lits

Gerinant santykius tarp lietuvių ir žydų: ar esame pasiruošę?


DALIA CIDZIKAITĖ

Praėjusiais metais JAV sostinėje įkurtas ,,Saulėgrąžos projektas” (,,The Sunflower Project: A Jewish Lithuanian Heritage Project”), pasiryžęs lietuvių ir žydų santykius keisti per kultūrą ir švietimą, skatinti Lietuvos žydus ir jų palikuonis diasporoje iš naujo atrasti ryšį su savo lietuviškomis šaknimis, atkeliavo ir į Čikagą. Balandžio 15 dieną Oak Brook, IL, viešbutyje ,,The Hyatt Lodge” vykusioje diskusijoje apie lietuvių ir žydų bendruomenes šiandien ir rytoj kalbėjo Lietuvos Respublikos garbės konsulai Šiaurės Amerikoje ir Meksikoje, žydų ir lietuvių bendruomenių atstovai, svečiai iš Lietuvos – LR kultūros ministras Arūnas Gelūnas, LR užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius.

Paskutiniaisiais metais Lietuvos Vyriausybė nuveikė nemažai, tiesdama tiltus tarp Lietuvos ir Izraelio, lietuvių ir žydų bendruomenių. Kaip skelbia žydiški tinklalapiai, tarp 2009 ir 2011 metų Izraelio ir Lietuvos diplomatai aplankė vienas kitą 20 kartų. Praėjusius metus Lietuva paskelbė Holokausto metais. O šių metų balandžio mėnesį Lietuvos Vyriausybė paskyrė 50 mln. dol. žydiško paveldo Lietuvoje, įskaitant kapines bei sinagogas, priežiūrai. Tai svarbūs politiniai žingsniai, deja, mezgant neoficialų – žmogaus su žmogumi – ryšį tarp dviejų bendruomenių pasistūmėta ne taip jau ir toli.

Susidariusią padėtį nusprendė pakeisti Washington, DC gyvenantis Harley Felstein. Sumanymas atstatyti tiltus tarp dviejų bendruomenių einant švietimo, kultūros keliu Felstein, kilimo iš Lietuvos, sugalvojo 2010 metais, kai jo sūnus Benjamin viešnagės Lietuvoje metu atsiuntė keletą nuotraukų su baigiančiais sunykti žydiškais kapais. Taip Felstein, kuris dirba kapinėse laidotuvių patarėju, galvoje gimė ,,Saulėgrąžos projektas”.

,,Saulėgrąžos projektu” susidomėjusi LR ambasada JAV ėmėsi veikti. Praėjusių metų rudenį Washington, DC įvyko pirmasis ,,Saulėgrąžos projekto” susitikimas, o gruodį Lietuvos ambasada vietos lietuvius ir žydus pakvietė į pirmąjį bendrą žydų ir lietuvių bendruomenių renginį, skirtą žydų Hanukkah ir lietuvių Kūčių šventėms. Felstein įsitikinęs, jog jis savo tikslą pasieks tik tada, jei lietuvių ir žydų bendruomenės tiesti tiltus pradės ne nuo konfliktinės situacijos aptarimo, bet nuo mokymosi, apsikeitimo žiniomis. ,,Saulėgrąžos projekto” sumanytojas įsitikinęs, jog jei jo projektas pasiseks, ilgainiui tarp žydų ir lietuvių bendruomenių neliks jokio nepalankumo.

Diskusija Čikagoje, kurią surengė LR ambasada JAV ir LR gen. konsulatas Čikagoje, buvo pirmas bandymas projektą perkelti į kitą geografinę erdvę, savotiškos žvalgytuvės, stengiantis suprasti, kokiais lūkesčiais gyvena žydų ir lietuvių bendruomenės už JAV sostinės ribų. Išgirsta nemažai įvairių nuomonių, pastebėjimų ir konkrečių pasiūlymų.

Diskusiją atidaręs LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis pabrėžė, jog vienas iš didžiausių jo norų yra sukurti ne dirbtinį, bet gyvą projektą, kuris pasitarnautų abiem bendruomenėms. ,,Ar įmanoma tokį projektą pradėti įgyvendinti Čikagoje?”, – metė iššūkį susirinkusiesiems ambasadorius. Jog tai įmanoma ir būtina, neabejojo nė vienas diskusijoje dalyvavęs dalyvis.

