laivas

APLINK PASAULĮ SU
„TŪKSTANTMEČIO ODISĖJOS” LAIVU


JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ
Specialiai ,,Draugui“ iš New York miesto

,,Lietuva! Lietuva! Lietuva!” – skandavo susirinkusi minia 2009 m. balandžio 17 d., pasitikdama „Tūkstantmečio odisėjos” jachtą, plaukiančią aplink pasaulį. Šeštą valandą vietos laiku elegantiška „Ambersail” priartėjo prie New York krantinės, kur jos su iškeltomis Lietuvos trispalvėmis jau laukė minia tautiečių. Ne iš vieno galėjai išgirsti džiaugsmo šūksnius, vos išvydus baltą burę su užrašu „Vienas vardas – Lietuva”. Skandavo ne tik žiūrovai, bet ir įgulos nariai, kurie po penkių dienų kelionės iš Miami, New York pasitiko su plačiomis šypsenomis ir saulės nugairintais veidais. Vos priplaukusi prie kranto laivo įgula pakėlė Lietuvos, Jungtinių Tautų ir Jungtinių Amerikos Valstijų vėliavas, o Lietuvos Respublikos konsulaslaivas NY, ambasadorius Jonas Paslauskas, kreipdamasis į įgulą, perskaitė New York mero Michael Bloomberg sveikinimą. Nuostabiai plevėsuojanti Lietuvos trispalvė šiame milžiniškų dangoraižių fone dar labiau padrąsino tautiečius visiems kartu sušukti „Lietuva!”

Visi kartu sugiedoję Lietuvos himną, patraukiame jachtos link. Tiek mažam, tiek dideliam norisi pastovėti ant denio ir pajusti tai, ką šie vyrai jaučia mėnesiais, keliaudami jūromis ir vandenynais. Jeigu nenustebino jachtos didingumas ir siūbavimas, tai keliais laipteliais žemiau esanti patalpėlė tikrai privertė sušukti „oho!” Maži buriuotojų gultai – vienas virš kito, mažas staliukas ir kiek tolėliau esantis tualetas – viskas vienoje mažoje patalpėlėje. Viena moteris neištvėrusi pasakė: „Man duotų milijoną, tikrai nekeliaučiau su tokia jachta.” Į jos repliką vis besišypsantis įgulos narys atsakė: „O mes sumokėtume milijoną, kad tik mums leistų plaukti.” Išgirdusi šį pokalbį, nusprendžiau pasidomėti, iš kur šiam projektui buvo gautos lėšos. Iš dalies mano spėjimai pasitvirtino, dalis lėšų buvo gauta iš pagrindinių rėmėjų: ,,TV3 žinios”, ,,Swedbank” ir ,,Ergo”, kurių ryškūs pavadinimai margavo ant didžiulės jachtos burės. Buvau ypač nustebinta, kai išgirdau, jog kita dalis lėšų atkeliavo iš pačių buriuotojų kišenės. Pasirodo, besišypsantis įgulos narys buvo teisus – nori plaukti, turi ir susimokėti už tai, nepaisant, kokią misiją vykdai.

Antroji vakaro dalis vyko Susivienijimas lietuvių Amerikoje patalpose, kur aštuntojo etapo įgula įvykdė savo misiją – perskaitė ir įteikė Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus laišką New York Lietuvių Bendruomenei su kvietimu visiems vieningai švęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį. Skaitydami šią kalbą, dvylika Lietuvos vikingų su aštuntojo etapo kapitonu Linu Tamkvaičiu, plačiai išskleidę laikė Lietuvos Prezidento vėliavą, kuri yra pats tikriausias simbolis, jog Lietuva didžiuojasi savo tauta jau 1000 metų.

laivasProjekto sumanytojo Raimondo Dauboro teigimu, šis susitikimas New York yra pats gausiausias iš visų lietuvių bendruomenių aplink pasaulį. Anot jo, ši „Tūkstantmečio odisėjos” kelionė aplink pasaulį turi du tikslus. Visų pirma, „apnešti Lietuvos vardą aplink pasaulį ir kviesti visus pasaulio lietuvius švęsti drauge”. O antras tikslas priklauso nuo kiekvieno lietuvio asmeniškai. Tai yra kvietimas 2009 liepos 5 d., Mindaugo karūnavimo išvakarėse, 9 valandą vakaro Lietuvos laiku, visiems kartu sugiedoti „Tautišką giesmę”. Nesvarbu, kokiame pasaulio kampelyje būtume, koks laikas būtų, tą vakarą, kai „Tūkstantmečio odisėjos” jachta baigs savo misiją ir priplauks prie Klaipėdos krantų, sugiedokime „Tautišką giesmę”. Kiekvienas lietuvis šią giesmę giedos savo širdies ritmu, savo aplinkoje ir taip, kaip gali.

120 buriuotojų, 26 pasaulio lietuvių bendruomenių, 20 šalių, 5 žemynai ir 40,000 jūrmylių – tai skaičiai, kurie, manau, ne tik įgulai, bet ir ne vienam pasaulio lietuviui išliks atmintyje, prisiminus šią nepaprastą kelionę aplink pasaulį, skelbiant Lietuvos vardą. „Tūkstantmečio odisėja” savo kelionę pradėjo 2008 m. spalio 5 dieną ir misiją baigs 2009 m. liepos 5 d. Per šį devynių mėnesių laiką ji turi įvykdyti ypatingai garbingą misiją – sukviesti pasaulio lietuvių bendruomenes švęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį vienu metu visuose penkiuose žemynuose. Skiriantys vandenynai nėra kliūtis išlaikyti tautiškumą, nes dabar jau tikrai mus visus jungia vienas vardas – ,,Lietuva”.


J. Raškevičiūtės nuotraukos