simo
Marytė ir Jonas Šimoniai drauge jau daugelį metų.

Jonui Šimoniui – 100 metų


ONUTĖ RADZEVIČIENĖ

Praeitą pavasarį lankantis saulėtoje California teko garbė susitikti ir susipažinti su nuostabia lietuvių pora Maryte ir Jonu Šimoniais. Šių metų gegužės 1 d. Jonas Šimonis švęs garbingą 100 metų jubiliejų. Nelengvas, bet labai įdomus ir spalvingas buvo Jono gyvenimo kelias.
Jonas Šimonis gimė 1912 m. gegužės 1 d. Vilniuje. Jis buvo jauniausias šeimoje, kurioje augo penki vaikai. Šešerių metų Jonukas liko našlaitis, nes tėvelis buvo suimtas vokiečių, apkaltinus jį komunistų šnipu, kankintas ir nuo žaizdų greitai mirė. Lenkams užėmus Vilnių mama su trimis vaikais persikėlė gyventi į Rūdiškes (30 km nuo Vilniaus), kur įsidarbino benamių prieglaudoje namų šeimininke.

1924 m. Jonas buvo priimtas į ,,Vaikelio Jėzaus draugijos” prieglaudą Kaune, Vilijampolėje, kurioje jau gyveno ir mokėsi du jo broliai. Prieglaudoje veikė bendro lavinimo vidurinė mokykla, o taip pat metalo ir medžio apdirbimo amatų mokykla. Jonas išmoko kalvystės amato, o taip pat apdirbti metalą ne tik rankomis, bet ir mašinomis. Vienas iš įdomiausių jam darbų buvo padaryti arklio pasagas bei vinis ir jas prikalti prie arklio kanopų. Gyvendamas prieglaudoje vakarais lankė Pavasario komercinę gimnaziją suaugusiems. 1930 m., gavęs Švietimo ministerijos stipendiją, išvyko studijuoti į Čekoslovakiją, į Aukštesniąją technikos mokyklą. Atvykęs į Čekoslovakiją, Jonas per du mėnesius išmoko čekų kalbą, kas leido sėkmingai užbaigti mokslus. Studijų metu Jonas savo laisvalaikį bei atostogas leisdavo automobilių gamykloje ,,Škoda” bei kitose gamyklose, kas dar pagilino jo žinias.

Grįžęs iš Čekoslovakijos buvo paskirtas į Šiaulių amatų mokyklą, kur dėstė metalo apdirbimo technologiją, gaminių kainų apskaičiavimą, metalurgiją. 1934 m. perkeltas į Panevėžio amatų mokyklą, kurioje mokė ne tik metalo apdirbimo rankomis bei įvairiomis staklėmis, bet ir metalo suvirinimo dujomis bei elektra, išleido knygelę ,,Rankinis ir mechaninis metalo apdirbimas”. Dirbdamas Panevėžyje buvo aktyvus šaulys, skautas draugininkas. Jis taip pat buvo Panevėžio kūno kultūros rūmų Panevėžio apskrities vadovybės narys. 1938 m. Jonas buvo paaukštintas vyresniuoju mokytoju ir perkeltas į Alytų, į naujai steigiamą Amatų mokyklą. Alytuje Jonas taip pat buvo aktyvus šaulys, daug sportavo, ypač mėgo tenisą. Šaulių sporto klube sutiko savo meilę Marytę Bardzilauskaitę, kuri taip pat buvo šaulė. 1940 m. vasario 3 d. Alytaus bažnyčioje jie susituokė. (Šiais metais pora atšventė savo 72ąsias vedybinio gyvenimo metines gražiame Santa Barbara restorane, džiaugdamiesi buvimu kartu).

Jauna pora neilgai džiaugėsi povestuvine laime, nes Lietuva buvo sovietų okupuota, prasidėjo suėmimai, trėmimai į Sibirą (Jono brolis Karolis buvo ištremtas į Sibirą). Po metų prasidėjo karas, ir Jonas buvo išsiųstas į Jurbarką steigti Amatų mokyklą vokiečių okupuotame krašte. Būdamas ir direktorius, ir mokytojas Jonas daug prisidėjo gelbėdamas jaunimą nuo išvežimo priverstiniams darbams į Vokietiją.

1944 m., artėjant Rytų frontui, Šimonių šeima pasitraukė į Vokietiją, į Semftenberg. Teko išgyventi didelius sunkumus, kęsti badą, dirbti ilgas valandas alinantį darbą.

Karui pasibaigus Šimoniai persikėle į Wiesbaden pabėgėlių stovyklą. Čia Jonas drauge su kitais inžinieriais suorganizavo Amatų mokyklos kursus, šeima aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje, nes stovykloje buvo nemažai pabėgėlių iš Lietuvos. Šioje stovykloje jiems gimė duktė Jonė Daiva, praturtinusi jų gyvenimą.

Galvodama apie ateitį, šeima pasirinko Ameriką. 1948 m. gavo leidimą įvažiavimui į šią šalį. Kadangi Jono vyriausioji sesutė gyveno Santa Barbara, California, Jonas su žmona ir 2jų metų dukrele išsilaipino New York uoste ir toliau tęsė kelionę traukiniu į Vakarus. Plaukiant laivu jų šeima susidomėjo ,,Life” žurnalo fotografas ir daug jų nuotraukų bei šeimos gyvenimo aprašymų buvo išspausdinti ,,Life” žurnale. Net ir po keleto metų žurnalistai atvykdavo pasidomėti, kaip sekasi šiai jaunai šeimai svetimoje šalyje.