Apie santykių tarp bendruomenių ir institucijų gerinimą kalbėjusi LR gen. konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė sakė, jog jos vadovaujamas konsulatas galimybių labiau suartėti su žydų bendruomene ieško ne vienerius metus. Ilgainiui pasidarė aišku, jog palaikomi geri santykiai su Izraelio konsulatu Čikagoje ir kitomis žydiškomis organizacijomis norimų rezultatų – glaudesnio ryšio tarp lietuvių ir žydų bendruomenių užmezgimo – neatneša. Tiksliau, neatnešė, kol nepradėti rengti tokie renginiai visuomenei kaip Nancy Wright Beasley knygos ,,Izzy’s Fire” pristatymas Čikagoje ar jaudinantis apsilankymas Holokausto memorialiniame centre, Farmington Hills, MI, kur dalyvavo lietuvių ir žydų bendruomenių nariai. Gen. konsulės nuomone, būtent tokie renginiai ir susitikimai tirpdo ledą tarp žmonių. ,,Jei turėtume daugiau tokių renginių, – sakė ji, – kur vis daugiau žmonių galėtų pasidalinti savo asmeninėmis istorijomis, tai padėtų mums iš naujo atrasti ryšį.”

Felstein pastebėjo jaučiąs tam tikrą nerimą abiejose pusėse, matąs tam tikrą nežinojimą, ką daryti toliau. Jo nuomone, nerimą geriausiai galėtų išsklaidyti, o nežinią įveikti ,,Saulėgrąžos projekto” siūlomas kelias – ryšį tarp bendruomenių atkuriant per kultūrą ir švietimo programas. Santykius tarp žydų ir lietuvių gerinti per kultūrą ragino ir Lietuvos kultūros ministras Gelūnas. ,,Pasitikėsiu visais ryšiais, kurie ateis pro kultūros vartus”, – sakė jis.

Michael Kotzin, Žydų federacijos Čikagoje prezidento vyr. patarėjas, diskusijos metu pasiūlė kryptis, kuriomis lietuviai ir žydai turėtų eiti. Tai: tarpusavio supratimas ir pagarba; atviras ir sąžiningas praeities suvokimas ir daugiau žinių apie litvakų kultūrą ieškojimas, klausiant, kodėl ta kultūra Lietuvoje ilgiau neegzistuoja.

Diskusijai vadovavęs Rimas Domanskis pastebėjo, jog dviem bendruomenėms turėti stiprų ryšį būtų naudinga, tačiau šiuo metu labai svarbus klausimas yra, kaip tuos glaudesnius formalius ir neformalius ryšius kurti, kaip bendradarbiauti ateityje. Felstein nuomone, nėra reikalo skubėti, reikia pradėti iš lėto, ne badant vienam kitą pirštu, bet ieškant abiem pusėms priimtino būdo bendrauti. Jis pasiūlė jo pradėtą projektą įskiepyti ir kitose JAV Lietuvių Bendruomenėse ir telkiniuose.

Apie neskubėjimą ir apie tai, kad tiltų atstatymas gali užtrukti, kalbėjo ir LR garbės konsulas Meksikoje Ronen Landau, priminęs, jog vokiečių tautai prireikė 40–50 metų susitaikyti su savo praeitimi, ją iš naujo įvertinti, kad tauta ir vėl pradėtų kurti savo ateitį. Jis sakė: ,,Žinau, jog esame ant teisingo kelio, o žydų bendruomenė jaučia, jog ši iniciatyva yra sąžininga ir tikra.”

Nebuvo apeita ir jaunimo tema, kurią diskusijoje iškėlė Lietuvoje gimęs Čikagos teisininkas Eugene Steingold. Vienas iš ,,Saulėgrąžos projekto” tikslų yra jaunimo įtraukimas, kuriant švietimo, keitimosi ir kitokias programas. Vis didesniam skaičiui vyresnio amžiaus žmonių, senelių kartai, išlaikiusiai daug prisiminimų, iškeliaujant į Amžinybę, būtinybė keisti požiūrį į lietuvių ir žydų bendruomenių santykius kaip niekad yra svarbi. Pasak Felstein, jeigu neveiksime šiandien ir dabar, ateinanti karta neturės informacijos, svarbios suvokti dviejų bendruomenių egzistavimą. Tų gyvų sąsajų su praeitimi ir dabartimi kiekvieną dieną darosi vis mažiau. Pirmieji žingsniai šia linkme bus žengti jau šią vasarą arba rudenį – 12 mokinių iš Lietuvos važiuos į Izraelį.

Kaip pastebėjo Kotzin, lietuviai ir žydai yra skirtingi. Tačiau net ir būdami skirtingi, net ir su savo skirtingais atsiminimais ir skausmais, galime ne tik gerbti vienas kitą, bet ir kurti ateitį drauge. Ar mes esame tam pasiruošę?

lit

lits

LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis ir ,,Saulėgrąžos projekto” sumanytojas Harley Felstein.

lits
Rimas Domanskis (k.) ir LR kultūros ministras Arūnas Gelūnas, Rolandas Kačinskas ir 
LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis

lit
Iš kairės: N. Korris, LR garbės konsulai Rimas Česonis ir Daiva Čekanauskaitė-Navarrette. 
Dalios Cidzikaitės nuotraukos