UICsla

Pirmoje eilėje iš k.: Aivaras Pranskaitis, Tadas Stonkus, Daiva Litvinskaitė, Aurelija Tamošiūnaitė, Alina Zaukaitė, Tadas Saudargas, Paulius Vertelka, Gintarė Viršinskaitė. Antroje eilėje iš k: Gintas Vasiliauskas ir Ramūnas Rolius.

Studentai apie studijas kitiems

Balandžio 18 dieną, 10 val. r. Pasaulio lietuvių centro Bočių menėje Lietuvių studentų asociacija UIC surengė seminarąforumą apie aukštojo mokslo studijas universitetuose ir vietiniuose koledžuose. Seminaro idėja kilo asociacijos prezidentui Tadui Stonkui, nes, jo teigimu, daugelis tėvų ir gimnazijų moksleivių dažnai nežino, kaip ir kur ieškoti stipendijų, kiek kainuoja mokslas, kaip susirinkti reikiamus kreditus, kur vertingiau mokytis: „community college” ar universitete.

Seminaro pradžioje PLB Lituanistikos katedros UIC doktorantės Daiva Litvinskaitė ir Aurelija Tamošiūnaitė pristatė katedrą: jos trumpą istoriją, paskirtį, tikslus. Litvinskaitė išsamiau pakalbėjo apie katedros siūlomus kursus ir kokie galėtų būti jų privalumai. Būsimiems studentams bei jų tėveliams buvo priminta galimybė ateiti į katedrą išsilaikyti vadinamąjį „placement test”, kuriuo nustatomas lietuvių kalbos mokėjimo lygis. Dažnai puikiai lietuviškai kalbantiems studentams, išsilaikius šį testą, įskaitomas universitete privalomas užsienio kalbos mokėjimas. Taip pat buvo pristatyti anglų kalba dėstomi lietuvių kultūros bei literatūros kursai bei lietuvių kalba dėstomas lietuvių kalbos struktūros kursas. Jame galima pasitobulinti rašytinės lietuvių kalbos žinias.

Asociacijos prezidentas Stonkus išsamiau pakalbėjo apie tai, kaip galima susirinkti reikiamus kreditus dar besimokant gimnazijoje. Jo teigimu, jau 9 klasėje galima pradėti imti tokias pamokas, už kurias vėliau surinkti kreditai bus užskaityti universitete. Taip, jo teigimu, galima sutaupyti daug laiko ir, svarbiausia, pinigų. Tadas taip pat papasakojo apie tai, kaip studijuojant universitete galima gyventi nemokamai. Viena iš tokių galimybių galima įsidarbinus „Resident Assistant”, kita – dirbant „Peer Mentor”.

Alina Zaukaitė, UIC finansinės apskaitos specialybės studentė, išsamiau pristatė aukštojo mokslo finansavimo galimybes. Visiems būsimiems bakalaurams ji patarė būtinai pildyti FAFSA formas. Jos teigimu, finansavimas gali būti trejopas: tai gali būti stipendijos (tiek valstybinės, tiek privačios), paskolos (tiek subsidijuotos, tiek nesubsidijuotos) bei „work-study” pobūdžio parama. Alina pirmiausia mokėsi „community college”, vėliau persivedė į universitetą. Tai, jos teigimu, padėjo jai sutaupyti nemažai pinigų. Kita vertus, Tadas teigė, jog ėjimas tiesiai į universitetą turi ir savų privalumų: taip dažniau užmezgami reikiami ryšiai, pažintys, geriau susipažįstama su aplinka, vėliau tai palengvina studijas ir netgi stojimą į pasirinktą specialybę.

Susirinkę klausytojai daugiausia domėjosi studijų kaina, kada geriausia pateikti paraiškas paramai gauti, koks vidurkis reikalingas stojant į aukštąją mokyklą bei kaip gauti paramą mokantis magistro programose. Susirinkusieji turėjo galimybę paklausti asmeninių klausimų apie konkrečias specialybes, nes be pranešėjų seminare dalyvavo ir kiti asociacijos nariai, besimokantys įvairių specialybių. Seminaras-forumas buvo filmuojamas, tad tie, kurie negalėjo ateiti pasiklausyti pranešimų, turės galimybę forumą peržiūrėti internete.

LSA info