vaidi

Aktorė Olita Dautartaitė. Jono Kuprio nuotraukos

,,Draugas” pakvietė į kultūrinę popietę


Nedidelė Lietuvių dailės muziejaus galerijos salė Pasaulio lietuvių centre sekmadienį, balandžio 18 d., vos sutalpino visus atvykusius į kultūrinę popietę. Pirmoje dalyje žiūrovai matė monospektaklį ,,Bona Sforca. Atsisveikinimas” (pjesės autorė Liucija Armonaitė, režisierius Gytis Padegimas), kurį mums parodė aktorė Olita Dautartaitė.

Tai pjesė apie iškilią Renesanso epochos moterį, tragiško likimo asmenybę – Lietuvos didžiąją kunigaikštienę ir Lenkijos karalienę Boną Sforcą (1494–1557). Italė, kilusi iš garsios ir galingos kunigaikščių Medičių giminės – Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo žmona, Žygimanto Augusto motina – daug nusipelnė Lietuvai, stiprindama ir garsindama Jogailaičių dinastiją, skleisdama Lietuvoje Renesanso kultūrą, meną, mokslą.

Žiūrovus jaudino O. Dautartaitės vaidinama Bona ne tik kaip sumani, ryžtinga politikė. Susirinkusieji pamatė ir tragiško likimo asmenybę bei sūnaus meilės laukiančią moti ną.

 Antroje popietės dalyje buvo pagerbta poetė Liūnė Sutema. Pristačiusi kompaktinę plokštelę ,,Tebūnie”, kurioje įrašyti L. Sutemos eilėraščiai, ir keletą jų perskaičiusi aktorė O. Dautartaitė pakvietė poetę į sceną. Graudi akimirka – gėlės poetei, ašaros jos akyse, padėka aktorei, klausytojų plojimai.

Popietę organizavo dienraštis ,,Draugas”.

,,Draugo” info

vaidi

vaidi

vaidi

vaidi

Rengėja Marija Remienė, poetė Liūnė Sutema ir aktorė Olita Dautartaitė popietei pasibaigus.