Trio

,,Trio Cavatina”: Priscilla Lee, Ieva Jokubavičiūtė ir Harumi Rhodes www.triocavatina.com

Lietuvos pianistė – Puerto Rike

JOLITA KAVALIŪNAITĖ.  
 
Šių metų kovo 27 d. Ieva Jokubavičiūtė su savo „Trio Cavatina” koncertavo „Pro Arte naujųjų virtuozų” serijoje „Centro de Bellas Artes” salėje, San Juan, Puerto Rike.

Šis žymusis trio pradėjo koncertą romantiniu Fanny Mendelssohn „Trio D-moll Op. 11”, kurio pirmoji dalis „Allegro molto vivace” pasižymi gražia stygų melodija; antroji „Andante expressivo” – romantiška nuotaika; trečioji – „Lied allegretto” – primena jos brolio „Dainas be žodžių” ir baigė vengriško charakterio „Allegro moderato”. Po to trio atliko modernųjį Richard Danielpour kūrinį, įkvėptą Pablo Picasso kūrinio „The Faces of Guernica”. Muzikantės galingai perteikė Guernica miesto žmonių, išgyvenusių Ispanijos civilinį karą, neišsakomą kančią per nejaukius akordus, jų riksmus – per staigius perėjimus, o iš sielos gelmių kylančius skundus – žemomis gaidomis. Baigė programą su Felix Mendelssohn „Trio num. 1 D-moll”, kuris reikalauja puikių techninių sugebėjimų. Jame harmoningai susijungia klasikinis santūrumas su romantine aistra. Atlikėjos įsijautė į visų dalių nuotaikas: gyvojo „Molto allegro y agitato”; lyrinio „Andante con moto tranquillo”, žaismingojo „Scherzo: leggiero y vivace” ir audringojo „Finale: allegro assai apppassionato”. Jų puikios romantikų sesers ir brolio Mendelssohn ir moderniojo Danielpour interpretacijos sukėlė audringus plojimus, vis kvietusius jaunąsias virtuozes į sceną.

lieva„Trio Cavatina” narės – pianistė Ieva Jokubavičiūtė, violenčelininkė Priscilla Lee ir smuikininkė Harumi Rhodes – savo kamerinę grupę sukūrė 2005 m. per Marlboro muzikos festivalį, tobulinosi žymioje Naujosios Anglijos konservatorijoje. 2009 m. laimėjęs Naumburgo kamerinės muzikos konkursą, trio koncertavo Carnegie Hall (Weill salėje), kur pirmą kartą atliko Richard Danielpour veikalą „The Faces of Guernica”, parašytą šiam trio.

Tais metais trio taip pat koncertavo San Francisco (Herbst Theatre) ir Philadelphia, kur išsiskyrė kaip vienas iš jauniausiųjų ansamblių, atlikusių programą Philadelphia kamerinės muzikos draugijos serijoje.

Be klasikinės ir romantinės muzikos, muzikantės įtraukia į savo repertuarą ir šių dienų kompozitorių, tarp jų Richard Danielpour, David Ludwig ir Leon Kurchner kūrinius.

Su kiekvienu koncertu „Trio Cavatina” įsitvirtina kaip vienas iš šių dienų geriausių kamerinės muzikos ansamblių. Muzikos kritikai džiaugiasi jo ,,malonia ir švelnia” („The Star Democrat”, Eastern Shore); „turtinga ir lyriška” („The Herald Tribune”); „stipria ir jautria” („The Herald Tribune”, Sarasota, FL); „rafinuota ir puikia” (Eastern Shore) muzika.

Ieva nuo mažens buvo apsupta muzikos. Jos šeimoje skambėjo daina, girdėjosi visokių instrumentų melodijos. Jai gilų įspūdį padarė dar sovietiniais laikais girdėtas Sviatoslav Richter rečitalis. Jaunutė Ieva pajuto nuostabią nuotaiką salėje, kurią apšvietė vien tik lempa, pastatyta ant pianino.

Ši „gilaus emocinio atsidavimo plačiam repertuarui” („The Wall Street Journal”) pianistė koncertuoja JAV, Europoje ir Pietų Amerikoje. Debiutavo su Čikagos orkestru ir su Brazilijos orkestru Rio de Janeiro, vadovaujamu maestro Ligia Amadio. Pianistė yra įrašiusi ,,Labor Records”: „Music of Tribute. Berg”, skirtą pažymėti 125 metus nuo kompozitoriaus gimimo. „The New York Times” rašo: „žavinga” plokštelė, parodanti „valdingos technikos, rafinuoto temperamento ir įtikinančios įžvalgos menininkę”.


trio