valincius

Dr. Gintaras Valinčius.


Dr. G. Valinčius:
geriausi Lietuvos mokslininkai ir mokslo centrai lauks išeivijos lietuvių

JURGA BUZYTÈ
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos mokslo taryba jau šeštuosius metus plėtoja iniciatyvą, siekiančią sukurti patrauklią kūrybinės veiklos terpę jaunimo akademinei veiklai Lietuvoje ir skatinančią jaunus žmones pažinti mokslininko profesiją, domėtis moksliniais tyrinėjimais ir įsilieti į mokslo pasaulį dirbant kartu su geriausiomis mokslininkų grupėmis.

Kaip ir kiekvieną pavasarį, netrukus bus skelbiamas studentų, norinčių vasaros laikotarpį skirti moksliniam darbui, mokslinei praktikai, konkursas. Šiais metais ypatingas dėmesys skiriamas studijuojantiesiems užsienyje. Jie kviečiami atvykti į Lietuvos mokslo institucijas bei centrus ir dirbti su pasaulyje pripažintais Lietuvos mokslininkais.

Neabejotinai sėkmingą ir pelniusį daugelio studentų bei mokslininkų, vadovaujančių studentų moksliniams darbams, sumanymą dar 2003aisiais metais Lietuvoje ėmėsi „auginti” dr. Gintaras Valinčius, buvęs tuo metu Lietuvos mokslo tarybos narys, Biochemijos instituto Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyriaus vedėjas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas.

„Be jokios abejonės, naujas žinias ir mokslą kuria ribotas žmonių skaičius. Tad šiuo metu Lietuva, kaip nedidelių finansinių išteklių valstybė, negali tikėtis, jog kvalifikuoti, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą gebantys vykdyti tyrėjai atvyks į šalį iš kitų valstybių. Priešingai, vis stiprėjanti mokslinių ir technologinių žinių skvarba į įvairiausias ekonomikos šakas sukuria didėjantį talentų poreikį Lietuvą supančiose kaimyninėse šalyse bei visoje Europos Sąjungoje. Europa tampa judresnė, netrukus sulauksime laiko, kai nebus didelio skirtumo, kur studijuoti, gyventi ir dirbti. Todėl kritiškai svarbu, kad Lietuva šiuose sparčiai vykstančiuose Europos procesuose neprarastų savo talentų. Jaunosios kartos ugdymas yra pačios jaunos valstybės reikalas”, – sako mokslininkas.

G. Valinčius yra tvirtai įsitikinęs, kad neprarasti savo talentingų jaunų žmonių Lietuva gali tik išmintingai reaguodama į vis didėjantį konkurencinį spaudimą, atsirandantį dėl didėjančio talentų poreikio. Lietuvai Europos mokslo infrastruktūros plėtros strategijos forume atstovaujantis daktaras mano, jog padėtis keičiasi. Pasak G. Valinčiaus, Lietuvos universitetai modernėja, formuojasi stiprios mokslo grupės ir centrai, visuomenėje auga supratimas, jog modernios valstybės ateitis neatsiejama nuo moksliniais tyrimais ir žiniomis pagrįstos ekonomikos įsitvirtinimo šalies ūkyje.

„Šioje padėtyje reikia suprasti, jog mūsų šalis nepajėgs varžytis su didžiosiomis Europos valstybėmis, juolab su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, dėl brangių laboratorijų bei didelių investicijų reikalaujančios stambios mokslinių tyrimų infrastruktūros. Tačiau Lietuva gali sukurti tyrimams patrauklios šalies įvaizdį, formuodama ir puoselėdama atviros kūrybinės laisvės aplinką. Dažnai tai galima padaryti palyginti nebrangiomis priemonėmis, sukuriant skaidriais principais veikiančias paramos moksliniams tyrimams programas. Viena tokių – Lietuvos mokslo tarybos vykdomas ‘Studentų mokslinės veiklos skatinimo projektas’.’’