Gyvenimo pradžia Amerikoje buvo nelengva. Nepaisant, kad Jonas buvo inžinierius, praėjo beveik du metai, kol jis išmoko kalbą, dirbdamas įvairius darbus baigė inžinierių kursus mašininės gamybos srityje ir pagaliau gavo darbą, artimą jo specialybei. 1951 m. šeima susilaukė dar vienos dukrelės – Vitos Rasos. Jonas dirbo inžinieriumi projektuotoju Santa Barbara ,,Borden” chemijos įmonėje, ,,Raytheon Electronics” ir ,,Delco Electronics”, kurios priklausė ,,General Motors Corporation” bei kitose gamyklose. J. Šimonis dalyvavo kuriant JAV karinės ir kosminės erdvės tyrimo projektus, konstruojant kosminį aparatą ,,Lunar Roving Vehicle” (,,Mėnulio automobilį”), kuris nusileido ant mėnulio 1969 m.

Savo prisiminimuose apie savo vaikystę ir tėvelį dukra Daiva ŠimonytėMiller pasakoja, kad tai buvo puikus tėvelis. Tėvai auklėjo abi dukras lietuviška dvasia, šeimoje bendravo tik lietuviškai, šventė visas šventes. Jie sunkiai dirbo, atsisakydami savo malonumų, padėdami giminėms Lietuvoje ir taip pat dukroms, už ką jos labai dėkingos. Kadangi Santa Barbara nebuvo lietuvių bendruomenės, Vasario 16ąją, Kalėdų ir kitas šventes švęsti vykdavo į Los Angeles, kur galėjo pabūti lietuvių draugų būryje. Šeima aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės gyvenime, prisidėjo prie JAV akių gydytojų paramos Lietuvai. Jų namuose visuomet užtekdavo vietos naujai atvykusiems lietuviams. Čia jie būdavo apsupti meile ir rūpesčiu. Mama buvo Los Angeles BALF’o atstovė Santa Barbara, abi dukros buvo skautės, Daiva – skautė akademikė. Dukros lankė katalikiškas mokyklas, papildomai lankė muzikos ir baleto pamokas. Atostogų metu tėveliai veždavo ne tik į skautų stovyklas, bet ir visi kartu stovyklaudavo su palapinėmis atostogų metu. Tėvelis labai mėgo jūrą, išmokė abi dukras plaukti. Tėveliai žaidė lauko tenisą, mėgo šokti, dainuoti lietuviškas dainas. Jos visuomet skambėjo ir Šimonių namuose: ir plaunant indus, ir kelionėse. Jonas ir dabar mėgsta dainuoti. Kaip prisimena Daiva, šeima mėgo lietuvišką maistą, o bulves cepelinams ir kugeliui visuomet tarkuodavo tėvelis. Grindis namuose beveik visuomet plaudavo tėvelis.

Sulaukęs pensijinio amžiaus, Jonas ir toliau aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės gyvenime, dirbo, kūrė projektus, braižė detales, lankė vakarinius juvelyrikos kursus. Jonas mėgo gaminti įvairius dirbinius, suvenyrus iš vario, sidabro, aukso. Daug jų puikuojasi Šimonių namuose, taip pat dukrų ir anūkų namuose (Šimoniai turi 4 anūkus ir 4 proanūkus. Proanūkės dalyvavo Indianapolio šokių grupėje ,,Trepsiukas”, šoko lietuvių tautinius šokius, pasirodė Indianapolis State Fair), draugų namuose, o taip pat Lietuvoje, su kuria Jono ryšys niekada nenutrūko, joje lankėsi net kelis kartus.

Šimoniai gyvena mažame gražiame name Santa Barbara, kur daug kas sukurta Jono rankomis. Kieme auga obelis, ant kurios vaisius mezga 3 rūšių obuoliai (Jonas pats skiepijo vaismedžius), šalia sirpsta abrikosai, citrinos, mandarinai, apelsinai, avokadai. Nors Jono pečius slegia nemaža metų našta, silpnėja kojos, bet iki šiol jis turi tvirtas rankas. Kasdien dirba sode, prižiūri augančias daržoves. O jų čia yra gan įvairių: agurkai, pomidorai, krapai, rūgštynės ir daug kitų. O ir gėlių jų namuose labai daug. Jono mėgstamiausios gėlės – rožės, kurias pražydusias tėvelis atnešdavo mamytei į kambarį, nes tai buvo jos mylimiausios gėlės. Jis augindavo ir daugindavo orchidėjas. Nors Santa Barbara klimatas labai švelnus ir šiltas, bet šios puikios gėlės reikalauja daug priežiūros. Šiuo metu jas prižiūrėti darosi sunkiau ir jų augina kiek mažiau, bet buvo laikas, kai Jono išaugintos ,,Cymbidium” orchidėjos puošė ir dukrų, ir anūkų vestuvių pobūvius.

Susipažinusi su Jono gyvenimo istorija galiu drąsiai tvirtinti, kad tik žmogus, mylintis Dievą, darbą, grožį, gamtą, artimuosius, dalijantis save kitiems, gali sulaukti ilgų gyvenimo metų ir didžiuotis savo sveikata bei nuveiktais darbais.

Su artėjančiu gimtadieniu, gerb. Jonai! Geros Jums sveikatos ir neišsenkančios energijos!
     
     simo
Darbščiosios Jono rankos ir jo sukurtas Vytis.
simo
Šimonių šeima (iš kairės): Jonė Daiva Šimonytė-Miller, Marytė Bardzilauskaitė-Šimonienė, Jonas Šimonis ir Vita Rasa Šimonytė. Nuotr. iš šeimos albumo