Arno Marcinkaus nuotraukos


Jaunajai kartai rūpi tremtinių kapai

ARNAS MARCINKUS

Stipri, pilietiška ir patriotiška jaunoji karta, jos noras ir entuziazmas pasisemti stiprybės ir patirties iš tėvų, senelių, prosenelių bei viltis išsaugoti dalelę lietuvių tautos ir tų, kurie prievarta nublokšti tūkstančius kilometrų nuo Lietuvos užgeso nebeišvydę gimtųjų namų – tai projektas „Misija Sibiras”.
Jau aštuntus metus iš eilės grupelė jaunų žmonių leidžiasi į tūkstančių tautiečių amžino poilsio vieta tapusio Sibiro platybes. Kasmet labdaros ir paramos fondo „Jauniems” organizuojamame projekte norą dalyvauti pareiškia per tūkstantį visame pasaulyje gyvenančių lietuvių. Tačiau į galutinę ekspedicijos komandą patenka keliolika labiausiai motyvuotų, pilietiškumu ir patriotiškumu degančių žmonių.

Šiemet į tautiečių tremties vietas Rusijos Federacijos Tiumenės srityje išvyks jau 12-oji šio projekto ekspedicija. Traukinys iš Vilniaus geležinkelio stoties pajudės liepos 17-ąją – Pasaulio lietuvių vienybės dieną. Po visą pasaulį išsibarstęs Lietuvos jaunimas šiemet bus suburtas vardan kilnaus – aplankyti ir sutvarkyti sparčiai nuo žemės paviršiaus nykstančias lietuvių tremtinių amžino poilsio vietas.

„Misija Sibiras” – tai naujoji Lietuvos karta. Tai žmonės, kurie dėl galimybės įnešti savo indėlį į istorinės atminties išsaugojimą ir puoselėjimą ryžtasi jų gyvenimą keičiančiai kelionei. Tai jaunimas, kuris po ekspedicijos stačia galva pasineria į tikrąją misiją – savo išgyvenimais ir patirtimi dalinasi šalies ir užsienio mokyklose, universitetuose, organizacijose. Taip apie galimybę puoselėti tautos atminimą kasmet išgirsta vis daugiau tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje gyvenančių tautiečių.

Projektas auga ir plečiasi tik geranoriškų žmonių aukos dėka. Net ir mažiausias indėlis projekto dalyviui leidžia surengti ekspedicijos pristatymą ir savo patirtį perduoti tūkstančiams jaunų žmonių. Šiemet visi norintys galės tapti projekto dalimi įsigiję unikalius „Misija Sibiras” marškinėlius. Visos už juos surinktos lėšos bus skirtos ekspedicijos organizavimo ir projekto pristatymams skirtoms išlaidoms.

„Misija Sibiras” – daugiau nei ekspedicija. Tai lietuvybės, pilietiškumo, patriotiškumo ir istorinės atminties puoselėjimo misija. Daugiau informacijos apie projektą – www.misijasibiras.lt

Arnas Marcinkus – labdaros ir paramos fondo ,,Jauniems” direktorius. www.jauniems.lt