balts

Praėjusiais metais JAV–Baltijos fondo ,,Metų verslininko“ apdovanojimą gavęs 
Lietuvos krepšininkas, verslininkas Šarūnas Marčiulionis. Iš US-Baltic Foundation archyvų


Į pokylį vėl kviečia JAV–Baltijos fondas

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Gegužės 8 d. Washington, DC rengiamas jau tradiciniu tapęs JAV– Baltijos fondo (U.S.–Baltic Foundation) pokylis, skirtas Baltijos šalių nepriklausomybės 20 metų jubiliejui paminėti. Šių metų iškilmingo pokylio garbės svečias – Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Andrius Kubilius, kuriam bus įteiktas Fondo skiriamas Baltijos valstybės valdymo meno apdovanojimas (Baltic Statesmanship Award). A. Kubiliaus nuopelnų svarbą Lietuvai (veikla Sąjūdyje, Seime, tarnyba parlamentinėse organizacijose, dešimtosios LR vyriausybės vadovo veikla) rodo ministrui pirmininkui jau įteikti Lietuvos nepriklausomybės medalis ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius.

JAV–Baltijos fondo šventinio pokylio metu garbingais žymenimis bus apdovanotos net 4 lietuviškos organizacijos ar asmenys. Humanitarinis apdovanojimas (Humanitarian Award) šiais metais bus įteiktas Šv. Kazimiero seserų kongregacijai už jų nuopelnus švietimo, socialinio teisingumo veikloje, taip pat už jų ilgalaikę dvasinę ir materialinę paramą Lietuvos moterims. Kazimieriečių veikla Lietuvoje – labai šakota: tai ir parama istorinių paminklų atstatymui, dvasinio atsinaujinimo centro įkūrimas, darbas katalikiškose mokyklose, pagalba moterų tobulinimosi programose.

1907 metais Scranton miestelyje, Pennsylvania valstijoje Marijos Kaupaitės įkurtas Šv. Kazimiero seserų vienuolynas nuo pat savo įkūrimo pradžios rūpinosi pirmųjų lietuvių emigrantų Amerikoje dvasinio ir religinio gyvenimo skatinimu. Per visus 103 kazimieriečių veiklos metus seselės pasklido po visą pasaulį. Jos vyko visur, kur tik kūrėsi lietuvių išeivių bendruomenės: nuo mažų kalnakasių miestelių Pennsylvania valstijoje, ūkių Nebraska valstijoje iki gausėjančių miesto bendruomenių Philadelphia, Los Angeles, Cleveland miestuose. Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1991 m., kazimierietės buvo vienos iš pirmųjų, suteikusios pagalbą Lietuvai. JAV fondų dėka jos įkūrė Pažaislio fondą, skirtą atstatyti puikiam baroko architektūriniam ansambliui. Kazimierietės prisijungė prie A.P.P.L.E. veiklos, dėstydamos katalikiškose gimnazijose Lietuvoje, rengė 4 savaičių kursus įvairiomis temomis (apie dvasingumą, žmogaus vystymąsi, religinį švietimą, archyvų išsaugojimą ir kt.). Šiandien kazimierietės ir toliau vadovaujasi vienuolyno įkūrėjos Marijos Kaupaitės nuostatomis – su meile ir dosnumu atsiliepti į šių dienų iššūkius.

Korporacijos (bendrovės) apdovanojimą (Corporate Citizen Award) šiemet JAV–Baltijos fondas paskyrė įmonių grupei „Vičiūnai”. Greitai išaugusi bendrovė šiandien Lietuvoje, Rusijoje ir Estijoje turi 6 gamyklas, o „Vičiūnų” grupei priklauso net 35 įmonės.

Metų verslininko apdovanojimas (Entrepreneur of the Year) per šventinį pokylį bus įteiktas lietuviui Ilja Laurs, įmonės „GetJar” įkūrėjui ir vadovui. Ilja Laurs yra vienas iš daugiausiai mobiliųjų technologijų srityje nuveikusių lietuvių, patekęs į 2009 metų „Informa Telecoms and Media” sudarytą įtakingiausių, su mobiliosiomis technologijomis dirbančių žmonių 40tuką.

Baltijos vardo tobulinimo (Baltic Image Enhancement) apdovanojimas šiemet skirtas tarptautinės šlovės Estijos kompozitoriui Arvo Pärt. Pärt muzikos išskirtinis braižas – tintinnabuli technika, kurią sukūrė pats kompozitorius. Tintinnabuli technikos dėka Pärt muzika primena varpų skambesį. Žymiausiuose estų kompozitoriaus kūriniuose neretai galima atpažinti grigališkojo choralo ir sakralinio polifoninio giedojimo motyvus. Paskutinio Arvo Pärt kūrinio Simfonija nr. 4 ,,Los Angeles” premjera įvyko 2009 metų sausio 10 d. Los Angeles mieste.

Amerikos įmonių grupės apdovanojimas (American Corporate Citizenship Award) šiemet paskirtas Computer Sciences Corporation (CSC), kurią 1959 m. įkūrė Roy Nutt ir Fletcher Jones. Šiandien CSC yra viena žinomiausių internetines technologijas vystančių įmonių, įdarbinusi apie 90,000 žmonių beveik 80 šalių. CSC Baltic Lietuvoje veiklą pradėjo 2008 metais. Organizacija prisideda prie labdaringos veiklos Baltijos šalyse, pvz., 2009 metais įmonė surengė labdaros akciją, skirtą padėti Pabradės vaikų namams, taip pat ragino būti kraujo donorais, taip siekiant padėti Nacionaliniam kraujo centrui.

Kiekvienais metais JAV–Baltijos fondas pokylį rengia siekdamas pagerbti politikoje, kultūrinėje ar humanitarinėje, labdaros veikloje pasižymėjusius žmones/organizacijas, kurie savo veikla prisidėjo prie Baltijos regiono vystymosi, plėtros ir garsino Baltijos šalis tarptautiniu lygmeniu. JAV–Baltijos fondo apdovanojimo žymenis yra gavę Estijos prezidentai Toomas Hendrik ir Lennart Meri, Latvijos prezidentai Valdis Zatlers ir Vaira VykėFreiberga, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, buvusi JAV Valstybės sekretorė Madeleine Albright, Nacionalinio saugumo patarėjas Zbigniew Brzezinski, filantropas Winthrop Rockefeller ir kiti.

JAV–Baltijos fondas – tai organizacija, kuri vienija visus Estijos, Latvijos ir Lietuvos draugus Amerikoje, įgyvendina programas, skirtas sustiprinti laisvosios rinkos ekonomiką ir demokratijos sklaidą Baltijos šalyse. Fondas taip pat stengiasi kaip įmanoma plačiau skleisti informaciją apie Baltijos šalis Amerikos piliečiams, įgyvendindamas įvairias viešųjų ryšių programas.

Iškilmingas pokylis ir tylusis aukcionas įvyks gegužės 8 d., 6:30 v. v. Renaissance Mayflower Hotel, 1127 Connecticut Ave., NW Washington, DC 20036.