KAIP KALBAME IR RAŠOME
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ
aurelijat@yahoo.comTelevizinės aistros

Atsiliepdama į Donato Janutos klausimą (šauksmą?!) „Kur dingo Aurelija?” (,,Draugas”, 2010 m. balandžio 8 d.) skubu brūkštelti ir aš keletą žodelių televizijos ir televizoriaus tema, nors, manau, kad puikiai televizinę „bylą” išsprendė ,,Draugo” redakcija, pateikusi abiejų žodžių reikšmes ir skirtumus. Prisipažinsiu, apie televizoriaus ir televizijos vartoseną jau buvau klausta ne kartą, dažniausiai taip: kodėl lietuviai vartoja žodį televizorius, o ne televizija? Iš pradžių suglumdavau, nes iš tiesų lietuvių kalboje vartojami abu žodžiai, tik skirtingomis reikšmėmis. Tačiau kelintą kartą paklausta, supratau, ne tik kur čia šuo pakastas, bet ir kokios „televizinės” aistros čia verda.

,,Drauge” užvirusios televizinės painiavos kaltininke turbūt įvardyčiau anglų kalbą. Tad nuo jos ir pradėkime. Angliškai žodžiu television dažniausiai nusakome ne tik tai, ką matome per televizorių (sic!), bet šiuo žodžiu pavadiname ir daiktą, per kurį televizija (sic!) transliuojama (rodoma). Tą „dėžutę” (ar net visą „dėžę”), per kurią matome televiziją, angliškai dar galima pavadinti television set, television receiving set ar television receiver (tokius įvardijimus man pateikia „Mirriam Webster” ir „Oxford” anglų kalbos žodynai). Taigi, kaip matome, angliškai ir „dėžutė”, ir vaizdai, kuriuos per ją matome, vadinami tuo pačiu žodžiu television. O jei kalbėtume visai atvirai, prisipažinkime, kad dažniausiai angliškai viską tiesiog pavadiname TV ir jokių painiavų nekyla.

Lietuvių kalboje, kaip jau ,,Draugo” redakcija gražiai paaiškino, vartojami du žodžiai mano minėtoms sąvokoms reikšti. „Dėžutę”, per kurią žiūrime televiziją (sic!), vadiname televizoriumi (televizijos imtuvu (aparatu), palyginkite dar radijo imtuvas ir angl. television receiver ar radio receiver). Tuo tarpu vaizdų perdavimą per atstumą laidais ar radijo ryšiais, kitaip tariant, tai, ką matome toje „dėžutėje”, vadiname televizija.

Gudrus skaitytojas man gali tuoj paprieštarauti: jeigu radijo imtuvą vadiname radiju (juk sakome, „įjunk radiją”), tai kodėl televizijos imtuvas – ne televizija, o televizorius? Prisipažinsiu, nežinau. Bet turbūt vėl bus kaltos kitos kalbos. Štai, pavyzdžiui, prancūziškai televizijos imtuvas vadinamas televiseur (t. y. kaip lietuviškasis televizorius, plg. televizija prancūziškai – television), rusiškai – televizor, vokiškai – Fernseher, Fernsehapparat ar Fernsehgeraet, latviškai – televizors, tuo tarpu itališkai televizorius – televisione, ispaniškai – television, lenkiškai – telewizja. Tik iš šių kelių pavyzdžių matyti, kad kai kurios kalbos, kaip ir anglų, vartoja televiziją ir „dėžutei”, ir vaizdams pavadinti, kitos – turi atskirus žodžius.

Netyriau televizoriaus atėjimo kelio į lietuvių kalbą, tačiau, spėčiau, kad jis pasiskolintas iš prancūzų kalbos (galbūt per kalbą tarpininkę). Bet galiu ir klysti. Žinau, jog daugumai televizorius turbūt ir liks svetimas, nevartojamas žodis, juk bet kokius kalbinius įpročius pakeisti gana sunku. Tačiau juk vartojame su ta pačia priesaga sudarytus žodžius direktorius, inspektorius, korektorius, kolektorius ar kiek kitaip kirčiuojamus, bet taip pat sudarytus kalendorius, sekretorius ar inventorius? Tad ir televizorius, tik dar vienas -orius. Nelietuviškas, bet ką padarysi, atitikmens jam nesukūrėme.

Tikiuosi, kad pavyko kiek apmalšinti „televizines aistras”, ar tik dar labiau jas pakursčiau?