Vietoj laiškų rašymo LF ir PLC kviečia į golfo turnyrą


DALIA CIDZIKAITĖ

golfPirmą kartą tradicinės Čikagos ir jos apylinkių lietuvių golfo rungtynės šią vasarą bus rengiamos ne atskirai, bet bendromis – Lietuvių Fondo (LF) ir Pasaulio lietuvių centro (PLC) – jėgomis. Ir tą padaryti šioms organizacijoms padės neseniai iš California valstijos į Čikagą atsikėlusi gyventi, penkiolikos metų patirtį organizuojant panašius golfo turnyrus turinti Daiva Rugienius, pasak kurios, geras golfo turnyras – tai daug dovanų, gražios moterys, daug maisto ir gėrimų, muzika ir… kad būtų, kas nugarą pakasytų.

Kiekvienais metais golfo varžybas LF ir PLC rengia norėdami surinkti lėšų. Kaip teigia LF tarybos ir šių metų golfo turnyro pirmininkas Rimas Griškelis, golfo turnyro rengimas yra bandymas kiek pakeisti Fondo veiklos kryptį, kuri vis labiau tampa socialine. ,,Mūsų vyresnė  karta pamažu dingsta ir jau negalime tikėtis jos paramos. Todėl jei nedėsime pastangų pasiekti jaunesnę kartą, nepriauginsime Fondo narių ir nepripratinsime prie minties, kad Fondą reikia remti”, – sakė ,,Drauge” apsilankęs Griškelis. Dabartinė LF taryba ir valdyba linkusi ne tik sėdėti, rašyti laiškus ir laukti, kol kas nors atsiųs dolerį kitą, bet rengti renginius, kurie pritrauktų jaunesnę kartą. LF tarybos pirmininkas įsitikinęs, jog golfas ir yra viena iš tokių žmonių pritraukimo pramogų, vienas iš būdų, kaip Fondas gali eiti koja kojon su gyvenimu.

Renginio organizatorė D. Rugienius žada, kad š. m. birželio 19 d., šeštadienį, „Old Oak Country Club” Homer Glen, IL įvyksiančios golfo rungtynės tikrai skirsis nuo ankstesnių.

Jau ne vienerius metus renginių organizatore dirbančią D. Rugienius giminės, draugai ir pažįstami kankino, klausdami, kada ji gerą golfo turnyrą surengs ir lietuviams. Tokia proga atsirado neseniai jai atsikrausčius gyventi į Čikagą. Pasak jos, šis golfo turnyras yra ne tik puiki proga padėti LF ir PLC surinkti lėšų, kurias, ji neabejoja, šios lietuviškos organizacijos tikrai mokės išleisti, bet ir jai pačiai įsijungti į lietuvišką veiklą.

Šiam renginiui veltui sutikusi dirbti lietuvė jau surado pagrindinį turnyro rėmėją – banką ,,Liberty Mutual”, kuris pažadėjo parūpinti informaciją, laimikius ir kitas dovanas. Beje, pastebėjo Griškelis, laimėtojų prizai kaip niekad bus dideli – vienu smūgiu į duobutę pataikiusio žaidėjo laukia 10,000 dol. suma. LF niekad tokių dovanų nebūtų galėjęs pasiūlyti, – sakė jis.

LF ir PLC golfo turnyro nugalėtojų laukia septyni laimikiai. Bus apdovanoti toliausiai, tiesiausiai, arčiausiai kamuoliuką numušę žaidėjai. Žaidėjų laukia ir įdomesnės rungtys, pavyzdžiui, kas toliausiai numuš koldūną. Tokio nugalėtojo laukia ne tik apdovanojimas, bet ir ,,Pono Koldūno” titulas. Taip pat bus žiūrima, kas daugiausia priaugs per varžybas svorio. ,,Ne visi gerai žaidžia golfą, – sakė Rugienius, – bet norime, kad visi smagiai praleistų laiką.” Todėl žaidėjai bus pasverti prieš įeidami į golfo teritoriją ir žaidynėms pasibaigus. Bus renkamas ir gražiausiai apsirengęs žaidėjas. Visos šios rungtys, golfo turnyro organizatorių nuomone, sugalvotos tam, kad būtų smagu, jauku, o ne tik žaidžiamas golfas.

Rugienius teigimu, rengiant bet kokį golfo turnyrą yra svarbus vienas dalykas. Tai – didelis komitetas. Šiais metais jį sudaro išties gausus būrys. Be minėtų Griškelio ir Daivos Rugienius jį sudaro: Andrius Anužis, Robertas Blinstrubas, Linas Čepelė, Dainius Dumbrys, Linas Gylys, Marius Kasniūnas, Andrius Kelpša, Algis Lieponis, Paul Majauskas, Bernard Mikrut, Laima Petroliūnienė, Marius Polikaitis, Algis Rugienius, dr. Vytas Saulis, MD, dr. Donatas Siliūnas, MD, Pijus V. Stončius, Vytas Vaitkus, Sigitas Vaznelis, Artūras Žilys ir Algis Zaparackas.

Kiekvienas komiteto narys pasižadėjo surasti po aštuonis golfo žaidėjus. Kviečiami visi: draugai, pažįstami, kaimynai, ir lietuviai, ir amerikiečiai. Iš viso Algio Lieponio golfo klube „Old Oak Country Club” gali žaisti 144 žmonės.

Registracija birželio 19 d., šeštadienį, prasidės 12 val. p. p., o 7:30 val. žaidėjai ir dalyviai kviečiami į vakarienę, kurios metu vyks laimėtojų paskelbimas ir apdovanojimų įteikimas, taip pat aukcionai.

Vis dėlto, įsitikinusi D. Rugienius, nesvarbu, kaip gerai pasiruoši turnyrui, svarbiausia, kad nelytų. O visa kita – dovanos, gražios moterys, maistas, gėrimai, muzika ir net nugaros kasymas tikrai bus!

Daugiau informacijos apie artėjantį LF ir PLC golfo turnyrą rasite tinklalapyje adresu: www.lithuaniangolf.com

golffolk

Penkiolikos metų patirtį organizuojant golfo turnyrus turinti Daiva Rugienius šią vasarą padeda

rengti LF ir PLC golfo žaidynes. D. Rugienius su JAV profesionaliu golfo žaidėju Fred Couples.