Šio projekto mintis gimė projekto iniciatoriui dr. G. Valinčiui 2002-aisiais grįžus iš JAV. Jis ilgai dirbo Nacionaliniame standartų ir technologijų institute (NIST) ir iš arti matė, kaip tokio pobūdžio studentų mokslinių tyrimų veikla yra skatinama JAV.

„NIST yra federalinė laboratorija, kurioje nevyksta studijos. Todėl šioje mokslo įstaigoje paprastai studentų nėra. Tačiau vasarą ją užplūsta studentai iš daugelio JAV universitetų ir kolegijų. Gaudami paramą iš Nacionalinio mokslo fondo (NSF), studentai mielai dalyvauja patyrusių mokslininkų atliekamuose tyrimuose. Ši programa paskatino ne vieną studentą pasirinkti mokslininko kelią. Amerikietiškas pavyzdys užkrėtė, ir Lietuvos mokslo taryba 2005 metais panašų projektą pradėjo įgyvendinti Lietuvoje. Šį sumanymą parėmė ir Lietuvos studentų organizacijos bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Ir štai per kelerius metus projektas subrendo: šiuo metu jis vykdomas ES paramos lėšomis, per penkerius metus jame dalyvavo daugiau nei tūkstantis studentų. Projekto populiarumą liudija ir tai, jog norėjusių jame dalyvauti studentų skaičius buvo penkis kartus didesnis nei mokslinės praktikos finansuojamų vietų skaičius. Pastaraisiais metais turėjome ir lietuvių studentų, mokslinės vasaros praktikos atvykusių į Lietuvą iš įvairių Anglijos, Danijos, Vokietijos universitetų, Stokholmo aukštosios mokyklos. Toks susidomėjimas džiugina ir skatina judėti pirmyn”, – pasakoja dr. G. Valinčius.

Šiais metais projektas į vasaros studentų mokslinę praktiką vėl pakvies 150 jaunų žmonių, kurie savo ateitį sieja su moksliniais tyrimais. Kaip ir ankstesniais metais, studentų mokslinėje praktikoje galės dalyvauti Lietuvos universitetų ir kolegijų bakalauro ir magistro pakopų studentai bei studentai iš kitų ES šalių ir už ES ribų.

„Ypač džiaugiamės pagaliau galėdami pakviesti projekte dalyvauti ir išeivijos lietuvius, besidominčius mokslininko karjera ir moksliniais tyrimais. Tikimės, jog atvykti į Lietuvą ir 2 mėnesius vasarą padirbėti geriausiose Lietuvos mokslinėse laboratorijose, geriausių mokslininkų kolektyvuose, bus labai patraukli mintis JAV studijuojantiems lietuvių studentams”, – mano projekto autorius.
 
Vasaros praktikos laikotarpiu 9 savaičių trukmės moksliniam darbui, kaip ir ankstesniais metais, studentui bus skiriama 2,080 Lt stipendija, o atvykstantiems iš kitų šalių gali būti atlyginamas iš dalies ar visos kelionės ir gyvenamosios vietos išlaidos.

Rinktis mokslinės praktikos vietas interaktyvioje projekto svetainėje www.smpraktika.lt studentai galės įpusėjus balandžiui, pasibaigus šiuo metu vykstančiam praktikos vadovų atrankos konkursui. Studentai turi registruotis projekto svetainėje ir teikti paraiškas pačių pasirinktajam vadovui. Vadovų sąrašas bei darbo temos bus paskelbtos balandžio 15 d.

Visus susidomėjusius projekto įgyvendinimo grupė kviečia apsilankyti interneto svetainėje www. smpraktika.lt, o kilus klausimų, drąsiai rašyti laiškus el. paštu: info@smpraktika.ltmoks
Mokslinė praktika Biotechnologijos institute.

moks

Mokslinė praktika VU lazerių centre.