sport
LKF ir KKSD pagamintos taurės ir medaliai. Ingos Lukavičiūtės nuotraukos


Lietuvos krepšinio 90-mečiui paminėti už Atlanto –
9 komandų „Ambasados taurės 2012” turnyras


Washington, DC įvyko tradicinės lietuvių organizuotos varžybos

LAUIRYNAS R. MISEVIČIUS

Š. m. balandžio 21 d., šeštadienį, Washington Columbia Heights mokyklos komplekso sporto salėje įvyko 9-asis LR ambasados JAV organizuojamas turnyras „Ambasados taurė 2012”, kuris buvo skirtas Lietuvos krepšinio 90-mečio sukakčiai paminėti. Dar 2003 metų pavasarį tuometinio Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Valstijose Vygaudo Ušacko pasiūlymu pirmą sykį surengtose analogiškose varžybose kovėsi 10 lietuvių komandų, taip pat ukrainiečiai ir JAV Valstybės departamento atstovai. „Krepšinio diplomatijos” tradicija Amerikos sostinėje nenutrūko ir prabėgus beveik visam dešimtmečiui (tiesa, pereitais metais turėjusį įvykti kasmetinį turnyrą pavyko surengti tik šiemet). Nuolat keičiantis LR ambasados darbuotojams, vis sunkiau atrasti sportui neabejingų diplomatų, todėl šį kartą nutarta į organizacinę talką pasikviesti
sport stambiausią išeivijoje Šiaurės Amerikos fizinio auklėjimo ir sporto sąjungą. Į pačias varžybas suvažiavo devynios komandos iš Rytinės JAV pakrantės, tarp jų net po tris didžiausių miestų – Washington ir New York – lietuvių bendruomenių. Connecticut ir New Jersey valstijoms atstovavo po vieną mūsų tautiečių ekipą, turnyre taip pat dalyvavo ir Latvijos ambasados suburta komanda. LR diplomatų Washington komandą sustiprino ir du legionieriai – LR Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius bei Lietuvos banko Valdybos narys prof. Raimondas Kuodis, kurie oficialaus vizito JAV metu svečiavosi Washington.

Krepšinio turnyro „Ambasados taurė 2012” A lygos nugalėtojais tapo dvi komandos iš New York – pirmą vietą laimėjo „Geležinis Vilkas II” , baigiamosiose varžybose gan netikėtai įrodęs pranašumą prieš savo treniruočių partnerius iš „Geležinis Vilkas I” ekipos – 39:25. Abiejų niujorkiečių komandų vadovas Stanislovas Kavaliauskas išreiškė nuoširdų dėkingumą sportininkus parėmusiai buvusiai ilgaamžei šio didmiesčio Lietuvių Bendruomenės narei Malvinai Klivečkienei, prieš pat turnyrą iškeliavusiai Anapilin. Tuo tarpu trečią vietą laimėjo Latvijos ambasados suburta JAV Rytinės pakrantės mūsų kaimynų komanda, po permainingos kovos įveikusi CT valstijos atstovus, pasivadinusius „Vieni vartai” 54:48 . „A” lygos nugalėtojams apdovanojimus ir taurę skyrė Lietuvos krepšinio federacija.

„B” lygos nugalėtojais tapo aukščiau paminėta komanda „Vieni vartai” iš New England, antrąją vietą laimėjo Washington lietuvio Visvydo Matulio suburta komanda „Tadas Blinda”, trečią – „Liepsna” iš New Jersey valstijos. „B” lygos nugalėtojams taurę ir apdovanojimus skyrė Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Geriausiais turnyro žaidėjais pripažinti „Geležinis Vilkas II” puolėjas Dominykas Milka bei Latvijos ambasados sudarytos komandos puolantis gynėjas Oskars Ernsteins. Jie buvo apdovanoti specialiais prizais, kuriuos įsteigė su NBA rungtyniaujančia Toronto ,,Raptors” komanda sutartį sudaręs krepšininkas Jonas Valančiūnas ir ŠALFASS Centro valdybos pirmininkas Laurynas R. Misevičius.

Specialiu Lietuvos Respublikos ambasados Washington įsteigtu „Žaviausios žaidėjos” prizu buvo apdovanota Latvijos ambasados trečioji sekretorė Baiba Kine.

Po varžybų LR ambasadoje įvykusiame iškilmingame renginyje specialiuosius prizus ir apdovanojimus komandoms įteikė LR Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, pasveikinęs visus susirinkusius ir, be kita ko, pakvietęs Amerikos lietuvius sudalyvauti jo organizuojamame turnyre naujai pastatytoje Kauno „Žalgirio” arenoje. Jam talkino Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, padėkojęs už 9-osios „Ambasados taurės” turnyro surengimą ŠALFASS Centro valdybos nariams Žilvinui Bubliui ir šių eilučių autoriui. Renginio vakaronėje dainavo Cleveland-OH lietuviškos radijo laidos ,,Šiaurinis krantas” vedėjas Eugenijus Dicevičius.

Lietuvos krepšinio 90-mečiui paminėti skirtas turnyras prabėgo, o dabar visus sportui neabejingus Šiaurės Amerikos lietuvius kviečiame į ŠALFASS žaidynes, kurios organizuojamos Pietų New Jersey š. m. gegužės 25–27 d. d. Daugiau informacijos surasite užėję į Sąjungos tinklalapį www.salfass.org

sport
9-ojo LR ambasados organizuojamo krepšinio turnyro Washington, DC nugalėtojai – New York lietuvių „Geležinis Vilkas-II” komanda.

sport
Ambasadorius Žygimantas Pavilionis (pirmas iš k.) ir Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius (antras iš k.) su turnyro medalininkais.

sport