movie

Gyvenimas – galimybė mylėti

RAMUNĖ LAPAS

Motinos dienos savaitgalį kino teatruose pasirodo naujas britų režisieriaus Roland Joffe filmas ,,There Be Dragons” (ankstesni žymūs jo filmai – ,,The Mission”, ,,The Killing Fields”), kurio centre – katalikų kunigo, ,,Opus Dei” prelatūros įkūrėjo, 2002 metais paskelbto šventuoju Josemaria Escriva portretas (aktorius Charlie Cox). Įdomu, kad nacionalinė filmo premjera beveik sutampa su popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos procesu. Būtent šis popiežius 2002 metų spalio 6 dieną Josemaria Escriva paskelbė šventuoju. Tuomet kanonizacijoje Šv. Petro aikštėje Romoje dalyvavo čikagiečiai dr. Linas ir Rima Sidriai, kurie yra ir aistringi naujojo R. Joffe filmo skleidėjai bei rėmėjai.

Filmo premjera – penktadienį

Rima ir Linas išpirko vieną vakarinį gegužės 6 d. seansą Woodridge AMC Lowes kino teatre, į kurį pakvietė savo draugus bei pažįstamus. Anot R. Sidrienės, R. Joffe nors ir žinomas, bet yra nepriklausomas režisierius, kuriantis kokybiškus neužsakiminius filmus. Jis imasi svarbių temų (,,Mission” pasakojo apie jėzuitų misiją Pietų Amerikoje, ,,The Killing Fields” – apie pilietinį karą   ir komunistinio režimo žiaurumus Kambodžoje) ir nešališkai jas pateikia. Teigiamai ir įkvepiančiai R. Joffe pavaizdavo St. J. Escriva savo naujajame filme. Labai svarbu, kad ,,There Be Dragons” jau pačią pirmą savaitę sulauktų didelio žiūrovų dėmesio, kitaip filmo rodymas nebus pratęstas. Ypatingai kritiškas yra pirmasis šio mėnesio savaitgalis – gegužės 6, 7, 8 dienos. Tad L. ir R. Sidriai ragina visus lietuvius jiems patogiu laiku ir patogioje vietoje pasižiūrėti šį filmą ir tokiu būdu parodyti platintojams, kad toks menas yra svarbus.

Asmeniniai įspūdžiai

Nors ir dalyvavo šv. Josemaria kanonizacijoje, gyvenime ,,Opus Dei” įkūrėjo Rima ir Linas nebuvo sutikę. Tiesa, jie pažinojo jo įpėdinį, visą gyvenimą dirbusį su St. Josemaria, Alvaro del Portillo (mirusį 1994 m.).

Įspūdžiai iš kanonizacijos ceremonijos neišdils visą gyvenimą. Tą 2002 metų spalį Sidriai lankėsi Romoje su dviem jauniausiais savo vaikais ir vyriausia dukra. Į Šv. Petro aikštę žmonės suplūdo iš viso pasaulio. Oficialiai – 300,000, nors jiems atrodė, kad susirinkusiųjų tikrai yra koks pusė milijono. Kiti Sidrių vaikai tais metais dalyvavo jaunimo susitikime su popiežiumi Kanadoje, taigi visi šeimos nariai vienaip ar kitaip tais metais bendravo su Jonu Pauliumi II.
 Rima pasakojo, kad pirmosios šv. Josemaria knygos, kurias ji perskaitė, buvo ,,The Way” ir ,,Christ Is Passing By”. ,,The Way” (,,Kelias”) – jo dvasiniai patarimai. Knygoje ,,Christ Is Passing By” ypač jos dėmesį patraukė mintys apie vedybas. Knygoje ji taipogi matė nemažai dokumentikos – įrašyti šv. Josemaria pokalbiai su žmonėmis. Iš jų matyti, koks jautrus, žavus ir tuo pačiu turintis gerą humoro jausmą buvo Escriva. Ta charizma, ispaniškas temperamentas, humoras, bet tuo pačiu ir gilumas, sugebėjimas rasti kelią į kiekvieno žmogaus sielą, Rimai ir yra patraukliausi jo asmenybės bruožai. Jai taipogi artima ,,Opus Dei” mintis būti arti Dievo savo kasdieniniame gyvenime.

Religija sudomino agnostiką

Gyventi šventą gyvenimą kasdienybėje – pagrindinė ,,Opus Dei” mintis. ,,Tai nėra sekmadienio reikalas”, – mokė Escriva. Tradiciškai žmonės manė, kad turi pasitraukti iš pasaulietiško gyvenimo – turi tapti kunigu ar vienuoliu. St. Josemaria sakė: ,,Ne, tą viską galima daryti kasdienybėje, kaip pirmieji krikščionys”.

Kodėl tiek ginčų iki šiol kelia ,,Opus Dei” ir pati Escriva asmenybė? Rimos nuomone, kalta antikatalikiška tapusi mūsų spauda – nepriima teigiamai nieko, kas katalikiška. Tiek Amerikoje, tiek Europoje. Europa taip pat pasidarė nereliginga. Apie katalikybę žmonės gali kalbėti ką nori, bet nedrįsk ką nors neigiamo pasakyti apie kitus tikėjimus – spauda tave puls. Todėl įdomu, kad režisierius R. Joffe, pats būdamas žydų kilmės, ėmėsi tokios temos – mūsų dienų šventojo. Vadinantis save ,,neapsisprendusiu agnostiku”, režisierius labai susidomėjo medžiaga, leidžiančia ,,į religiją pasižiūrėti rimtai”.

Meilė – tai laisvė

Filmo ,,There Be Dragons” veiksmas vyksta Ispanijos pilietinio karo metu. Šiame romantiniame nuotykių epe pasakojama dviejų jaunų vyrų gyvenimo istorija. Vaikystės draugų Josemaria Escriva (akt. Charlie Cox) ir Manolo Torres (akt. Wes Bentley) keliai išsiskyrė per politinius perversmus, dar prieš karą. Jam prasidėjus, jie atsiduria priešingose stovyklose. Josemaria tapo kunigu ir bando skleisti susitaikymą įkurdamas ,,Opus Dei” judėjimą. Manolo pasirinko karą ir tapo fašistų šnipu. Istorija prasideda mūsų dienomis, kai įspanų žurnalistas Robertas (akt. Dougray Scott), atsisveikindamas su savo mirštančiu tėvu Manolo, sužino, kad artimas jo vaikystės draugas buvo dabartinis kandidatas į šventuosius. Filme nagrinėjamos tokios amžinos temos – išdavystė, meilė, neapykanta, atleidimas, draugystė ir gyvenimo prasmės paieškos. ,,Susitaikymas yra svarbu” – tai pagrindinė mintis, kurią režisierius norėtų, kad žiūrovai išsineštų iš filmo. Anot Joffe, gyvenimas yra galimybė mylėti: ,,Tai pasirinkimas, ir priimdami tokį sprendimą, jūs tampate laisvi. Jūs netapsite laisvi nekęsdami”. Jis pabrėžia, kad krikščionybė yra meilė ir šv. Josemaria mokymas ,,skatina dvasinį ryšį su Dievu paprasčiausiuose dalykuose – gaminant valgį, leidžiant laiką su šeima ar net pykstantis”. Režisieriaus žodžiais, ,,tai filmas apie tai, ką reiškia būti šventu šiandien ir dabar”.

Ramunė Lapas – baigė teatrologiją. Ilgametė radijo laidų vedėja. Pastaraisiais metais bendradarbiauja išeivijos spaudoje, rašo kultūros ir meno klausimais.

movie