ausrosvart

Velykų atgarsiai iš Aušros Vartų susibūrimo

GITANA MERKELIENĖ

ausrosvartNew York apygardoje netrūko įvairiausių lietuviškų kultūrinių renginių tiek priešvelykiniu laikotarpiu, tiek per pačią Kristaus Prisikėlimo šventę. Šie metai – ypatingi, nes tą patį sekmadienį Šv. Velykas šventė ne tik Romos katalikų bažnyčiai priklausantys katalikai, bet ir provoslavai. Kiekvienas iš mūsų šią gražią, saule nutviekstą dieną būriavomės prie širdžiai ar atstumu artimesnių parapijų, norėdami išgirsti palaiminimą ir pabūti mums artimų žmonių draugijoje.

New York Aušros Vartų uždaryta bažnyčia, kurios varpai jau neskamba nuo 2007ųjų vasario mėnesio, nebuvo palikta šių metų Velykinį sekmadienį. Čia susirinko gana gausus būrys žmonių. Užvertos durys ir laiptai buvo papuošti simboliniu altorėliu, ant kurio patiestas lininis rankšluostis, padėta Šv. Marijos ikona, gėlių puokštė, naminė lietuviška duona ir spalvingi margučiai.

Šv. Velykų šventę pradėjo sielovados vadovė Rita Stelmokienėausrosvart, pasveikindama visus su Prisikėlusiu Kristumi. Stojo trumpa, nuoširdi malda, vėliau minutėle tylos, skirta mirusių pagerbimui ir savo rūpesčių permąstymui. Na, o vaišinimasis tradiciniais lietuviškais skanumynais, kuriuos draugiškai buvo susinešę lietuvaičiai, prasidėjo margučių daužymu ir linkėjimais. Netrūko džiaugsmo ir geros nuotaikos net patiems mažiausiems susibūrimo dalyviams. Gamta padovanojo gerą orą, na, o žmonės džiaugėsi galimybe pabūti kartu.

Dar vienas gražus sutapimas: Šv. Velykų išvakarėse gerb. ilgamečiam parapijiečiui Jurgiui Aleliūnui, kuris kadaise šv. Mišių metu, skaitydavo Evangeliją lietuviškai, sukako 90 metų. Garbaus amžiaus sulaukusiam Jurgiui buvo įteiktos gėlės ir dovana, nuskambėjo garsus lietuviškas ,,Ilgiausių metų!”

Gal saulės šiluma, gal sielovados pamokslėlio mintis, o gal tiesiog su džiugesiu ridentų margučių žaidimas liks visų, kurie čia šventė tą saulėtą šv. Velykų sekmadienį, atmintyje.

O visiems tiems, kurie Kristaus Prisikėlimo šventę minėjo kitose parapijose, draugų rate ar namuose, skiriami nuoširdūs Velykiniai sveikimai ir dalelė tos šilumos ir meilės. Būkime visi sveiki, laimingi ir vieningi!

ausrosvart