės, kad turininga ir įvairialypė AABS konferencijos programa suteiks daug impulsų mąstyti naujai apie Baltijos šalis ir jų kultūras pasaulyje. Laukiame ir Jūsų – mūsų pavasariškai pasišluotame UIC kiemelyje.

Giedrius Subačius – organizacinio AABS 23-čiosios konferencijos komiteto pirmininkas.

logo